Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ, 2017 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ, 2006 - 2017
Arş.Gör.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ, 2005 - 2006
Arş.Gör., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ, 2002 - 2005
VERDİĞİ DERSLER
Enstrümental Analizler, Lisans, 2017-2018
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora), Doktora, 2017-2018
Enstrümental Analizler Lab., Lisans, 2017-2018
Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans, 2017-2018
Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans), Yüksek Lisans, 2017-2018
Kimya Mühendisliği Ekonomisi, Lisans, 2017-2018
Doktora Tezi, Doktora, 2017-2018
Kimya Mühendisliği Hesaplamaları , Lisans, 2017-2018
İleri Organik Teknolojiler, Doktora, 2017-2018
Kimya Mühendisliği Uygulamaları, Lisans, 2017-2018
Yakıt Teknolojisi, Yüksek Lisans, 2017-2018
Yakıt Teknolojisi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans), Yüksek Lisans, 2016-2017
Kimya Mühendisliği Uygulamaları, Lisans, 2016-2017
Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Bitirme Çalışması, Lisans, 2016-2017
Kimyasal Teknolojiler, Lisans, 2016-2017
İleri Organik Teknolojiler, Doktora, 2016-2017
Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans), Yüksek Lisans, 2016-2017
Kimya Mühendisliği Lab III, Lisans, 2016-2017
İleri İnorganik Teknolojiler, Doktora, 2016-2017
Kimya Mühendisliği Ekonomisi, Lisans, 2016-2017
Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans), Yüksek Lisans, 2015-2016
Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans, 2015-2016
İleri İnorganik Teknolojiler, Doktora, 2015-2016
Kimyasal Teknolojiler, Lisans, 2015-2016
Kimya Mühendisliği Lab III, Lisans, 2015-2016
Kimya Mühendisliği Ekonomisi, Lisans, 2015-2016
İleri Organik Teknolojiler, Doktora, 2015-2016
Bitirme Çalışması, Lisans, 2015-2016
Kimya Mühendisliği Uygulamaları, Lisans, 2015-2016
Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans), Yüksek Lisans, 2015-2016
Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans, 2015-2016
Bitirme Çalışması, Lisans, 2015-2016
Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans), Yüksek Lisans, 2014-2015
Kimyasal Teknolojiler, Lisans, 2014-2015
İleri Organik Teknolojiler, Doktora, 2014-2015
Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Kimya Mühendisliği Ekonomisi, Lisans, 2014-2015
Kimya Mühendisliği Lab III, Lisans, 2014-2015
Kimya Mühendisliği Uygulamaları, Lisans, 2014-2015
Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans), Yüksek Lisans, 2014-2015
Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Bitirme Çalışması, Lisans, 2014-2015
Bitirme Çalışması, Lisans, 2013-2014
Kimya Mühendisliği Uygulamaları, Lisans, 2013-2014
İleri İnorganik Teknolojiler, Doktora, 2013-2014
İleri Organik Teknolojiler, Doktora, 2013-2014
Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans), Yüksek Lisans, 2013-2014
Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Kimya Mühendisliği Lab III, Lisans, 2013-2014
Bitirme Çalışması, Lisans, 2013-2014
Kimyasal Teknolojiler, Lisans, 2013-2014
Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Yağ Teknolojisi, Lisans, 2013-2014
Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans), Yüksek Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, A.Erşan, "Deniz Ürünlerinin Farklı Yöntemlerle Kurutma Karakteristiklerinin İncelenmesi ve Ağır Metal İçeriklerinin Belirlenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, S.Kızıltaş Demir, "Farklı Endüstriyel Atıklardan Sentezlenen Hidroksiapatitin Adsorban Olarak Kullanılmasıyla Atık Sulardan Ağır Metal Geri Kazanımı", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, Ö.Yılmaz, "Mikrodalga Yöntemiyle Aktifleştirilen Farklı Meyve Kabuklarının Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, D.Vardar, "Zn5(CO3)2.(OH)6 ve ZnCl2' DEN Ultrasonik Yöntem ile Yüksek Verimli Çinko Borat Üretimi, ", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2015.
Yüksek Lisans, A.Erşan, "Farklı Bor ve Çinko Kaynaklarından Ultrasonik Yöntem ile Çinko Borat Üretimi ve Karakterizasyonu", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2015.
Yüksek Lisans, Ö.Öztürk Kaçar, "Farklı Kaynaklardan Üretilmiş Hidroksiapatit ve Antibiyotik Katkısının Kemik Çimentosunun Dayanımına Etkisinin İncelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2015.
Yüksek Lisans, N.Gelibolu, "Farklı Kaynaklardan Üretilmiş Hidroksiapatit Katkısının Kemik Çimentosunun Dayanımına Etkisinin İncelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, Ş.Türkmen, "Çeşitli Meyve Kabuklarından Biyochar Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, E.Çınar, "Farklı Bölgelerden Alınan Uçucu Küllerin Ağır Metal İyonlarını Adsorblama Özelliklerinin Farklı Bağlayıcılar Kullanılarak Geliştirilmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, Ş.Kölemen, "Farklı Bölgelerden Alınan Uçucu Küllerin Ağır Metal İyonlarının Adsorbansında Kullanımının Geliştirilmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, M.Bardakçı, "Çeşitli Bor Minerallerinden Hidrofobik Çinko Borat Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, E.Öztürk, "Çeşitli Bor Minerallerinden Hidrofobik ve Nanoyapılı Çinko Borat Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, Ö.Dere Özdemir, "Galvaniz Çamurunun Değerlendirilmesi ve Geri Kazanımı", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, E.Fırat, "MnSO4.H2O ve H3BO3 den Hidrotermal ve Katı-Hal Kombine Yöntem ile Mangan Borat Üretimi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, P.Karbuz, "Çeşitli Gıda Atıklarından Farklı Ekstraksiyon Yöntemleri ve Çeşitli Çözücüler Kullanılarak Pektin Elde", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi