Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
BİYOGRAFİ
Biyografi (TR) :Nalan Turna , doktora tezini 2006 yılında State Univerity of New York at Binghamton, ABD'de tamamladı. Doktora tezinin konusu "The Everyday Life of Istanbul and Its Artisans, 1808-1839" [İstanbul'un Gündelik Yaşamı ve Esnafı, 1808-1839]'dır. Bulaşıcı hastalıklar, yeniçerilerin esnaf dünyasıyla ilişkilerini içeren 19. yy. İstanbul'unun sosyal yaşamı hakkında makaleleri bulunmaktadır; Osmanlı iç pasaport sistemi üzerine bir kitabı bulunmaktadır. Son dönemde Osmanlı eğlence dünyasına dair Osmanlı arşivindeki çalışmalarına devam etmektdir. Şu anda İstanbul'da, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır.
Biography (EN) :Nalan Turna has received her Ph. D. from Binghamton University/Binghamton NY in 2006. Her thesis concerns "The Everyday Life of Istanbul and Its Artisans, 1808-1839". She has published a number of articles on the social history of 19th-century Istanbul, including plague epidemics and the relationship of janissaries to the artisan world; she has written a book on Ottoman internal passport/visa system. Most recently she has explored the holdings of the Ottoman archives concerning the Ottoman world of entertainment. At the moment, Nalan Turna is an Assoc. Professor at Yıldız Technical University, Istanbul.  
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :YAKINÇAĞ TARİHİ-OSMANLI TARİHİ
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :OTTOMAN HISTORY
TEMEL ESERLER
Turna N., "The Shoe Guilds of Istanbul in the Early Nineteenth Century: A Case Study", in: Bread from the Lion's Mouth: Artisans Struggling for a Livelihood in Ottoman Cities , Faroqhi, S., Eds., Berghahn Books, New York, pp.157-174, 2015
Turna N., "The Ottoman Stage: Politicization and Commercialization of Theatres, 1876-1922", in: Celebration, Entertainment and Theater in the Ottoman World, Faroqhi, S., Öztürkmen, A., Eds., Seagull Books, Chicago, pp.319-342, 2014
Turna N., "Pandemonium and order: Suretyship, surveillance, and taxation in early nineteenth-century Istanbul", NEW PERSPECTIVES ON TURKEY, pp.167-189, 2008
Turna N., "Kethüdas: The Guild Wardens of Early Nineteenth Century Istanbul", History from Below: A Tribute in Memory of Donald Quataert , Karahasanoğlu, S., Demir, D. C., Ed., Istanbul Bilgi University Press, Istanbul, ss.285-300, 2016
Turna N., "19.yy.’dan ve 20. yy.’a Osmanlı Topraklarında Seyahat, Göç ve Asayiş Belgeleri: Mürûr Tezkereleri", Kaknüs Yayınları, İSTANBUL, 2013

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi