Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Turna N., "Ottoman Apprentices and Their Experiences", MIDDLE EASTERN STUDIES, vol.-, pp.1-18, 2019 (Link)
Turna N., "Pandemonium and Order: Suretyship, Surveillance, and Taxation in Early Nineteenth-century Istanbul", NEW PERSPECTİVES ON TURKEY, pp.167-189, 2008 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Turna N., "GEÇ DÖNEM OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA SEYAHAT VARAKALARI VE KADINLAR", OMAD, vol.6, pp.145-167, 2019 (Link)
Turna N., "Geç Dönem Osmanlı İstanbul'unda Han Yöneticileri-Odabaşılar", OTAM-Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, pp.195-216, 2011 (Link)
Turna N., "İstanbul’un Vebayla İmtihanı, 1811-1812 Veba Salgını Bağlamında Toplum ve Ekonomi", Studies of the Ottoman Domain, vol.1, pp.39-74, 2011 (Link)
Turna N., "Ondokuzuncu Yüzyıl İlk Yarısında İstanbul’da Berber Olmak, Berber Kalmak", İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih Enstitüsü Yakın Dönem Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.171-188, 2006 (Link)
Turna N., "Ondokuzuncu Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda Misyonerlik Faaliyetleri ve Ahmet Midhat Efendi'nin Müdafaa’sı", Tarih ve Toplum, cilt.34, ss.298-307, 2000 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Turna N., " Osmanlı İstanbul’unda Mekânlar ve İnsanlar: Sümbüllü Han Örneği", Ciepo Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Araştırmaları Uluslararası Kongresi-22, TRABZON, TÜRKIYE, 4-8 Ekim 2016, pp.---
Turna N., "1826 ve Sonrası: Yeniçeri Ocağı’nın Kaldırılması ve “Yeniçeriler.” ", International Conference on Ottoman Studies I: Janissaries, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-25 Mayıs 2015, pp.---
Turna N., "On dokuzuncu Yüzyılda İstanbul'da Mürur Tezkeresi Uygulamaları", 16. Türk Tarih Kongresi, TÜRKİYE, 0 2015
Turna N., "“The Shoemakers of Istanbul in the Nineteenth Century: An Overview.” ", History of Occupations and Occupations in the Ottoman Empire and Turkey, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-3 Mayıs 2015, pp.---
Turna N., "Son Dönem Osmanlı İstanbul’unda İç Pasaport: Mürûr Tezkeresi", Osmanlı İstanbulu: Ulsulararası Sempozyum II, , 0 2014
Turna N., "“Son Dönem Osmanlı İstanbul’unda İç Pasaport: Mürûr Tezkeresi.” ", Osmanlı İstanbulu. Uluslararası Sempozyum II, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-27 Mayıs 2014, pp.---
Turna N., "“Mürûr Tezkereleri: 19. Yüzyıl’dan 20. Yüzyıl’a Osmanlı Topraklarında Seyahat Göç ve Asayiş.” ", Tarih Vakfı Ankara Tartışmaları. Tarih Vakfı, Ankara., ANKARA, TÜRKIYE, 21-21 Mart 2014, ss.---
Turna N., "“On the Abolition of the Janissaries.”", New Perspectives On Late Ottoman Empire: A Conference in Memory of Donald Quataert (1941-2011). , İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-27 Mayıs 2011, pp.---
Turna N., " “On Dokuzuncu Yüzyılda İstanbul’da Mürur Tezkeresi Uygulamaları.”", 16th Türk Tarih Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 20-24 Eylül 2010, ss.---
Turna N., "“Public Anxieties in Early Nineteenth Century Istanbul Neighborhoods.” ", The Ottoman Mahalle in Court Records, 17-19th Centuries, Part I: Istanbul. , Boston, A.B.D., 21-24 Kasım 2009, pp.---
Turna N., " “The Abolition of the Janissaries, 1826: An Analysis.”", 11th International Congress of Economic and Social History of Turkey, ANKARA, TÜRKIYE, 17-20 Haziran 2008, pp.---
Turna N., "İstanbul Ayakkabıcıları, 1806-1828", Birinci İktisat Tarihi Kongresi, , 0 2007, vol.2, pp.547-551
Turna N., "“Narrowed Spaces: Artisans of Ottoman Istanbul, 1808-1839.”", Deutscher Orientalistentag: “Barrieren-Passagen:” “Crafts and Craftsmen in the later Ottoman Empire: From Craft to Industry in the Ottoman Empire and Its "Successor States." , Halle, ALMANYA, 21-24 Eylül 2004, pp.---
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Turna N., "The Tanzimat Reforms, 1839-1876 ", History of Turkish Revolution and Principles of Atatürk, Başpınar, Z., Ed., Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.88-115, 2018
Turna N., "The Early Reform Era, 1789-1839", History of Turkish Revolution and Principles of Atatürk, Balpınar, Z., Ed., Anadolu Üniversite Yayınları, Eskişehir, ss.50-87, 2018
Turna N., "Kethüdas: The Guild Wardens of Early Nineteenth Century Istanbul", in: History from Below: A Tribute in Memory of Donald Quataert , Karahasanoğlu S., Demir D. C., Eds., Istanbul Bilgi University Press, Istanbul, pp.285-300, 2016
Turna N., "The Shoe Guilds of Istanbul in the Early Nineteenth Century: A Case Study", in: Bread from the Lion's Mouth: Artisans Struggling for a Livelihood in Ottoman Cities , Faroqhi, S., Eds., Berghahn Books, New York, pp.157-174, 2015
Turna N., "The Ottoman Stage: Politicization and Commercialization of Theatres, 1876-1922", in: Celebration, Entertainment and Theater in the Ottoman World, Faroqhi, S., Öztürkmen, A., Eds., Seagull Books, Chicago, pp.319-342, 2014
Turna N., "19.yy.’dan ve 20. yy.’a Osmanlı Topraklarında Seyahat, Göç ve Asayiş Belgeleri: Mürûr Tezkereleri", Kaknüs Yayınları, İSTANBUL, 2013
Turna N., "19.yy.’dan ve 20. yy.’a Osmanlı Topraklarında Seyahat, Göç ve Asayiş Belgeleri: Mürûr Tezkereleri", , Kaknüs, 2013
Turna N., "Yeniçeri-Esnaf İlişkisi: Bir Analiz", Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Ticaret Hayatı , Demirel, F., Ed., Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Istanbul, ss.21-42, 2012
DİĞER YAYINLAR
Turna N., "Travel and Artisans in the Ottoman Empire: Employment and Mobility in the Early Modern Era", Diger, pp.446-451, 2016
Turna N., "Turkey: The Quest for Identity", Diger, pp.99-100, 2006
Turna N., "Men of Order: Authoritarian Modernization under Atatürk and Reza Shah", Diger, pp.219-220, 2005
Turna N., "Musa Dağ'da Kırk Gün", Diger, ss.67, 2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi