Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"KAPADOKYA BÖLGESİNDE KAYA OYMA YAPILARDAN ÇIKAN ATIK MALZEMENİN PUZOLANİK AKTİVİTESİNİN ARAŞTIRILMASI", BAP Y.Lisans, FYL-2018-3414, Yönetici, Devam Ediyor
"Kemaliye Evlerinin Özgün Düz Damlarinin Korunmasina Yönelik Çözüm Önerileri"", TÜBITAK Projesi, 217M561, Danışman, Devam Ediyor
"Kapadokya Bölgesi Volkanik Tüfünün Alkaliler İle Aktive Edilerek Tarihi Yığma Yapılarda Kullanılabilirliğinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 118M321, Yönetici, Devam Ediyor
"Kireç Esaslı Enjeksiyon Malzemelerinin Reolojik Özelliklerine Sıcaklık ve Bekleme Süresinin Etkisi", BAP Y.Lisans, FYL-2018-3412, Yönetici, 2019
"KAPADOKYA BÖLGESİ VOLKANİK TÜFÜNÜN ALKALİLER İLE AKTİVE EDİLEREK TARİHİ YIĞMA YAPILARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI", BAP Doktora, FDK-2018-3413, Yönetici, Devam Ediyor
"Tarihi Kireç Harçlarına Uygun Enjeksiyon Malzemelerinin Üretilmesi ve Model Duvarlarda Uygulamasının Değerlendirilmesi", BAP Doktora, 2014-05-01-DOP02, Yönetici, 2017
"Enjeksiyon Yöntemi (Grouting) İle Onarılmış Tarihi Tuğla Duvarların Yük Altında Davranışının İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 114M256, Yönetici, 2017
"Tarihi Yapıların Tuğla Duvar Özgün Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Yük Altında Davranışının Model Deneylerle Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 111M568, Yönetici, 2015
"Tarihi Yapıların Özgün Malzeme Özelliklerine Uygun Harç Üretimi", BAP Doktora, 2011-05-01-DOP01, Yönetici, 2015
"Yüksek Sıcaklık Etkisine Maruz Kalan Betonun Termal Özelliklerinin ve Renk Değişiminin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 109M008, Yönetici, 2010
"Pirinç Kapçığı Katılmasının Betonun Yüksek Sıcaklık Performansına Etkisi", BAP Arastırma Projesi, 2009-05-01-ODAP01, Yönetici, 2012
"Seramiklerin Şekillendirilmesinde Kullanılan Kalıp Alçısı Özelliklerinin İyileştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 26-05-01-03, Araştırmacı, 2008
"Yapı Malzemelerindeki Boşluk Yapısının Malzemenin Mekanik ve Fiziksel Özelliklerine Etkisi", BAP Arastırma Projesi, 26-05-01-03, Araştırmacı, 2009
"Yangına Maruz Kalan Yapılarda Beton Basınç Dayanımı Renk Değişimi İlişkisinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, IÇTAG-1682, Yönetici, 2007
"Yangına Maruz Yapılarda Beton Basınç Dayanımı Renk Değişimi İlişkisi", BAP Arastırma Projesi, 22-05-01-03, Yönetici, 2004
"Hızlı Karbonatlaşma ile Beton Dayanımının Arttırılması", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 98-DPT-05-01-01, Araştırmacı, 2001
"Silis Dumanı Katkılı Betonarme Elemanlara Sodyum Klorürlü Çözeltilerin Etkisi", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK INTAG 636, Araştırmacı, 1999
"Normal ve Silis Dumanı Katılmış Harçlara Donatıya Klorür Etkisi", BAP Arastırma Projesi, 94-A-05-01-02, Araştırmacı, 1999
"Tarım Artıklarının Puzolan Malzeme Olarak Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 92-A-04-06-13, Araştırmacı, 2001
"Küçük Ayasofya Camisi Taşıyıcı Sistem ve Malzeme Özelliklerinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 92-B-03-01-01, Araştırmacı, 1998
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi