Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Gökyiğit Arpacı E.Y., Oktay D., Yüzer N., Ulukaya S. , Ekşi Akbulut D., "Performance Evaluation Of The Lime-Based Grout Used For Consolidation Of Brick Masonry Walls", JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING-ASCE, vol.31, pp.1-12, 2019 (Link)
Doran B., Yüzer N., Aktan S. , Oktay D., Ulukaya S., "Numerical Modeling of Traditional Masonry Walls Strengthened with Grout Injection", INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURAL HERITAGE, vol.13, pp.1-16, 2019 (Link)
Zengin B., Toydemir B., Ulukaya S., Oktay D., Yüzer N., Koçak A., "The effect of mortar type and joint thickness on mechanical properties of conventional masonry walls", STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, vol.67, no.6, pp.579-585, 2018 (Link)
Ada M., Sevim B., Yüzer N., Ayvaz Y., "Assessment of damages on a RC building after a big fire", ADVANCES IN CONCRETE CONSTRUCTION, vol.6, pp.177-197, 2018 (Link)
İnce C., Derogar S., Ball R.J., Ekinci A., Yüzer N., "Long-term mechanical properties of cellulose fibre-reinforced cement mortar with diatomite", ADVANCES IN CEMENT RESEARCH, vol.0, pp.1-10, 2018 (Link)
Kocatürk T., Erdoğan Y.S., Demir C., Gökçe A., Ulukaya S., Yüzer N., "Investigation of existing damage mechanism and retrofitting of Skeuophylakion under seismic loads", ENGİNEERİNG STRUCTURES, vol.137, pp.125-144, 2017
Doran B., Köksal H.O., Aktan S., Ulukaya S., Oktay D., Yüzer N., "In-Plane Shear Behavior of Traditional Masonry Walls", INTERNATİONAL JOURNAL OF ARCHİTECTURAL HERİTAGE, vol.11, no.2, pp.278-291, 2017 (Link)
Ulukaya S., Hazar Yoruç A.B., Yüzer N., Oktay D., "Material Characterization of Byzantine Period Brick Masonry Walls Revealed in Istanbul (Turkey)", PERİODİCA POLYTECHNİCA-CİVİL ENGİNEERİNG, vol.61, pp.209-215, 2017 (Link)
Aktürk B., Yüzer N., Kabay N., "Usability of Raw Rice Husk Instead of Polypropylene Fibers in High-Strength Concrete under High Temperature", JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING, vol.28, 2016
Ulukaya S., Yüzer N., "Assessment of Pozzolanicity of Clay Bricks Fired at Different Temperatures for Use in Repair Mortar", JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING, vol.28, 2016
Yüzer N., Cinar Z., Akoz F., Biricik H., Gurkan Y.Y., Kabay N., et al.,"Influence of raw rice husk addition on structure and properties of concrete", CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, vol.44, pp.54-62, 2013
Cihan M.T., Guner A., Yüzer N., "Response surfaces for compressive strength of concrete", CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, vol.40, pp.763-774, 2013
Kizilkanat A.B., Kizilkanat A.B., Kabay N., "Thermo-physical properties of concrete exposed to high temperature", CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, vol.45, pp.157-161, 2013
Yüzer N., Akbaş B., Kızılkanat A.B., "Predicting the High Temperature Effect on Mortar Compressive Strength by Neural Network", Computers and Concrete, vol.8, pp.491-510, 2011 (Link)
Kızılkanat A.B., Yüzer N., "Yüksek Sıcaklık Etkisindeki Harcın Basınç Dayanımı-Renk Değişimi İlişkisi", Teknik Dergi, vol.22, pp.4381-4392, 2008 (Link)
Yüzer N., Aköz F., Kabay N., "Prediction of Time to Crack Initiation in Reinforced Concrete Exposed to Chloride", Construction and Building Materials, vol.22, pp.1100-1107, 2008 (Link)
Yüzer N., Aköz F., D.Öztürk L., "Compressive Strength-Color Change Relation at High Temperature", Cement and Concrete Research, vol.34, pp.1803-1807, 2004 (Link)
Aköz F., Türker F., Koral S., Yüzer N., "Effects of Raised Temperature of Sulphate Solutions on the Sulphate Resistance of Mortars With and Without Silica Fume", Cement and Concrete Research, vol.29, pp.537-544, 1999 (Link)
Türker F., Aköz F., Koral S., Yüzer N., "Effects of Magnesium Sulphate Concentration on the Sulfate Resistance of Mortars with and without Silica Fume", Cement and Concrete Research, vol.27, pp.205-214, 1997 (Link)
Aköz F., Türker F., Koral S., Yüzer N., "Effects of Raised Sodium Sulfate Resistance of Mortars with and without Silica Fume", Cement and Concrete Research, vol.25, pp.1360-1368, 1995 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ekşi Akbulut D., Arpaci Gökyiğit E.Y., Oktay D., Yüzer N., "Tarihi Yığma Yapıların Onarımında Kullanılan Enjeksiyon Yönteminin (Groutıng) Ve Kireç Esaslı Enjeksiyon Malzemesinin Zaman İçerisinde Gelişimi", megaron, cilt.13, ss.156-168, 2018
Aköz F., Yüzer N., Kabay N., Kizilkanat A.B., Aktürk B., "Hafif, Normal ve Yüksek Dayanımlı Betonların Termofiziksel Özelliklerinin Karşılaştırılması", Hazır Beton, cilt.139, ss.81-86, 2017
İnce C., Erdem B.Z., Derogar S., Yüzer N., "The Effects of SCMs on the Mechanical Properties and Durability of Fibre Cement Plates", International Journal of Civil, Environmental, Structural, Construction and Architectural Engineering, vol.9, pp.718-724, 2015 (Link)
Kabay N., Kızılkanat A.B., Yüzer N., "Farklı Tür Agrega İçeren Betonların Termo-Fiziksel Özellikleri", Cement Türk, ss.56-61, 2012 (Link)
Biricik H., Aköz F., Yüzer N., "Orta Anadolu Hasandağ-Melendiz Volkanitlerinin Puzolanik Özelliği", Cement Türk, ss.42-48, 2010 (Link)
Aköz F., Yüzer N., "Betonarme Elemanlarda Korozyon Hasarı Onarım Harcı Uygulaması", Yapı Kimyasalları Sektör Dergisi, ss.86-89, 2007 (Link)
Yüzer N., Aköz F., "Klorür Etkisindeki Betonun Basınç ve Çekme Dayanımı Arasındaki İlişki", Teknik Dergi, cilt.16, ss.3673-3681, 2005 (Link)
Yüzer N., "Betonarme Yapılarda Korozyon Ölçüm Yöntemleri ve Hasar Tespiti", Türkiye Mühendislik Haberleri, cilt.48, ss.134-138, 2004 (Link)
Yüzer N., Aköz F., Özhendekçi N., "Korozyon Nedeni ile Beton Örtüyü Çatlatan Donatıdaki Kesit Kaybının Belirlenmesi", Teknik Dergi, cilt.14, ss.2923-2934, 2003 (Link)
Yüzer N., Aköz F., D.Öztürk L., "Yangına Maruz Yapılarda Betonun Basınç Dayanımı-Renk Değişimi İlişkisi", Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, ss.1300-2120, 2001 (Link)
Aköz F., Koral S., Yüzer N., "Numune Boyut ve Biçiminin Beton Özelliklerine Etkileri", Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, ss.23-32, 2001 (Link)
Aköz F., Zorbozan M., Yüzer N., "Betonarme Yapılarda Korozyon Hasarının Tespiti, Onarım İçin Öneriler", Metal Dünyası, ss.25-28, 2000 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Özata Ş., Yüzer N., Ulukaya S., Aktürk B., Kizilkanat A.B., "Alkali Activation and Pozzolanic Activity of Waste Material Excavated from Rock-Cut Buildings of Cappadocia ", 10th International Concrete Congress, BURSA, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2019, pp.42-50
Dinç B., Yüzer N., Oktay D., "Time-Dependent Rheological Behaviour of Lıme-Based Grouts", ICEARC’19 13th International Civil Engineering and Architectur Conferance, TRABZON, TÜRKIYE, 17-20 Nisan 2019, pp.1-1
Dinç B., Yüzer N., Oktay D., "Time-Dependent Rheological Behaviour of Lime-Based Grouts", International Civil Engineering and Architecture Conference (ICEARC’19), TRABZON, TÜRKIYE, 17-20 Nisan 2019, pp.1-1
Dinç B., Yüzer N., Oktay D., "Effect of Temperature on Rheological Properties of Lime-Based Grouts", 13th International Congress on Advances in Civil Engineering, İZMİR, TÜRKIYE, 12-14 Eylül 2018, pp.1-7
Bek V., Yüzer N., Ulukaya S., Özata Ş., "Pozzolanicity Evaluation of Rock-Cut Building’s Waste Material in Cappadocia Region", 13th International Congress on Advances in Civil Engineering, İZMİR, TÜRKIYE, 12-14 Eylül 2018, pp.1-8
Yüzer N., Kavak Z., Taftaf A., Aktürk B., Tüfekçi M.M., "Karayolu Trafik Düzenlemesinde Alternatif Bir Sistem: Araçsayar Akıllı Beton", Hazır Beton Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Nisan 2017, ss.63-72
Oktay D., Yüzer N., "Hidrolik Kireç Esaslı Enjeksiyon Malzemesinin Tasarımı ve Enjekte Edilebilirliğinin Araştırılması", Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 2-4 Kasım 2017, ss.257-265
Zengin B., Toydemir B., Ulukaya S., Oktay D., Yüzer N., Koçak A., "Determınation Of Mechanical Properties Of Blend Bricks Used In Historical Structures", 3rd International Conference on Protection Of Hıitorical Constructions , Lizbon, PORTEKIZ, 12 Temmuz - 15 Ağustos 2017, pp.185-186
Aktürk B., Ulukaya S. , Kizilkanat A.B., Yüzer N., "Yüksek Fırın Cürufu Esaslı Harçların Sıva Olarak Tarihi Yapılarda Kulllanılabilirliğinin Araştırılması", Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 2-4 Kasım 2017, ss.559-568
Ulukaya S., Yüzer N., "Tarihi Yapılarda Taşıyıcı Tuğla Duvarın Elastisite Modülünün Deneysel ve Matematiksel Model ile Belirlenmesi", Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 2-4 Kasım 2017, ss.533-542
Berilgen M.M., Coşandal A., Ulukaya S. , Oktay D., Berilgen S.A., Yüzer N., "Sıkışabilir Bir Tabaka Üzerine Oturan Yığma Duvarların Model Deneylerle İncelenmesi", Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 13-14 Ekim 2016, ss.595-604
Oktay D., Yüzer N., "Rheological Properties of Lime Based Grouts Utilized for Masonry Consolidation", ACE 2016, 12th International Congress on Advances in Civil Engineering, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2016, pp.137-137
Ulukaya S., Oktay D., Yüzer N., "Experimental Study on the Mechanical Properties of Lime-Based Mortars Produced for Consolidation", HMC 2016-4th Historic Mortars Conference , Santorini, YUNANISTAN, 10-12 Ekim 2016, pp.307-314
Çelikoğlu Y., Timur S., Berilgen S.A., Bostan T., Doran B., Gürsoy M., et al., "YTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Eğitimde Kalite Yönetim Sistemine Geçiş Çalışmaları ve ISO 9001:2000 Belgelendirmesi", 2. Ulusal Mühendislik Kongresi, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2016, ss.37-47
Cihan T., Güner A., Yüzer N., "Betonda Çökme Değerinin Kontrol Edilebilen Değişkenler Dikkate Alınarak İstatistiksel Değerlendirmesi", İnşaat Mühendisleri Odası Antalya ve İstanbul Şubesi, TÜRKİYE, Nisan 2015, ss.479-488
İnce C., Erdem B.Z., Derogar S., Yüzer N., "The effects of SCMs on the mechanical properties and durability of fibre cement plates", ICCCE 2015 : XIII International Conference on Civil and Construction Engineering, Londra, INGILTERE, 20-21 Ağustos 2015, pp.970-976
Yüzer N., Oktay D., Ulukaya S., Gökyiğit-Arpacı E.Y., "Mechanical behavior of two-wythebrick masonry walls injected with hydraulic lime grout", REHAB 2015 - 2nd International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historical Buildings and Structures, , Temmuz 2015, pp.879-888
Aktan S., Doran B., Köksal H.O., Yüzer N., Ulukaya S., Oktay D., et al.,"Constitutive Modeling of Unreinforced Masonry Walls", ACM 2015, International Conference on Advances in Applied and Computational Mechanics, İZMİR, TÜRKIYE, 5-7 Ağustos 2015, pp.26-26
Oktay D., Yüzer N., Ulukaya S., "Rheological properties of hydraulic grouts used in consolidation of brick masonry walls", REHAB 2015, 2nd International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historical Buildings and Structures, Porto, PORTEKIZ, 22-24 Temmuz 2015, pp.861-868
Aköz F., Yüzer N., Kabay N., Kizilkanat A.B., Aktürk B., "A Comparative Study On The Thermo-Physical Properties Of Light-Weight, Normal-Weight And High-Strength Concrete", ERMCO 2015, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-5 Haziran 2015, pp.100-100
Aktürk B., Yüzer N., Kabay N., Biricik H., "Ham Pirinç Kabuğunun Yüksek Sıcaklık Etkisine Maruz Betonda Polipropilen Lif Yerine Kullanılabilirliğinin Araştırılması", İnşaat Mühendisleri Odası Antalya ve İstanbul Şubesi, TÜRKİYE, Nisan 2015, ss.365-374
İnce C., Erdem B.Z., Derogar S., Yüzer N., "The Influence of Using Diatomite as a Replacement Material to Quartz on the Fresh and Hardened Properties of Fibre Cement Plates", , , Ağustos 2014, vol.33, pp.295-303
Ulukaya S., Yüzer N., Gökçe H., "Influence of Firing Temperature on the Pozzolanic Activity of Calcined Clay Bricks", PROHITECH 2014 - 2nd International Conference on Protection of Historical Constructions, , Mayıs 2014, pp.617-622
Aköz F., Seçkin N., Yüzer N., "Erzurum Hatuniye (Çifte Minerali) Medresesi ve Malzeme Özelliklerinin Araştırılması", 4. Tarihi Yapıların Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, TÜRKİYE, Kasım 2013
Ulukaya S., Yüzer N., Hazar Yoruç A.B., "Kireç Harçlarının Tanımlanmasında Uygulanan Deney Yöntemlerinin Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Yapı Örneklerinde İrdelenmesinde", 4. Tarihi Yapıların Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, TÜRKİYE, Kasım 2013
Yüzer N., Kızılkanat A.B., Uçarkoşar B., "Yüksek Sıcaklık Etkisinde Beton Davranışı", Beton 2013 Hazır Beton Kongresi, TÜRKİYE, Şubat 2013, ss.312-336
Uçarkoşar B., Yüzer N., Kabay N., "Behavior of High Strength Concrete with Raw Rice Husk Exposed to High Temperature Effect", Sustainable Intelligent Manufacturing - 2013, Portugal, , Haziran 2013, vol.1, pp.593-597
Oktay D., Yüzer N., "Tarihi Yapıların Onarımında Kullanılan Enjeksiyon Yönteminin (Grouting) Değerlendirilmesi", 4. Tarihi Yapıların Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-29 Kasım 2013, ss.377-386
Aktürk B., Yüzer N., Kabay N., "Mechanical Properties and Released Gas Analysis of High Strength Concrete with Polypropylene and Raw Rice Husk under High Temperature Effect", WASET 2013: World Academy of Science, Engineering and Technology, , Kasım 2013, pp.43-48
Aköz F., Yüzer N., Başçavuşoğlu E., Ulukaya S., "The Effect of Corrosion on the Steel Bars embedded in Polymer Modified Concrete", ASPIC 2012 7th Asian Symposium on Polymers in Concrete, , Ekim 2012
Ulukaya S., Yüzer N., Hazar Yoruç A.B., "Tarihi Yapılarda Özgün Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi: Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi Örneği", 6. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, TÜRKİYE, Kasım 2012, cilt.1, ss.73-82
Yüzer N., Aköz F., Çınar Z., Biricik H., Kızılkanat A.B., Kabay N., et al.,"Yüksek Sıcaklık Etkisinde Kalan Pirinç Kapçığı Katkılı Betonun Termofiziksel Özellikleri", 6. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, TÜRKİYE, Kasım 2012, cilt.1, ss.221-229
Aköz F., Yüzer N., Çakır Ö., Kabay N., Kızılkanat A.B., "Tarihi Yapılarda Özgün Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi Hünkar Kasrı Otağı Hümayun Örneği", İnşaat Mühendisliğinde 100.Yıl Teknik Kongre ve Sergisi, TÜRKİYE, Kasım 2012, cilt.1, ss.56-57
Ulukaya S., Yüzer N., Selçuk M.E., Yıldırım M., "Tarihi Kireç Harçlarının Tanımlanmasında Uygulanan Deney Yöntemlerinin İrdelenmesi", İnşaat Mühendisliğinde 100.Yıl Teknik Kongre ve Sergisi, TÜRKİYE, Kasım 2012, cilt.1, ss.84-85
Yüzer N., Ulukaya S., H.Yoruç A., "Tarihi Yapılarda Özgün Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi Üsküdarda Apsidal Yapı Kalıntısı Örneği", Tarihi Yapıları Koruma ve Onarım Sempozyumu (Taykon 2011), TÜRKİYE, Ekim 2011
Biricik H., Yüzer N., Aköz F., Çınar Z., Kızılkanat A.B., Gürkan Y., "Pirinç Kabuğu Katkılı Betonun Yüksek Sıcaklık Performansı", 8. Ulusal Beton Kongresi, TÜRKİYE, Ekim 2011
Kızılkanat A., Yüzer N., "Mineral Katkıların Betonun Buhar Difüzyon Direnç Faktörüne Etkisi", 5. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi,, TÜRKİYE, Kasım 2010
Yüzer N., Akbaş B., Kızılkanat A.B., "Yüksek Sıcaklık Etkisinde Kalan Betonun Basınç Dayanımı-Renk Değişimi İlişkisinin Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Tahmini", 7. Ulusal Beton Kongresi, TÜRKİYE, Kasım 2007
Yüzer N., Akbaş B., Kızılkanat A.B., "Predicting the Compressive Strength of Concrete Exposed to High Temperatures with a Neural Network Model", Sustainability in Cement and Concrete, , Mayıs 2007
Aköz F., Yüksel Y., Yüzer N., Yılmaz T., Doran B., "Betonarme Deniz Yapılarında Korozyon Hasarının Tespiti", 6.Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, TÜRKİYE, Kasım 2007
Yüzer N., Çakır Ö., Kabay N., Kızılkanat A.B., "The Effects of Environmental Conditions on Deterioration Process in Historic Buildings", Seventh International Congress on Advances in Civil Engineering, , Ekim 2006
Kızılkanat A.B., Yüzer N., Mahsanlar N., "Yüksek Sıcaklık Etkisinde Kalan Uçucu Kül Katkılı Betonun Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması", Seventh International Congress on Advances in Civil Engineering, , Ekim 2006
Kızılkanat A.B., Yüzer N., "Yüksek Sıcaklık Etkisinde Kalan Silis Dumanı Katkılı Betonun Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması", 3. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, TÜRKİYE, Kasım 2006
Yüzer N., Aköz F., Kızılkanat A.B., Mahsanlar N., "Yüksek Sıcaklık Etkisinde Kalan Betonda Hasar Oranının Renk Ölçümü ile Araştırılması", 6. Ulusal Beton Kongresi, TÜRKİYE, Kasım 2005
Aköz F., Yüzer N., "Tarihi Yapılarda Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanan Yöntemler", Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, TÜRKİYE, Eylül 2005
Yüzer N., Aköz F., "Betonarme Yapılarda Korozyon Hasarının Aderans Dayanımına Etkisi", IX.Uluslararası Korozyon Sempozyumu, TÜRKİYE, Ekim 2004
Yüzer N., Aköz F., Başçavuşoğlu E., "Betonarme Yapılarda Korozyon Hasarı", Türkiye İnşaat Mühendisliği 17. Teknik Kongre, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-17 Nisan 2004, ss.511-513
Yüzer N., Aköz F., Kızılkanat A.B., "Yüksek Dayanımlı Betonun Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Yüksek Sıcaklık Etkisi", 17. Teknik Kongre, TÜRKİYE, Nisan 2004
Yüzer N., Aköz F., "Donatı Korozyonunun Hızlandırılmış Deney Yöntemi ile Araştırılması", 5. Ulusal Beton Kongresi, TÜRKİYE, Ekim 2003
Yüzer N., Aköz F., D.Öztürk L., Kızılkanat A.B., "Yüksek Sıcaklık Etkisinde Kalan Çimento Harcında Hasar Oranının Renk Ölçümü ile Araştırılması", 5. Ulusal Beton Kongresi, TÜRKİYE, Ekim 2003
Yüzer N., Aköz F., "Silis Dumanı Katkılı Betona Klorür Etkisi", 5. Ulusal Beton Kongresi, TÜRKİYE, Ekim 2003
Yüzer N., Aköz F., "Betonarme Deniz Yapılarında Klorür Difüzyonunun Donatı Korozyonuna Etkilerinin Araştırılması", 4.Kıyı Mühendisliği Ulusal Sempozyumu, TÜRKİYE, Ekim 2002
Yüzer N., Aköz F., "Klorür Etkisindeki Betonarme Elemanların Servis Ömrünün Tahmini", VIII.Uluslararası Korozyon Sempozyumu, TÜRKİYE, Ocak 2002
Aköz F., Yüzer N., Ünal A., "Isı ve Su Yalıtım Malzemelerinin Dayanıklılığının Araştırılması", 1.Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, TÜRKİYE, Ekim 2002
Yüzer N., Aköz F., D. Öztürk L., Çakır Ö., "Compressive Strength Color Change Relation in Fire Damaged Buildings", International Scientific Session VSU, , Mayıs 2001
Aköz F., Yüzer N., Çakir Ö., Kabay N., "Investigation of Material Properties of Dolmabahçe Palace Reception (Muayede) Hall’s Dome and Vaults", Studies in Ancient Structures, İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-14 Temmuz 2001, pp.659-669
Yüzer N., "Su Geçirimliliğinin Donatı Korozyonuna Etkisi", Yapıda Yalıtım Konferansı, TÜRKİYE, Şubat 1999
Aköz F., Yüzer N., "Donatı Korozyonunun Hızlandırılmış Deneyler ile Araştırılması", VI Korozyon Sempozyumu, TÜRKİYE, Kasım 1998
Aköz F., Yüzer N., Biricik H., Koral S., "Silis Dumanı Katkılı Beton Özelliklerine Kür Koşullarının Etkileri", Endüstriyel Atıkların İnşaat Sektöründe Kullanılması 3, TÜRKİYE, Ekim 1997
Türker F., Aköz F., Koral S., Yüzer N., "20C ve 40 C Sıcaklıklardaki Sodyum Sülfat Çözeltisinin Normal ve Silis Dumanı Katkılı Harçlara Etkisi", 4.Ulusal Beton Kongresi, TÜRKİYE, Ekim 1996
Aköz F., Yüzer N., Koral S., "Silis Dumanı Katkılı ve Katkısız Harç İçindeki Çeliğe Farklı Konsantrasyonlardaki Magnezyum Klorürün Etkisi", 4.Ulusal Beton Kongresi, TÜRKİYE, Ekim 1996
Aköz F., Yüzer N., Koral S., "Betonarme Çeliğinin Korozyonuna Sodyum Klorür ve Magnezyum Klorürün Etkileri", V.Korozyon Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 6-9 Kasım 1996, ss.114-123
Aköz F., Yüzer N., Koral S., "Silis Dumanı Katkılı ve Katkısız Harçlara Sodyum Klorür ve Magnezyum Klorürün Etkileri", 4.Ulusal Beton Kongresi, TÜRKİYE, Ekim 1996
Aköz F., Yüzer N., "Investigation of Material Properties of Küçük Ayasofya Mosque -Sts Sergius and Bacchus- in Istanbul by Using Non Destructive Methods", STREMA 95, Structural Studies Repairs and Maintanence of Historical Buildings, Crete, YUNANISTAN, 22-24 Mayıs 1995, vol.1, pp.1-1
Özşen G., Aköz F., Yüzer N., Özkaraman M., "The Structural of Küçük Ayasofya Mosque -Sts Sergius and Bacchus- in İstanbul", Spatial Structures: herigate, present and future, , Ocak 1995, vol.1, pp.5-9
Özşen G., Aköz F., Yüzer N., Özkaraman M., "Causes of Failure of Küçük Ayasofya Mosque-Saints Sergius and Bacchus- in İstanbul", International Conference on Lightweight Structures in Civil Engineering, , Eylül 1995, vol.1, pp.25-29
Aköz F., Türker F., Koral S., Yüzer N., "20 C ve 40 C Sıcaklıklardaki Magnezyum Sülfat Çözeltisinin Normal ve Silis Dumanı Katkılı Harçlara Etkisi", ll. Teknik Kongre, TÜRKİYE, Eylül 1995
Özşen G., Aköz F., Yüzer N., Özkaraman M., Bayram E., "Küçük Ayasofya Camii- Sergius ve Bachus Kilisesi Kubbesindeki Çatlak Nedenlerinin Araştırılması", Xlll. Teknik Kongre, TÜRKİYE, Aralık 1995
Aköz F., Yüzer N., Koral S., "Silis Dumanı Katkılı ve Katkısız Harç İçindeki Çeliğe Farklı Konsantrasyonlardaki Sodyum Klörürün Etkisi", Endüstriyel Atıkların İnşaat Sektöründe Kullanılması, TÜRKİYE, Kasım 1995
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yüksel Y., Ergin A., Çevik E., Yalçıner A.C., Güler I., Yüzer N., et al.,"Kıyı Yapıları Planlama Ve Tasarım Teknik Esasları", Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, İSTANBUL, 2016
Atabay Ş., Aydemir C., Bostan T., Coşar A., Kiliç H., Koçak A., et al., "7th International Congress on Advances in Civil Engineering Book of Abstracts", Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2006
Aköz F., Yüzer N., Çakır Ö., Kabay N., Kızılkanat A.B., Özçiftçi N., "Temel Yapı Malzemesi Deneyleri", , YTÜ Basım Yayın Merk, İstanbul, 2005
Aköz F., Yüzer N., Çakir Ö., Kabay N., Kizilkanat A.B., Mahsanlar N., "Temel Yapı Malzemesi Deneyleri", Y.T.Ü. Basım-Yayın Merkezi, İSTANBUL, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi