Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Dört Rotorlu İnsansız Hava Araçları İçin Askıda Kalma Ve Agresif Manevra Kabiliyetleri İçin Optimal Yörünge Oluşturulması, Kontrolcü Tasarımı Ve Gerçek Zamanlı Uygulanması", TÜBITAK Projesi, 118M709, Yönetici, Devam Ediyor
"Hız kestirimi için gözleyici tasarımı ve çıkış geri beslemeli denetleyici tasarımı ve uygulamaları", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2013
"İnsansız Kara Araçlarının Koordinasyonu", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2013
"Yetersiz Eyleyici Mekanik Sistemler için Lineer Olmayan Kontrolcü Tasarımı ve Uygulaması", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2011
"Co-Operative Network Training (CONET)", AB Destekli Diğer Projeler, , Araştırmacı, 2012
"Öğrenci Robot Projesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi