Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Çeşitli Farmasötik Preparatlarda İlaç Etken ve Katkı Maddelerinin Birlikte Tayinleri için Yeni Sıvı Kromatografik Yöntemlerin Deneysel Tasarım Yaklaşımıyla Geliştirilmesi ve Bu Analitik Yöntemlerin Validasyonu", BAP Diğer, FAP-2017-3118, Araştırmacı, Devam Ediyor
"İlaç preparatlarında etken madde ve katkı maddelerinin HPLC ile birarada tayini", BAP Y.Lisans, 2015-01-02-YL03, Yönetici, 2015
"Gıda Katkı Maddelerinin Çok Değişkenli HPLC Kalibrasyon Yöntemleri İle Tayini", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2012
"Çok değişkenli soğuk algınlığı preparatlarının HPLC ile analizine çok değişkenli kalibrasyon yöntemlerinin uygulanması", BAP Diğer, 28-01-02-01, Yönetici, 2010
"Yüksek Oksidasyon Basamaklarındaki Mangan’ın Komplekslerinin Elde Edilmesi ve Endüstriyel Uygulama İmkanlarının Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 21-01-02-01, Araştırmacı, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi