Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aykut N.O., "The importance of meteorological variation on PPP positioning", MEASUREMENT, vol.122, pp.168-177, 2018 (Link)
Gümüşay M.Ü., Bakirman T., Aykut N.O., Tüney Kizilkaya İ., "A review of seagrass detection, mapping and monitoring applications using acoustic systems", EUROPEAN JOURNAL OF REMOTE SENSING, no.1, pp.1-29, 2018
Akpinar B., Aykut N.O., "Determining the Coordinates of Control Points in Hydrographic Surveying by the Precise Point Positioning Method", JOURNAL OF NAVİGATİON, vol.70, pp.1241-1252, 2017 (Link)
Aykut N.O., Gülal V.E., Akpinar B., "Performance of single base RTK GNSS method versus network RTK", EARTH SCIENCES RESEARCH JOURNAL, vol.19, pp.135-139, 2015 (Link)
Gülal E., Dindar A.A., Akpinar B., Tiryakioğlu İ., Aykut N.O., Erdoğan H., "Analysis And Management of GNSS Reference Station Data", Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette, vol.22, pp.407-414, 2015 (Link)
Aykut N.O., Akpinar B., "Determining the dynamic draught for precise hydrographic surveying", OCEAN ENGINEERING, vol.62, pp.38-44, 2013 (Link)
Aykut N.O., Akpinar B., Aydin Ö., "Hydrographic data modeling methods for determining precise seafloor topography", COMPUTATIONAL GEOSCIENCES, vol.17, pp.661-669, 2013 (Link)
Gülal V.E., Tiryakioğlu I., Erdoğan S., Aykut N.O., Baybura T., Akpinar B., et al.,"Tectonic activity inferred from velocity field of GNSS measurements in Southwest of Turkey", ACTA GEODAETICA ET GEOPHYSICA, vol.48, pp.109-121, 2013 (Link)
Gülal E., Erdoğan H., Aykut N.O., Erkaya H., "The use of SISO ARX Models in Determination of Damage to Dams", International Journal of Damage Mechanics, vol.20, pp.979-1001, 2011 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aydin C., Aykut N.O., Akpinar B., "GNSS-PPP ile elde edilen düşey yerdeğiştirmenin doğruluğu", Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi (ULAKBİM), cilt.18, ss.605-615, 2018 (Link)
Akpinar B., Aykut N.O., Dindar A.A., Gürkan K., Gülal V.E., "Ağ RTK GNSS Yönteminin Yapı Sağlığı İzleme Çalışmalarında Kullanımı", Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.17, ss.1030-1040, 2017 (Link)
Gülal E., Akpınar B., Aykut N.O., Uygur S., "GNSS Antenlerinin Faz Merkezi ve Değişiminin Araştırılması", hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, cilt.2011, ss.65-69, 2011 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Dindar A.A., Akpinar B., Gürkan K., Gülal V.E., Aykut N.O., "Development of Low-cost Hybrid Measurement System", 16th European Conference on Earthquake Engineering (16ECEE), YUNANISTAN,
Gümüşay M.Ü., Bakirman T., Tüney Kizilkaya İ., Aykut N.O., "Benthic Habitat Mapping with Multi Beam Echo Sounder System", INTERNATIONAL ECOLOGY 2018 SYMPOSIUM, ,
Bayram B., Şen A., Selbesoğlu M.O., Varna I. , Petersons P., Aykut N.O., et al., "COMPARISON OF TWO SIMPLIFICATION METHODS FOR SHORELINE EXTRACTION FROM DIGITAL ORTHOPHOTO IMAGES", GEOADVANCES 2017 - 4th International Workshop on GeoInformation Science, KARABÜK, TÜRKIYE, 14-15 Ekim 2017, pp.1-5
Tiryakioğlu İ., Dindar A.A., Akpinar B., Erdoğan H. , Aykut N.O., Yiğit C.Ö., et al.,"Sabit GNSS İstasyonlarının Verilerinin İşlenmesi ve WEB Ortamında Yayınlanması: Veri İşleme Merkezi Oluşturulması", Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Bilimsel Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-3 Kasım 2017, ss.5-5
Gürkan K., Dindar A.A., Akbaba S., Aykut N.O., Akpinar B., "Non-Contact and Real-Time Displacement Measurement System for Structural Health Monitoring", ELECO 2017 10th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, TÜRKIYE,
Akpinar B., Gülal V.E., Dindar A.A., Gürkan K., Aykut N.O., "YAPI SAĞLIĞI İZLENMESİNE YÖNELİK ULUSAL ÖLÇME SİSTEMİ PROJESİ: İLK SONUÇLAR", 8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2016, ss.1-8 (Link)
Bozdağ Y., Akpinar B., Aykut N.O., Gürkan K., Dindar A.A., Gülal V.E., "YAPI SAĞLIĞININ İZLENMESİNDE KULLANILAN OEM GNSS KARTININ ARAZİ TESTLERİ", 8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2016, ss.1-7 (Link)
Aykut N.O., Alkan R.M., "HİDROGRAFİK ÖLÇME STANDARTLARINA GENEL BİR BAKIŞ: TÜRKİYE İÇİN BAZI ÖNERİLER", 8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2016, ss.1-5 (Link)
Akpinar B., Gürkan K., Dindar A.A., Aykut N.O., Gülal V.E., "DEVELOPMENT OF NATIONAL MEASUREMENT SYSTEM FOR STRUCTURAL HEALTH MONITORING", 12th International Congress on Advances in Civil Engineering, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2016, pp.1-4
Gülal E., Akpınar B., Dindar A.A., Aykut N.O., Tiryakioğlu İ., Erdoğan H., "Yıldız Teknik Üniversitesi Sabit GNSS İstasyonu (YLDZ), Verilerinin Analizi ve Sunumu", 7.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TÜRKİYE, Ekim 2014
Aykut N.O., "Hidrografik Ölçmelerde Çok Bimli İskandil Verilerinin Hata Analizi", 7.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TÜRKİYE, Ekim 2014
Solak H., Tiryakioğlu İ., Gülal E., Erdoğan S., Özkaymak Ç., Akpınar B., et al.,"Güneybatı Anadolu’nun Güncel Yamulma Alanlarının Belirlenmesi", 7.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TÜRKİYE, Ekim 2014
Gülal E., Aykut N.O., Akpınar B., Tiryakioğlu İ., Dindar A.A., Erdoğan H., "Establishment of Yıldız Technical University Permanent GNSS Station, Analysis and Presentation of the data", International Symposium on Global Navigation Satellite Systems 2013, ISGNSS-2013, , Ekim 2013
Gülal E., Aykut N.O., Akpınar B., Tiryakioğlu İ., Dindar A.A., Erdoğan H., "Yıldız Teknik Üniversitesi Sabit GNSS İstasyonunun Kurulması”, Verilerinin Analizi ve Sunumu", TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 14. Türkiye Bilimsel ve Teknik Kurultayı, TÜRKİYE, 0 2013
Gülal E., Aykut N.O., Akpınar B., "Sayısal Nivoların Sistem Kalibrasyonu", TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 14. Türkiye Bilimsel ve Teknik Kurultayı, TÜRKİYE, 0 2013
Gülal E., Uygur S., Aykut N.O., Akpınar B., "GNSS Antenlerinin Kalibrasyonu", 6.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TÜRKİYE, Ekim 2012
Gülal E., Aykut N.O., Akpınar B., "Sayısal Nivo-Mira Sistemlerinin Kalibrasyonu", 6.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TÜRKİYE, Ekim 2012
Akpınar B., Aykut N.O., "Kıyı Çizgisinin Belirlenmesinde GNSS Ölçmeleri", Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu, TÜRKİYE, Kasım 2011
Aykut N.O., Akpınar B., "Uluslararası Hidrografik Ölçme Standartlarının Derinlik Doğruluğu Açısından İncelenmesi", Cumhuriyet Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu, TÜRKİYE, Kasım 2011
Gülal E., Aykut N.O., Akpınar B., "GPS Antenlerinin Kalibrasyonu", 5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TÜRKİYE, Ekim 2010
Aykut N.O., Erkaya H., "Hidrografik Ölçmelerde Hareket Algılayıcı Sistemlerin Kullanılması", 5.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TÜRKİYE, 0 2010
Aykut N.O., Alkan R.M., "Hydrographic Education in Turkey and Latest Trends in the World", International Symposium, Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and related fields, , Kasım 2010
Gülal E., Tiryakioğlu İ., Erdoğan S., Aykut N.O., Akpınar B., Baybura T., et al.,"Güneybatı Anadolu'nun Güncel Hız Alanı", 5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TÜRKİYE, Ekim 2010
Aykut N.O., Aydın Ö., Poyraz F., "Sığ Sulardaki Hidrografik Ölçmelerde Teknenin dinamik Draft Değerinin Belirlenmesi", 4.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TÜRKİYE, Ekim 2009
Erkaya H., Hoşbaş R., Gülal E., Ersoy N., Doğan U., Pırtı A., et al.,"Beton Kemer Barajlarda Deformasyonların Modern Ölçme Teknikleri ile Belirlenmesi", TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 12. Türkiye Bilimsel ve Teknik Kurultayı, TÜRKİYE, Mayıs 2009
Aykut N.O., Aykut N.O., "Evaluation of Recent Hydrographic Survey Standards", International Symposium On Modern Technologies, Education And Professional Practice In Geodesy And Related Fields, Sofya, BULGARISTAN, 5-6 Kasım 2009, pp.116-130
Gülal E., Erdoğan S., Tiryakioğlu İ., Baybura T., Erdoğan H., Soycan M., et al.,"GNSS Ölçümleri, Depremsellik, Colomb Gerilme Dağılımı ile Güneybatı Anadoludaki Blok Hareketlerinin Belirlenmesi ve Gerilim Alanlarının Tespiti", 4. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TÜRKİYE, Ekim 2009
Aykut N.O., Birkan H., "Hidrografik Ölçmelerde Çok Bimli İskandillerin Kullanılması,", 3.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TÜRKİYE, Ekim 2007
Alkan R.M., Kalkan Y., Aykut N.O., "Sound Velocity Determination with Empirical Formulas & Bar Check", Shaping the Change, XXIII FIG Congress, , Ekim 2006
Aydın Ö., Erkaya H., Hoşbaş R., Aykut N.O., "Sualtında Akustik Konumlandırma", 11.Türkiye Harita ve Bilimsel Teknik Kurultayı, TÜRKİYE, Nisan 2006
Aydın Ö., Aykut N.O., Akpınar B., Ata E., "RTK GPS Yöntemiyle Kıyı Çizgisinin Ölçülmesi", 5.Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, TÜRKİYE, Mayıs 2005
Aykut N.O., Doğan U., Ata E., Arı A., "GPS ile Kıyı Çizgisinin Belirlenmesi, Karaburun Örneği", 2.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TÜRKİYE, 0 2005
Uluışık P., Erkaya H., Hoşbaş R., Soycan M., Akpınar B., Aykut N.O., et al.,"Yüksek Binaların Hareketlerinin GPS ile İzlenmesi", 2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TÜRKİYE, Kasım 2005
Aydın Ö., Erkaya H., Hoşbaş R., Aykut N.O., "Hidrografik Ölçmelerde Standartların Önemi", 10.Türkiye Harita ve Bilimsel Teknik Kurultayı, TÜRKİYE, Nisan 2005
Hoşbaş R., Aykut N.O., Kutlu N., "Küre Yüzeyinden Yararlanılarak Görülemeyen Noktaların Konumlandırılması", I.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TÜRKİYE, Ekim 2003
Pırtı A., Aykut N.O., "Using RTK GPS System Near the Forest and under the Tree", International Symposium on Modern Technologies, Education and Proffesional Practice in the Globalizing World, , Kasım 2003
Pırtı A., Aykut N.O., "Signal Attenuation of Forest Area for GPS Accuracy", International Symposium on Modern Technologies, Education and Proffesional Practice in the Globalizing World, , Kasım 2003
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi