Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2011 - Devam Ediyor
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, E.Nuroğlu, "Ses dalgaları, manyetik alan ve elektrik alan etkisinde kurutulan gıdalarda mikotoksinlerin tayini ve fiziksel/kimyasal parametrelerin incelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Doktora, Ö.Yağcı, "Borikasit katkılanmıs ve gama ısını dozlanmıs PEDOT: PSS tabakasının P3HT:PCBM esaslı fotovoltaik hücrelerde kullanılması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Doktora, A.Aykara, "Güneş Kollektörleri İçin Antifrizli Cam Üretimi,Elektrokimyasal ve Radyasyon Dozimetrik Parametrelerinin Belirlenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, Y.Hafızoğlu, "P3HT:PCBM Foto Voltaik Uygulamalar İçin Ferromagnet Nanopartikül Katkılanmış PEDOT:PSS nin Dış Manyetik Alan ve Gama Dozlamaya Bağlı Karakterizasyonlarının Belirlenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, M.Çağlar, "Radyoterapi Uygulamalarında Çeşitli Nanopartiküllerin Dozimetrik Etkisinin Monte Carlo Simülasyonu İle İncelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, Y.Karabul, "Radyasyon Zırhlayıcı Polimerik Kompozitlerin Geliştirimesi ve Fiziksel Parametrelerinin Optimizasyonu", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, O.Toker, "RADYASYONA MARUZ BIRAKILAN MEME KANSERLİ HASTALARIN KAN ÖRNEKLERİNDEKİ SODYUM/POTASYUM (Na/K) ORANI İLE ELEKTRON YOĞUNLUĞU ARASINDA KORELASYON ", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, A.Bilgen, "Etkin atom numaralarını saçılma açılarına bağlı olarak hesaplayabilen bir yazılım paketi geliştirilmesi : ZXCOM", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, M.Çınar, "Bazı bazalt malzemelerin manyetik alandaki elektriksel özellikleri,", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, B.Balkan, "Tiroid kanserli hastalardan alınan kan örneklerindeki bazı minerallerin degerlendirilmesi ve foton-atomik parametrelerinin tayini", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, Y.Karabul, "Bazalt numunelerde eabf ve EBF parametrelerinin yeni bir metot ile tayini", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, I.Ilgaz, "Fizikte bazı spektral uygulamalar", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, D.Delipınar, "Probertit,elektrokoagülasyon termal atık ve elektrokoagülasyon bor atıgın dielektrik özelliklerinin empedans spektroskopisi yöntemi ile incelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, D.Güngör, "Agat ve kalsedon'un termolüminesans özellikleri", ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Ensititüsü Fizik, Temmuz, 2010.
Yüksek Lisans, N.Bayraktar, "Krizopnas ve rodonit'in termolüminesans özellikleri", ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik, Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, H.Uygur, "Bor Mineralli Fotovoltaik Hücrelere Manyetik Alan Etkisi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, M.Özşahin, " Kimyasal Püskürtme Yöntemiyle Homojenliği Arttıracak Sisleştirici/Püskürtme Odacık Sisteminin Geliştirilmesi ve Farklı Malzemelerde Uygulanması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi