Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Radyasyona Maruz Bırakılan Meme Kanserli Hastaların Kan Örneklerinde Sodyum/Potasyum (Na/K) Oranı ile Elektron Yoğunluğu Arasında Korelasyon", BAP Y.Lisans, 2015-01-01-YL04, Yönetici, 2018
"Buildup Faktörlerini Hesaplayabilen Yazılım Paketinin Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 2015-115F311, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Polimerik Kompozitlerin Farklı Sıcaklıkta Dielektrik ve Mekanik Özelliklerin İncelenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2017
"Yüksek Radyasyon zırhlama özelliğine sahip ağır metal oksit camların üretilmesi ve Optimizasyonun sağlanması ", BAP Arastırma Projesi, 2015-01-01-KAP06, Yönetici, 2018
"Troid kanserli hastalardan alınan kan örneklerindeki bazı minerallerin değerlendirilmesi ve foton-atomik parametrelerinin tayini ", BAP Y.Lisans, 2014-01-01-YL02, Yönetici, 2015
"Bor Mineral Atıklarının Foto-Voltaik Uygulamalarda Kullanılması ", TÜBITAK Projesi, 2014-113F391, Diğer, 2016
"Kurutulmuş Sebze ve Meyvelerdeki Aflatoksin Ve Diğer Zararlı Kimyasalların Üreticiden Tüketiciye Kadar Geçen Aşamalarda Biyosensör/Kimyasal Sensörlü İndikatör Oluşumları İle Takibi", BAP Arastırma Projesi, 2013-01-01-KAP01, Yönetici, 2015
"Farklı Metal Grupları İçeren Ftalosiyaninlerin Foto-Voltaik Uygulamalarda Kullanılması", BAP Doktora, 2013-01-01-DOP01, Yönetici, 2016
"Metal-Yalıtkan-Yarıiletken (MYY) Yapılarda Yük iletim Mekanizmalarının Belirlenmesi.", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2013
"Bor Atıklarından Faydalanarak Dielektrik Spektroskopi Metodu ile Elektriksel ve Yapısal Özelliklerinin Tayin Edilmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2013
"Bor Atıklarından Etkin Bir Biçimde Faydalanarak Radyasyon Zırhlama Materyallerinin Geliştirilmesi ve Modelleme Çalışmları", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2013
"Kan Dokusundan Hastalıkların Erken Teşhisi için On Bir Çeşit Proteinin Elektro-Optiksel Yöntemle Tespit Edilmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2015
PATENT, FAYDALI MODEL ve TESCİL BELGELERİ
İçelli O,İçelli O., Güneş S., Yüksel Aydın S., Yeşilkaya S.,Yağci Ö., "Usage of Boric Acid in the Production of DEPOT:PSS Film", A.B.D., Patent, US 2018/0287083, Ekim 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi