Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Politiyofen/poly(3,4-etilen dioksi tiyofen) nanokompozitlerin termoelektrik özelliklerine manyetik alanın etkisinin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2015-01-02-KAP02, Araştırmacı, 2018
"Bütillendirilmiş Hidroksianisol Grubu İçeren Ftalosiyaninin Yüzey Özelliklerinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2015-01-02-GEP04, Araştırmacı, 2017
"Polianilinin Elektrik İletkenliğinin ve Çözünürlüğünün/Dağılabilirliğinin Arttırılması", BAP Arastırma Projesi, 2014-01-02-GEP03, Yönetici, 2017
"Sıvı Kristal/Kil, Sıvı Kristal/Organokil Nanokompozitlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2014
"Poli(sülfonikdifenil anilin)in ve Poli(etilen glikol)ile Diblok Kopolimerinin Yüzey Özelliklerinin incelenmesi ve Diblok Kopolimerin Organik/inorganik Hibrit Partiküllerinin Hazırlanması", BAP Doktora, 29-01-02-DOP03, Araştırmacı, 2012
"Sıvı Kristal Materyallerin Sentezi ve Fizikokimyasal Karakterizasyonu", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2012
"Yarıiletken, amfifilik ve kendiliğinden düzenlenebilen diblok kopolimer yardımıyla hazırlanan organik/inorganik hibrit nanopartiküllerin incelenmesi", TÜBITAK Projesi, , , 2011
"Amfifilik blok kopolimerlerin sentezi ve misel özelliklerinin incelenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi