Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"a-SiCx:H ince filmlerin üretilmesi ve ışıyan PIN yapıya ayarlanması", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı,
"YTU Merkez Lab Kurulumu", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı,
"Silisyum nitrür filmlerin plazmayla büyütülmesi, amorf silisyum ince tabanlı ince film transistörlere uygulanması", TÜBITAK Projesi, , Araştırmacı,
"Silisyum tabanlı ışık yayınlayan yapıların üretilmesi", TÜBITAK Projesi, , Araştırmacı,
"Yüksek Dielektrik Sabitli Alternatif Yalıtkan Filmlerin Metal/Yalıtkan/Yarıiletken (MIS) yapısında incelenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2014
"CeO2 Filmlerin Sentezi ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2011
"PECVD YÖNTEMİYLE BÜYÜTÜLMÜŞ BOR NİTRÜR FİLİMLERİN", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2010
"Metal-yarıiletken yapıların elektriksel özelliklerinin incelenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi