Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özen H., Bayraktar M.E., Arif F. , Tuxen G. , "Smart Parking Management System for Commercial Vehicle Parking at Public Rest Areas", JOURNAL OF TRANSPORTATION ENGINEERING-ASCE, 2014 , vol.145, pp.756-765, 2014 (Link)
Sengul C.E., Aksoy A., Iskender E., Özen H., "Hydrated lime treatment of asphalt concrete to increase permanent deformation resistance", CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, vol.30, pp.139-148, 2012
Iskender E., Aksoy A., Özen H., "Indirect performance comparison for styrene-butadiene-styrene polymer and fatty amine anti-strip modified asphalt mixtures", CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, vol.30, pp.117-124, 2012
Aksoy A., Iskender E., Oruc S., Özen H., "Performance Comparison of SBS Modified and Fatty Amine Modified Asphalt Mixes", TEKNIK DERGI, vol.23, pp.5967-5986, 2012
Özen H., "Rutting evaluation of hydrated lime and SBS modified asphalt mixtures for laboratory and field compacted samples", CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, vol.25, pp.756-765, 2011
Xiao Y., Hadi M., Özen H., Mysore V., "Intelligent Transportation System as Evaluation Tool in a Regional Demand Modeling Environment Implementation in Florida Standard Urban Transportation Model Structure", TRANSPORTATION RESEARCH RECORD, pp.76-83, 2010
Özen H., Aksoy A., Tayfur S., Celik F., "Laboratory performance comparison of the elastomer-modified asphalt mixtures", BUILDING AND ENVIRONMENT, vol.43, pp.1270-1277, 2008
Keyf S., Ismail O., Corbacioglu B.D., Özen H., "The modification of bitumen with synthetic reactive ethylene terpolymer and ethylene terpolymer", p, vol.25, pp.561-568, 2007 (Link)
Tayfur S., Özen H., Aksoy A., "Investigation of rutting performance of asphalt mixtures containing polymer modifiers", CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, vol.21, pp.328-337, 2007
Aksoy A., Samlioglu K., Tayfur S., Özen H., "Effects of various additives on the moisture damage sensitivity of asphalt mixtures", CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, vol.19, pp.11-18, 2005
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Maltaş A., Özen H., Saraçoğlu A., "AĞ TARAMA YÖNTEMİ İLE KAZA KARA NOKTA TESPİTİ: SÖĞÜTLÜÇEŞME-15 TEMMUZ ŞEHITLER KÖPRÜSÜ KORİDORU ÖRNEĞİ", TRANSİST ULUSLARARASI İSTANBUL ULAŞIM KONGRESİ VE FUARI, ,
Özen H., Algburi T.F.S., "CHARECTERISTICS OF ON-STREET PARKING IN ISTANBUL", , ss.575-584, 2017
Özen H., Saraçoğlu A., Boz F.K., Kuşakci S.Ş., "EVALUATION OF PARK AND RIDE FACILITIES IN ISTANBUL USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS GIS", , cilt.7, ss.79-88, 2016
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Özen H., "", , ,
Canver S., Özen H., Saraçoğlu A., Maltaş A., "Ömür Döngü Analizi ile Farklı Parametrelerin Karayolu Maliyetleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi", II. International Scientific and Vocational Studies Congress, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 5-8 Temmuz 2018, pp.1263-1272
Özen H., Maltaş A., Kayserilioğlu O., Boz F.K. , Saraçoğlu A., "İstanbul’da Raylı Sistemlerin Aktarma Performanslarının Değerlendirilmesi", 9. TRANSİST İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Aralık 2016, pp.248-254
Özen H., Ilıcalı M., "İstanbul için Akıllı Ulaşım Sisitemi ile Entegre Bir Akıllı Taksi Yönetim Sisitemi Önerisi", Karayolları Genel Müdürlüğü, TÜRKİYE, Mayıs 2014
Xiao Y., Hadi M., Özen H., "Development of a Data-Based Evaluation Tools of Intelligent Transportation System", Transportation Research Board, , Ocak 2013
Hadi M., Özen H., Shabanian S., Xiao Y., Zhao W., "Process to Guide the Application of Dynamic Traffic Assignment by Transportation Agencies", Transportation Research Board, , Ocak 2012
Xiao Y., Hadi M., Zhan C., Özen H., "Evaluating the Impacts of Incıdent Management using ITS Data Capture and Performance Management Tool", Transportation Research Board, , Haziran 2012
Hadi M., Xiao Y., Özen H., Mysore V., "Evaluating the Impacts of Incıdent Management using ITS Data Capture and Performance Management Tool”", Transportation Research Board, , Ocak 2010
Özen H., Hadi M., Xiao Y., Özen H., Mysore V., "An ITS Evaluation Tool in the FSUTMS Regional Demand Modeling Environment", 12th National Transportation Planning Applications Conference, , Mayıs 2009
Aksoy A., Özen H., İskender E., "Rutting comparison of laboratory and field samples with verified repeated creep tests in asphalt mixtures", , , Temmuz 2008
Özen H., Kırbaş U., "Investigation of Travel Time Reliability between the Orgin and the Destination Points of Kozyatagi and Okmeydani", , , Eylül 2008
Özen H., Hadi M., Sinha P., Özen H., "Effect of Pavement Marking Contrasts on the Performance of Vision-Based Lane Departure Warning Systems", , , Kasım 2008
Özen H., Koçak İ., Sarı C., Özen H., "Antalya’da Kentiçi Ulaşımın Çeşitiendirilmesine Bir Öneri:”Bisiklet Kullanımı", İnşaat Mühendisleri Odası, TÜRKİYE, Eylül 2005
Ilicali M., Tayfur S., Özen H., "Evaluation of Resilient and Creep Properties of Conventional and SBS Modified Asphalt Mixtures", Euro Asphalt & Bitumen, , Mayıs 2004
Özen H., Tayfur S., Birliker Y., Sönmez İ., "Kırmataş İçerisindeki Yabancı Maddelerin (Kil Topakları) Sıcak Asfalt Karışım Performansı Üzerine Etkisi", Karayolları Genel Müdürlüğü, TÜRKİYE, Kasım 2004
Tayfur S., Özen H., "Trafik Güvenliği Açısından Yatay Trafik İşaretlerinin Analizi", I. ULUSLARARASI TRAFİK ve YOL GÜVENLİĞİ KONGRESİ–SERGİSİ, TÜRKİYE, Mayıs 2004
Aksoy A., İskender E., Tayfur S., Özen H., "Prevention of moisture damage in asphalt mixtures", Bogazici University, , Ekim 2004
Özen H., Tayfur S., Eren B.K., "İstanbul İli Gürültü Önleyici Asfalt Kaplama Uygulamalarının Değerlendirilmesi", Boğaziçi Üniversitesi, , Ekim 2004
Özen H., Tayfur S., Eren B.K., "Yassı Tanelerin Sıcak Asfalt Karışım Performansı Üzerine Etkisi", Karayolları Genel Müdürlüğü, TÜRKİYE, Kasım 2004
Ilicali M., Özen H., "Gürültü Önleyici Asfalt Kaplamalar ve İstanbul İlinde Yapılan Uygulamaların Değerlendirilmesi", II. ULUSAL TRAFİK ve YOL GÜVENLİĞİ KONGRESİ – SERGİSİ, TÜRKİYE, Mayıs 2003
Özen H., Tayfur S., "Trafik Kazalarının İl ve KGM Bölge Sınırları Tabanlı olarak CBS Ortamında Değerlendirilmesi", II. ULUSAL TRAFİK ve YOL GÜVENLİĞİ KONGRESİ – SERGİSİ, TÜRKİYE, Mayıs 2003
Özen H., Tayfur S., Eren B.K., Yıldırım S., "Sıcak Asfalt Karışımı (BSK) Üretimi Açısından; İstanbul Taş Ocaklarının Genel Değerlendirilmesi, Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri", Agrega, TÜRKİYE, Aralık 2003
Ilicali M., Tayfur S., Özen H., "Soğuk Karışım Tasarımı ve Katkı Malkzemesi-Kür Süresi İlişkisi", I. ULUSLARARASI TRAFİK ve YOL GÜVENLİĞİ KONGRESİ – SERGİSİ, TÜRKİYE, Mayıs 2002
Özen H., Tayfur S., Eren B.K., "Effects of Mineral Filler on Bituminous Binder", International Road Federation (IRF), , Eylül 2002
Ilicali M., Tayfur S., Özen H., "The Effects of SBS Additives on The Properties of Bituminous Binders", EUROASPHALT&EUROBITUME, , Eylül 2000
Özen H., Özen S., "İstanbul’da Ulaşım ve Trafik Üzerine Genel Bir Değerlendirme", Kent Yönetimi İnsan ve Çevre Sempozyumu ’99, , Şubat 1999
Ilicali M., Tayfur S., Özen H., "Soğuk Karışımlarda Agrega Gradasyonunun Optimum Bitüm Muhtevasına Etkisi", Karayolları Genel Müdürlüğü, TÜRKİYE, Aralık 1998
Ilicali M., Tayfur S., Özen H., "The Proposed Used Of Coloured Asphalt in İstanbul", International Road Federation (IRF), , 0 1997
Ilicali M., Özen H., Tayfur S., "İstanbul’da Asfalt Kaplamaların Yeniden Kullanımı Üzerine Bir Çalışma", İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TÜRKİYE, Aralık 1996
Ilicali M., Tayfur S., Özen H., "Renk Verici Katkı Maddelerinin Asfalt Kaplamada Kullanımı Üzerine Bir Araştırma", İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TÜRKİYE, Aralık 1996
Özen H., Ilicali M., Özen H., "Büyük İş ve Eğlence Merkezlerinin Kentiçi Ulaşımına Etkileri Üzerine Bir Araştırma", Makina Mühendisleri Odası, TÜRKİYE, Nisan 1995
Ilicali M., Özen H., Turan B., "Ülkemizde ve Bazı Avrupa Ülkelerinde Meydana Gelen Trafik Kazalarının Karşılaştırılması", Makina Mühendisleri Odası, TÜRKİYE, Nisan 1995
Ilicali M., Özen H., "Kentiçi Karayollarında Yapılmakta olan Asfalt Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma", İnşaat Mühendisleri Odası, TÜRKİYE, Haziran 1995
Ilicali M., Özen H., Turan B., Kahveci E., "Edirne – Hatay (E-5) Karayolunda Meydana Gelen Kazalarının İrdelenmesi ve Değerlendirilmesi", , TÜRKİYE, Ocak 1993
Ilicali M., Özen H., Turan B., "İzmir – Gürbulak (E-23) Karayolunda Meydana Gelen Trafik Kazalarının İrdelenmesi ve Değerlendirilmesi", İnşaat Mühendisleri Odası, TÜRKİYE, Ocak 1993
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Özen H., "Ulaştırma Laboratuvar Deneyleri", , Y.T.Ü. Basım-Yayın Merkezi, YTÜ, 2005
Ilicali M., Tayfur S., Eren B.K., Sönmez İ., Özen H., "Asfalt Uygulamaları", , İSFALT, 2001
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi