Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, N.Altaş, "Bazı bitkilerde pullulanaz aktivitesinin araştırılması, pullulanazın saflaştırılması ve immobilizasyonu", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Doktora, N.Orhan, "Hypocrea jecorina QM9414’den pullulanazın saflaştırılması", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, A.Akan, "Aspergillus niger’de pullulanaz indüksiyonu ve çeşitli taşıyıcılara immobilizasyonu", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, A.Babadostu, "Zeytinyağı sanayi atığı olan zeytin karasuyu özütünün bazı özelliklerinin incelenmesi ve ekonomik kullanılabilirliğinin araştırılması", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, F.Aytaç, "B-Galaktozidazın Çeşitli Taşıyıcılarda İmmobilizasyonu ve Bazı Özelliklerinin İncelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, S.İmamoğlu, "Asphodelus aestivus (çiriş otu) bitkisinin çeşitli ekstraktlarının in vitro antioksidan aktivitelerinin araştırılması ", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, N.Altaş, "Hypocrea jecorina QM9414 kültürlerinde beta-galaktozidazın karakterizasyonu ve kısmi saflaştırılması", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, C.Ulutürk, "Pullulanazın farklı taşıyıcılarda immobilizasyonu ve bazı özelliklerinin incelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi