Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Güzelyürek Çelik P., Arslan Özcan L., "Dil Öğretim Materyali Olarak Yazılan Bir Romanın Çeviri Stratejisi: Djinn, un Trou Rouge Entre les Pavés Disjoints", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.31, pp.180-194, 2016 (Link)
Güzelyürek Çelik P., Arslan Özcan L., "Determining proficiency level in foreign language teaching: the case of translation and interpretation students", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.70, pp.288-304, 2013 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Güzelyürek Çelik P., Özcan L., "ÖSYS/ LYS 5 SINAVI’NIN ÇEVİRİBİLİM LİSANSPROGRAMLARINA YERLEŞTİRİLEN ÖĞRENCİ DİL PROFİLİAÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", e-Turkish Studies (elektronik), cilt.12, ss.397-412, 2017 (Link)
Özcan L., Güzelyürek Çelik P., "ALAIN ROBBE-GRILLET’NİN DJİNN, UN TROU ROUGE ENTRELES PAVÉS DİSJOİNTS BAŞLIKLI ROMANINDAKİ SÖZLÜKSELALANLARIN ÇEVİRİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA", Turkish Studies, vol.12, pp.41-56, 2017 (Link)
Özcan L., Güzelyürek Çelik P., "LA NOTION DE L’INQUIETANTE ETRANGETE DANS LA TRADUCTION : UNE ETUDE DE CAS", Frankofoni, vol.31, pp.355-365, 2017
Özcan L., Güzelyürek Çelik P., "La notion de ” l’xxinquiétante étrangeté” dans la traduction: une étude de cas", Frankofoni, ss.355-367, 2017
Güzelyürek Çelik P., "Habil ile Kabil Mitinin Victor Hugo ve Leconte de Lisle’in Yapıtlarına Yansıması ve Türkçe’ye Çevirileri", Akdeniz Üniversitesi İnsani Bilimler Dergisi/Mediterranean Journal of Humanities, vol.4, pp.141-150, 2014 (Link)
Güzelyürek Çelik P., Arslan Özcan L., "La traduction culinaire en tant que transfert culturel: Istanbul Cuisine Contemporaine Entre Orient et Occident, tout un monde de saveurs", Revue d'Etudes Françaises, vol.1, pp.80-87, 2014 (Link)
Güzelyürek Çelik P., "Moliere in Oyunlarında Kişi Adları ve Anlamları", Yeni Tiyatro, cilt.1, ss.50-55, 2012
Güzelyürek Çelik P., "La traduction du fantastique: Le Chateau des Carpathes de Jules Verne", Synergie Turquie, vol.1, pp.223-231, 2010
Güzelyürek Çelik P., "La situation actuelle de la traduction technique en Turquie", Traduction, Terminologie, Redaction, vol.1, pp.169-179, 2002
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Güzelyürek Çelik P., Özcan L., "Relever le défi de l’intraduisibilité par la stratégie traductive. Une étude de cas : traduire Djinn, un trou rouge entre les paves disjoints d’Alain Robbe-Grillet", 1er Congrès Mondial de Traductologie, Paris, FRANSA,
Güzelyürek Çelik P., "Profil biobibliographique des traducteurs de Gustave Flaubert en Turquie", Flaubert sans frontières: Les traductions des oeuvres de Flaubert, Rouen, FRANSA,
Dinar G., Güzelyürek Çelik P., Demirel Z.E., "Türkiye’xxde Futbol Alanında Farklı Eyleyenler: Çeviri ve Çevirmenin Rolü", III. YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisanüstü Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, TÜRKIYE, , ss.34-34
Demirel Z.E., Özcan L., Güzelyürek Çelik P., Ersöz Demirdağ H., Marmara F., "Enjeux sociaux, politiques et économiques de la circulation des traductions des œuvres de Flaubert en Turquie", Flaubert sans frontières. Les traductions des œuvres de Flaubert, Rouen, FRANSA,
Ataseven F., Özcan L., Güzelyürek Çelik P., "Toplumsal Kimlik Oluşumunda Edebiyatın Rolü", Dışa açılım aracı olarak çeviriye kuramsal ve uygulamalı yaklaşımlar: Türk kültürünün çeviri yoluyla temsili, , Ekim 2015
Güzelyürek Çelik P., Özcan L., "Edebiyatta Göçmen Kimliğine Sıradışı Bir Bakış Kati Hirşel", Türk Göç Konferansı, Londra, INGILTERE, , pp.520-526
Özcan L., Güzelyürek Çelik P., "Çevirinin Sınırları Dilsel Alanlar Üzerine Bir Çalışma", V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, Mersin, TÜRKIYE,
Güzelyürek Çelik P., Arslan Özcan L., Güzelyürek Çelik P., "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi'nin Çeviribilim Öğrenci Profili Açısından Değerlendirilmesi", I. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, , Nisan 2014
Arslan Özcan L., Güzelyürek Çelik P., " L’inquiétante étrangeté dans les œuvres d’Aslı Erdoğan et ses traductions en français", La dimension culturelle du texte littéraire en traduction başlıklı uluslararası sempozyum, , Mayıs 2014
Özcan L., Güzelyürek Çelik P., "L inquiétante étrangeté dans les uvres d Aslı Erdoğan et ses traductions en français", La dimension culturelle du texte littéraire en traduction, Suceava, ROMANYA,
Arslan Özcan L., Güzelyürek Çelik P., "Çevirinin Sınırları: Dilsel Alanlar Üzerine Bir Çalışma", V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, , Ekim 2014 (Link)
Güzelyürek Çelik P., "Le Voyage de Jules Verne en Turquie à travers la traduction", Les Passeurs: Agents intellectuels et artistiques entre la France et la Turquie, , Kasım 2013
Güzelyürek Çelik P., "Çeviribilim Eğitiminde Dil Düzeyi Sorunsalı", Akdeniz Universitesi, Akdeniz Language Studies Conference, , Mayıs 2012
Güzelyürek Çelik P., "Habil İle Kabil Mitinin Victor Hugo Ve Leconte De Lisle in Yapıtlarına Yansıması", Sakarya Üniversitesi XI. Uluslararası Dil - Yazın - Deyişbilim Sempozyumu, , Ekim 2011
Güzelyürek Çelik P., "Fantastik Bir Yazar Olarak Jules Verne, Karpatlar Şatosu ve Türkçe ye Çevirileri", X. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, , Kasım 2010, vol.1, pp.397-403
Güzelyürek Çelik P., "Le mouvement de traduction pendant les annees quarante en Turquie et ses consequences", Interdisciplinarite en Traduction, , Ocak 2006, vol.2, pp.301-308
Güzelyürek Çelik P., Ertan E., "Teknik Çeviri Derslerinde Yöntemsel Yenilik: Ortak Bir Proje Çalışması", Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğretimi, TÜRKİYE, Mayıs 2006, cilt.1, ss.58-65
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Özcan L., Güzelyürek Çelik P., "Panorama des traductions en turc des œuvres de Georges Simenon", in: Traduire la littérature belge francophone. Itinéraires des oeuvres et des personnes, Catherine GRAVET, Eds., Université de Mons (UMONS), Mons, pp.165-192, 2016
Güzelyürek Çelik P., "", Bağlam, Cağaloğlu İstanbul, ss.221-228, 2015
Güzelyürek Çelik P., Özcan L., "Edebiyatta Göçman Kimliğine Sıradışı Bir Bakış: Kati Hirşel", in: Turkish Migration Conference 2015 Selected Proceedings, Güven Şeker, Ali Tilbe, Mustafa Ökmen, Pınar Yazgan, Deniz Eroğlu, İbrahim Sirkeci, Eds., Transnational Press London, Londra, pp.520-526, 2015
Güzelyürek Çelik P., "Fransızca'dan Türkçe'ye Gerçekleştirilen İlk Fantastik Yazın Çevirilerine Genel Bir Bakış", Edebiyatın İzinde Fantastik ve BilimKurgu, Seval Şahin, Banu Öztürk, Didem Ardalı Büyükarman, Ed., Bağlam, İstanbul, ss.221-228, 2015
Güzelyürek Çelik P., "", Papatya, Cağaloğlu İstanbul, ss.283-293, 2014
Güzelyürek Çelik P., "Fantastik Yazın Türü Çevirisine Bir Örnek: Karpatlar Şatosu ve Türkçe Çevirileri", Zeynel Kıran a Armağan, Papatya, İstanbul, ss.283-293, 2014
Güzelyürek Çelik P., Arslan Özcan L., "", Bağlam, Ankara Cad. 9/1 Cağaloğlu İstanbul, ss.172-179, 2013
Güzelyürek Çelik P., Özcan L., "Georges Simenon'un Türkçe'ye Çevirileri: Fransız Polisiye Roman Çevirilerinin Türk Polisiye Türüne Etkisi", Edebiyatın İzinde Polisiye Edebiyat, Seval Şahin, Banu Öztürk, Didem Ardalı Büyükarman, Ed., Bağlam, İstanbul, ss.172-179, 2013
Güzelyürek Çelik P., "Avrupa da Çokkültürlülük ve Yabancı Hakları", Avrupa ya Kimlik Çokkültürlülük Sınavı, Kastoryano, Riva , Ed., Bağlam, İstanbul, ss.157-185, 2009
Güzelyürek Çelik P., "İletişim ve Avrupa Çokkültürlülüğünden Kültürel Birlikte Yaşama", Avrupa ya Kimlik Çokkültürlülük Sınavı, Kastoryano, Riva, Ed., Bağlam, İstanbul, ss.69-85, 2009
Güzelyürek Çelik P., Özcan L., Özcan M.E., "", Mehmet Emin Özcan, Eds., Dost Kitabevi, Ankara, 2007
Güzelyürek Çelik P., "Yeni Kiracı", Toplu Oyunları 5 Alma Doğaçlaması Yeni Kiracı Görev Kurbanları, Mitos Boyut, ss.61-92, 2006
Güzelyürek Çelik P., Özcan L., Adnan K., "", Özcan, Mehmet Emin, Eds., Dost Kitabevi, Ankara, 2005
Güzelyürek Çelik P., Ersöz Demirdağ H., "", Şahinbaş, İsmail, Eds., Günışığı, İstanbul, 2003
Ersöz Demirdağ H., Ertan Ö.E., Güzelyürek Çelik P., "La situation actuelle de la traduction technique en Turquie", in: Traduction, Terminologie, Redaction, Daniel Gouadec, Daniel Toudic, Eds., La Maison du dictionnaire, Paris, pp.169-179, 2002
DİĞER YAYINLAR
Güzelyürek Çelik P., "Seksen Günde Devri Alem", Diger, ss., 2005
Güzelyürek Çelik P., "Edom, Fritt Flakk, Humbug", Diger, ss., 2003
Güzelyürek Çelik P., "Wilhelm Storitz in Sırrı", Diger, ss., 2002
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi