Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Doğanşahin K., Kekezoğlu B., Yumurtaci R., Erdinç O., Catalao J.P.S., "Maximum Permissible Integration Capacity of Renewable DG Units Based on System Loads", ENERGIES, vol.11, pp.1-16, 2018 (Link)
Ateş Y., Boynueğri A.R., Uzunoğlu M., Nadar A., Yumurtaci R., Erdinç O., et al.,"Adaptive Protection Scheme for a Distribution System Considering Grid-Connected and Islanded Modes of Operation", ENERGIES, vol.9, 2016
Yumurtaci R., "Role of energy management in hybrid renewable energy systems: case study-based analysis considering varying seasonal conditions", TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, vol.21, pp.1077-1091, 2013
Kocatepe C., Kekezoğlu B., Bozkurt A., Yumurtaci R., İnan A., Arikan O., et al.,"Survey of Power Quality in Turkish National Transmission Network", TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, vol.21, pp.1880-1892, 2013
Kekezoğlu B., Bozkurt A., Arıkan O., Kocatepe C., Yumurtaci R., Baysal M., "Assessment of power quality terms on energy distribution systems: a case study of Istanbul", Przeglad Elektrotechniczny, pp.157-160, 2012 (Link)
Yumurtaci R., "Voltage Regulation Capability of a Prototype Static VAr Compensator for Wind Applications", Applied Energy (ELSEVIER), vol.93, 2012
Yumurtaci R., "Power quality assessment of grid-connected wind farms considering regulations in Turkey", Renewable and Sustainable Energy Reviews (ELSEVIER), vol.13, pp.2553-256, 2009
Yumurtaci R., "Voltage stability analysis in the power systems including non-linear loads", European Transactions on Electrical Power, vol.14, 2004
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bozkurt A., Kocatepe C., Yumurtaci R., Taştan İ. , Tulun G., "Loss Analysis by Loading Conditions of Distribution Transformers ", World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Energy and Power Engineering, vol.9, pp.869-872, 2015
Kekezoğlu B., Arikan O., Kocatepe C., Yumurtaci R., Baysal M., Bozkurt A., "Elektrikli Ofis Cihazlarında Güç Faktörü ve cosnin İncelenmesi", 3e Electrotech, 2008
Kekezoğlu B., Arikan O., Kocatepe C., Yumurtaci R., Baysal M., Bozkurt A., "Elektrikli Ofis Donanımlarının Harmonik Etkilerinin İncelenmesi", 3e Electrotech, 2008
Dalci K.B., Yumurtaci R., Bozkurt A., "Harmonic Effects on Electromechanical Overcurrent Relays", Doğuş Üniversitesi Dergisi, cilt.6, ss.202-209, 2005
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Dögerli G., Yumurtaci R., "The comparison of distance protection and differential protection techniques for T-connected transmission lines", 2017 4th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, ICEEE 2017, Istanbul, , , pp.135-142
Doğanşahin K., Kekezoğlu B., Ajder A., Yumurtaci R., "Network Reduction Methods on DG Planning Studies", International Conference on Engineering Technologies, KONYA, TÜRKIYE, 7-9 Aralık 2017, pp.501-505 (Link)
Kondul O., Yumurtaci R., "Dağıtık Üretim Kaynaklarında Arıza Karakterleri ve ETAP Yazılımı ile Gerçekleştirilen Arıza ve Koruma Koordinasyonu Çalışması. ", EEMKON 2017 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2017, ss.68-83 (Link)
Doğanşahin K., Kekezoğlu B., Yumurtaci R., "Impacts of DG Integration on Loadability of Power Systems: A Review for Existing Approaches", International Conference on Advances and Inovations in Engineering (ICAIE 2017), ELAZIĞ, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2017, pp.631-635
Karakuş F., Yumurtaci R., "Raylı Sistemlerde Orta Gerilim Elektrifikasyon Sisteminin Modellenmesi ve Besleme Senaryolarının Belirlenmesi", 1. Ulusal Elektrik Enerjisi Dönüşümü Kongresi (EL-EN) Fırat Üniversitesi Elazığ, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 21-22 Eylül 2017, ss.135-141
Sarıkaya Y. , Yumurtaci R., "Dağıtılmış Üretim Kaynaklarının Elektrik Dağıtım Sistemlerine Etkilerinin DIGSILENT Powerfactory Programı ile Analizi", V. Ulusal Elektrik Tesisat Kongre ve Sergisi, İZMİR, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, ss.1-15 (Link)
Kocatürk S., Sen G., Boynueğri A.R., Uzunoğlu M., Yumurtaci R., "Design and application of a tristor switching capacitor compensation system", 2010 National Conference on Electrical, Electronics and Computer Engineering, ELECO 2010, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-5 Aralık 2010, ss.168-172
Kekezoğlu B., Kocatepe C., Yumurtaci R., Arikan O., Baysal M., Bozkurt A., et al.,"Investigation of Harmonic Effect in Turkeys Iron Steel Industry", The 6th International Conference, 2008 Power Quality and Supply Reliability (PQ2008), , Ağustos 2008
Kekezoğlu B., Kocatepe C., Yumurtaci R., Baysal M., Arikan O., Bozkurt A., "Güç Sistemlerinde Araharmonikler Ve Etkileri", Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu (EVK 2007), TÜRKİYE, Mayıs 2007
Kocatepe C., Yumurtaci R., Baysal M., Arikan O., Bozkurt A., Kekezoğlu B., "Dağıtım Sisteminde Kısa Devre Gücünün Harmonik Bozulmaya Etkisi", Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu (EVK 2007), TÜRKİYE, Mayıs 2007
Yumurtaci R., Arikan O., Bozkurt A., Kocatepe C., Baysal M., Kekezoğlu B., "Harmoniklerin Kompanzasyon Tesisleri Üzerindeki Etkilerinin Rezonans Olayları Bakımından İncelenmesi", Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu (EVK 2007), TÜRKİYE, Mayıs 2007
Kekezoğlu B., Arikan O., Bozkurt A., Kocatepe C., Yumurtaci R., "Analysis of AC Motor Drives as a Harmonic Source", 4th International Conference on Electrical and Power Engineering (EPE 2006), , Ekim 2006
Yumurtaci R., Arikan O., Bozkurt A., "Kompakt Fluoresant Lambaların Harmonik Kaynağı Olarak İncelenmesi", Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu (EVK 2005), KOCAELİ, TÜRKIYE, 17-18 Mayıs 2005, ss.207-211
Yumurtaci R., Bozkurt A., Gülez K., "Neural Networks Based Analysis of Harmonic Effects on Electromechanical Instantaneous Overcurrent Relays", The Society of Instrument and Control Engineers (SICE 2005), Okayama, JAPONYA, 8-10 Ağustos 2005, pp.1012-1015
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kocatepe C., Yumurtaci R., Arıkan O., Baysal M., Kekezoğlu B., Bozkurt A., et al.,"Harmonic Effects of Power System Loads: An Experimental Study", , InTech, 2013 (Link)
Kocatepe C., Yumurtaci R., Arikan O., Baysal M., Kekezoğlu B., Bozkurt A., et al., "Harmonic Effects of Power System Loads: An Experimental Study", in: Power Quality Issues, Zobaa A., Eds., InTech, Rijeka, pp.175-200, 2013 (Link)
Kocatepe C., Umurkan N., Attar F., Yumurtaci R., Karakaş A., Arikan O., "Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kurs Notu", Elektrik Mühendisleri Odası, İSTANBUL, 2005
Kocatepe C., Uzunoğlu M., Yumurtaci R., Karakaş A., Arikan O., "ELEKTRİK TESİSLERİNDE HARMONİKLER", BİRSEN Kitap Yayınevi, İSTANBUL, 2003
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi