Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Kimya Metalurji Fakültesi, 2017 - Devam Ediyor
Arş.Gör.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Kimya Metalurji Fakültesi, 2012 - 2017
Arş.Gör., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Kimya Metalurji Fakültesi, 2004 - 2012
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
DOKTORA YETERLİK KOMİTE ÜYESİ, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik, 03.12.2017 - 20.03.2019
DOKTORA YETERLİK SINAV JURİSİ, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik, 03.12.2017 - 20.03.2019
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik, 03.12.2017 - 06.01.2019
ALTYAPI GELİŞTİRME VE LABORATUVAR KOMİSYONU , YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik, 22.10.2017 - Devam Ediyor
EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTEYİ GELİŞTİRME KOMİSYONU, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik, 07.09.2012 - Devam Ediyor
ALTYAPI GELİŞTİRME VE LABORATUVAR KOMİSYONU, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya Metalurji Fakültesi, Biyomühenislik, 07.09.2012 - 21.01.2015
STAJ-MEZUNLAR VE ENDÜSTRİYEL KURULUŞLAR İLE İLİŞKİLER KOMİSYONU, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik , 05.09.2010 - Devam Ediyor
BÖLÜM TANITIM VE SOSYAL ETKİNLİKLER KOMİSYONU, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik, 05.09.2010 - 21.01.2015
MEZUNİYET İNCELEME VE MEZUNLARLA İLİŞKİLER KOMİSYONU, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik, 05.09.2010 - 07.09.2012
VERDİĞİ DERSLER
Proje, Lisans, 2018-2019
Mühendisler İçin Organik Kimya, Lisans, 2018-2019
Biyoteknoloji Mühendisliği, Doktora, 2018-2019
Biyomühendislik Laboratuvarı 2, Lisans, 2018-2019
Biyomühendislik Laboratuvarı Esasları-1, Yüksek Lisans, 2018-2019
Bitirme Tezi, Lisans, 2018-2019
Biyopolimerler, Yüksek Lisans, 2018-2019
Biyomühendislikte Biyokimya, Lisans, 2018-2019
Bitirme Tezi, Lisans, 2018-2019
Biyomühendislik Laboratuvarı 1, Lisans, 2018-2019
Biyomalzeme Doku Etkileşimleri, Yüksek Lisans, 2018-2019
Biyomühendislik Laboratuvarı 2, Lisans, 2017-2018
Biyoteknoloji Mühendisliği, Doktora, 2017-2018
Proje, Lisans, 2017-2018
Makromoleküler Malzemelerin Biyomühendisliği, Doktora, 2017-2018
Bitirme Tezi, Lisans, 2017-2018
Biyomühendislikte Laboratuvar Esasları I, Yüksek Lisans, 2017-2018
Biyomühendislik Laboratuvarı 1, Lisans, 2017-2018
Biyomühendislikte Biyokimya, Lisans, 2017-2018
Biyonanoteknoloji, Doktora, 2017-2018
Proje, Lisans, 2017-2018
Biyopolimerler, Yüksek Lisans, 2017-2018
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, T.Acar, "Ebola Virüsüne ait Sentetik Peptid-Polimer Konjugatlarının ve Nanoformülasyonlarının Sentezi ve Karakterizasyonu", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, N.Boncukçu, "Biyoaktif Doku İskelesi Üretimi ve Antimikrobiyal Aktivitesinin Değerlendirilmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, E.Ulusoy, "Yonca (Medicago sativa) Süspansiyon Kültürlerinde Floresan işaretli Poly(Lactic-co-glycolic) Asit Nanopartiküllerinin Hücreye Alımı ve Dağılımının Araştırılması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, E.Kahveci, "Terapötik Taşıyıcı Olarak Kullanılabilecek Fonksiyonel Poli(Beta-Amino Ester)lerin Sentezi ve Karakterizasyonu", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, G.Erol, "Enzim Duyarlı Polimerlere Dayalı İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi ve Biyolojik Etkinliğinin Değerlendirilmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, S.Durak, "Multifonksiyonel PLGA nanopartiküllerin Üretimi ve Karakterizasyonu ", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, S.Acar, "Megnezyum Alaşımlarından İmal Edilen Vücut İçi İmplantlar İçin Polimer Esaslı Kaplamaların Geliştirilmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, G.Yelkenci, "Juglon Yüklü Nanopartiküllerin Üretimi ve Karakterizasyonu", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2015.
Yüksek Lisans, B.Caf, "Brusellozis’in Saptanması için Elekrokimyasal Biyosensör", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, E.Köleoğlu, "Formation of Curcumin-Cell Penetrating Peptide Conjugates and Evaluation of Their Antimicrobial Properties", Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik, Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, S.Pinar, "Antimikrobiyal Özellikli Peptid Sentezi ve Biyolojik Aktivitesinin İncelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, E.Gezer, "Yeşil Sentez Yöntemiyle Titanyum Dioksit Nanopartiküllerinin Sentezi ve Biyolojik Değerlendirilmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, Y.Bozkurt, "Kanser tedavisine Yönelik Fonksiyonel Polimerik Nanopartiküller", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, M.Işik, "Nanoçöktürme Yöntemi ile Biyoaktif Polietilenglikol (PEG)-b-Polilaktik asit-ko-glikolik asit (PLGA) nanopartiküllerin üretimi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, A.Gençarslan, "Çeşitli Bitki Esktraktları Kullanılarak Yeşil Sentez Yöntemi ile Metalik Nanopartikül Üretimi ve Antioksidan Aktivitelerinin Değerlendirilmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, B.Koçyiğit, "Hidrofobik Antibiyotiklerin Nanoformülasyonları ile Antimikrobiyal Özelliğinin Artırılması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, S.Kaya, "Biyoaktif Yara Örtü Malzemesi Üretimi ve Karakterizasyonu", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Aralık, 2018
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mart, 2018
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Nisan, 2018
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mayıs, 2018
Tez Savunma, Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Haziran, 2018
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Haziran, 2017
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mayıs, 2017
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Haziran, 2017
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Haziran, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi