Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
BİYOGRAFİ
Biyografi (TR) :

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Lisans bölümünden 2003 senesinde, Y.T.Ü Kimya Mühendisliği bölümünden ise 2008 senesinde mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Y.T.Ü Biyomühendislik bölümünde 2006 yılında tamamladı. Y.T.Ü Biyomühendislik bölümünde 2012 yılında Doktora derecesini alan Serap DERMAN, Mart 2017 tarihinde Biyomühendislik Alanından Doçent Dr. ünvanı almıştır. Derman'S Araştırma Grubunda Baş Araştırmacı olarak çalışmaktadır.

Biography (EN) :

Serap DERMAN received her BSc degree in 2003 from Yildiz Technical University Faculty of Science-Chemistry Department and in 2008 Chemical Engineering Department. Completed her MSc degree in 2006 and PhD degree in 2012 in Bioengineering Programme at Yildiz Technical University. Serap DERMAN received the title of Associate Professor in the field of Bioengineering in March 2017. She works as a Principal Investigator in the Derman'S Research Group. 

KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Biyomalzemeler, Sentetik Peptidler, Kontrollü İlaç Salımı, Hedefli İlaç Taşıma, Sentetik Peptid Aşıları
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Araştırma alanlarım; biyoaktif maddelerin polimerik / metalik nanoparçacıklara yüklenmesi, katı faz peptit sentezi, nano sistemlerin karakterizasyonu ve kromatografik analiz / saflaştırma üzerinedir.
Research Areas :

Biomaterials, Synthetic Peptides, Controlled Drug Release, Targeted Drug Delivery, Synthetic Peptide Vaccine

Current Research Activities :

My research areas; loading of bioactive agents to polymeric/metallic nanoparticles, solid phase peptide synthesis, characterization of nano-systems, and chromatographic analysis/purification. 

TEMEL ESERLER
Arasoğlu T., Mansuroğlu B., Derman S., Gumus B., Kocyigit B., Acar T., et al.,"Enhancement of Antifungal Activity of Juglone (5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone) Using a Poly(D,L-lactic-co-glycolic acid) (PLGA) Nanoparticle System", JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, vol.64, pp.7087-7094, 2016
Derman S., "Caffeic Acid Phenethyl Ester Loaded PLGA Nanoparticles: Effect of Various Process Parameters on Reaction Yield, Encapsulation Efficiency, and Particle Size", JOURNAL OF NANOMATERIALS, 2015
Mansuroğlu B., Derman S., Yaba A., Kizilbey K., "Protective effect of chemically modified SOD on lipid peroxidation and antioxidant status in diabetic rats", INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, vol.72, pp.79-87, 2015
Arasoğlu T., Derman S., Mansuroğlu B., "Comparative evaluation of antibacterial activity of caffeic acid phenethyl ester and PLGA nanoparticle formulation by different methods", NANOTECHNOLOGY, vol.27, 2016
Derman S., Mustafaeva Z.A., Abamor E.Ş., Bagirova M., Allahverdiyev A., "Preparation, characterization and immunological evaluation: canine parvovirus synthetic peptide loaded PLGA nanoparticles", JOURNAL OF BIOMEDICAL SCIENCE, vol.22, 2015

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi