Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Süngü Misirlioğlu B., Güven Özdemir Z., Aksakal B., Salt Y., Tırnakçı B., Denktaş C., "Polyvinyl Alcohol/EuBa2Ca2Cu3O9-x Composites: Dielectric and Mechanical Properties", JOURNAL OF INORGANIC AND ORGANOMETALLIC POLYMERS AND MATERIALS, vol.28, pp.1-12, 2018 (Link)
Salt Y., Arcevik E., Ekinci B., "SORPTION AND PERVAPORATION RESULTS OF CLINOPTILOLITE FILLED POLY(VINYLALCOHOL) MEMBRANE PREPARED FOR DEHYDRATION OF AQUEOUS ORGANIC MIXTURES", CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, vol.92, pp.503-510, 2014
Korkmaz S., Salt Y., Dincer S., "Esterification of Acetic Acid and Isobutanol in a Pervaporation Membrane Reactor Using Different Membranes", INDUSTRIAL CHEMISTRY RESEARCH, vol.50, pp.11657-11666, 2011
Abacıoğlu K., Salt Y., "Leaching process in the preparation of Raney cobalt catalyst", Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, vol.101, pp.163-172, 2010 (Link)
Hasanoğlu A.M., Salt Y., Keleser S., Dinçer S., "The esterification of acetic acid with ethanol in a pervaporation membrane reactor", DESALINATION, vol.245, pp.662-669, 2009
Korkmaz S., Salt Y., Hasanoğlu A.M., Özkan S., Salt İ., Dinçer S., "Pervaporation membrane reactor study for the esterification of acetic acid and isobutanol using polydimethylsiloxane membrane", APPLIED CATALYSIS A-GENERAL, vol.366, pp.102-107, 2009
Korkmaz S., Salt Y., Hasanoglu A., Ozkan S., Dincer S., "Desorption of ethyl acetate-water mixture by using cross-linked poly(vinylalcohol) membrane and comparison of results with pervaporation", CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS, vol.195, pp.585-599, 2008
Hasanoğlu A.M., Salt Y., Keleser S., Özkan S., Dinçer S., "Pervaporation separation of organics from multicomponent aqueous mixtures", CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING, vol.46, pp.300-306, 2007
Keleser S., Salt Y., Hasanoğlu A.M., Özkan S., Dinçer S., "Desorption of ethylacetate-water mixture by using crosslinked polydimethylsiloxane membrane", DESALINATION, vol.200, pp.44-45, 2006
Salt Y., Hasanoğlu A.M., Salt İ., Keleser S., Ozkan S., Dincer S., "Pervaporation separation of ethylacetate-water mixtures through a crosslinked poly(vinylalcohol) membrane", VACUUM, vol.79, pp.215-220, 2005
Hasanoğlu A., Salt Y., Keleşer S., Özkan S., Dinçer S., "Pervaporation Separation of Ethyl Acetate-Ethanol Binary Mixtures Using Polydimethylsiloxane Membranes", Chemical Engineering and Processing, vol.44, pp.375-381, 2005 (Link)
Salt Y., Hasanoğlu A., Dinçer S., "Sorption Behaviour and Preliminary Pervaporation Results of Cross-linked Polyvinylalcohol and Polydimethylsiloxane Membranes Prepared for the Separation of Water-Ethyl acetate Mixtures", Chemical Engineering Communications, vol.90, pp.564-572, 2003 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Salt Y., Dinçer S., "Sanayide Membran Kullanımı", Kimya Teknolojileri Dergisi, cilt.75, ss.62-68, 2007 (Link)
Salt Y., Salt Y., "Özel Ayırma İşlemlerinde Bir Seçenek: Membran Prosesleri", Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, ss.1-23, 2006 (Link)
Salt Y., Dinçer S., Özkan S., Hasanoğlu A., "Pervaporasyon Teknolojisi ve Prosesleri", Kimya Teknolojileri Dergisi, ss.56-, 2001 (Link)
Keyf S., Kılıç E., Salt Y., Saraç A., "CO2-MEA Sisteminde Absorpsiyon Kolonu Yüksekliği Hesaplanması için Geliştirilmiş Model Denkleminin Kullanılması", Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, ss.1-8, 1999 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Süngü Misirlioğlu B., Güven Özdemir Z., Salt Y., Tırnakçı B. , "Complex Impedance and Ac Conductivity Analyze of Ceramic Doped Poly(Vinil Alcohol) Composites", 3rd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2018), KIRKLARELİ , TÜRKIYE, 20-22 Eylül 2018, pp.155-155
Güven Özdemir Z., Süngü Misirlioğlu B., Aksakal B., Tırnakçı B. , Salt Y., Denkdaş C., "EuBa2Ca2Cu3O9-x Ceramic Additive on Micro-Structural and Mechanical Properties of Polyvinil Alcohol (PVA)", 2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’17), NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2017, pp.49-49
Denkdaş C., Güven Özdemir Z., Süngü Misirlioğlu B., Yılmaz Baysoy D., Salt Y., "2nd International Conference on Viable Energy Trends (InVEnT-2017)", 2nd International Conference on Viable Energy Trends (InVEnT-2017), Helsinki, FINLANDIYA, 28-30 Nisan 2017, pp.189-197
Saka T., Salt Y., Küçük İ., "Characterization of Zeolite 5A Filled-Sodium Alginate Membranes Prepared for Dehydration of Aqueous Organic Mixtures by Pervaporation", 4th Internatıonal conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2017) , Saraybosna, BOSNA HERSEK, 28-30 Haziran 2017, pp.69-69
Şenol Ş., Tirnakçi B., Salt İ., Salt Y., "Sıvı Karışımların Ayrılmasına Yönelik Zeolit Dolgulu Poli(vinilalkol) Membranların Hazırlanması ve Karakterizasyonu", 6. Fiziksel Kimya Kongresi, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 15-18 Mayıs 2017, ss.48-48
Kaya B., Tırnakçı B., Salt İ., Salt Y., "Preparation of Mixed Matrix Membranes with Different Types of Zeolite and Permeation Studies", International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS 2017), İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-21 Nisan 2017, pp.---
Tırnakçı B., Salt Y., Keyf S., "Development of Hydrophilic Nanocomposite Membranes for Pervaporation", International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS 2017), İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-21 Nisan 2017, pp.---
Saka T., Salt Y., "İkili Karışımların Pervaporasyonla Ayrılmasına Yönelik Zeolit Dolgulu Sodyum Aljinat Kompozit Membranların Geliştirilmesi", 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-2016), İZMİR, TÜRKIYE, 23-26 Ağustos 2016, ss.364-364
Tırnakçı B., Özdemir C., Salt Y., "Zeolit 5A Dolgulu Poli(vinilalkol) Membran Kullanarak Etanol-Su Karışımlarının Pervaporasyonla Ayrılması", 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, TÜRKİYE, Eylül 2014, ss.672-673
Salt Y., Şenol Ş., Salt İ., Korkmaz S., "Pervaporasyona Yönelik Olarak Hazırlanan Zeolit 3A Dolgulu Poli(vinilalkol) Membranların Farklı Karışımlardaki Sorpsiyon Davranışı", 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, TÜRKİYE, Eylül 2014, ss.640-641
Salt Y., Şenol Ş., Salt İ., Korkmaz S., "Klinoptilolit ve Zeolit 3A Dolgulu Poli(vinilalkol) Membran Hazırlanması ve Sorpsiyon Davranışının İncelenmesi", 10.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, TÜRKİYE, Eylül 2012, ss.44-
Korkmaz S., Salt Y., Dinçer S., "“İzobutil Asetat Eldesine Yönelik Esterleşme Reaksiyonunun Amberlyst 35 Katalizörü Kullanılarak Pervaporasyon Membran Reaktörde İncelenmesi", 9.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Gazi Üniversitesi, TÜRKİYE, Haziran 2010, ss.545-546
Mert M., Salt İ., Salt Y., Bolat E., "The Investigation of Leaching Kinetics in Preparation of Raney Cobalt Catalyst from the Co-Si Alloy", EMCC6, , Mart 2010
Salt Y., Kurtulan E., Arçevik E., Salt İ., "Sorption Behavior of Crosslinked and Zeolite-Filled Poly(vinylalcohol) Membranes Prepared for Dehydration of Organic Solvents", EMCC6, , Mart 2010
Korkmaz S., Salt Y., Hasanoğlu A., Salt I., Özkan S., Dinçer S., "Pervaporation Membrane Reactor Study for the Esterification of Acetic Acid and Isobuthanol using Polydimethylsiloxane Membrane", GPE2009, , Haziran 2009
Hasanoğlu A., Salt Y., Keleşer S., Dinçer S., "Etanol ve Asetik Asit Esterleşme Reaksiyonunun Farklı Membran ve Katalizörler Varlığında Pervaporasyon Membran Reaktörde İncelenmesi", XXII. Ulusal Kimya Kongresi, TÜRKİYE, Ekim 2008, ss.21-
Korkmaz S., Salt Y., Özkan S., Hasanoğlu A., Dinçer S., "Desorption Study and Modeling of Pervaporation and Desorption", NanoMemCourse EF1, , Kasım 2007
Hasanoğlu A., Salt Y., Keleşer S., Özkan S., Dinçer S., "Etil Asetatın Esterleşme Reaksiyonunun Pervaporasyon Membran Reaktörde İncelenmesi", 7. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, TÜRKİYE, Eylül 2006
Keleşer S., Salt Y., Hasanoğlu A., Özkan S., Dinçer S., "Etanol-Su Karışımının Çapraz Bağlı Poli(dimetilsiloksan) Membranda Desorpsiyonunun İncelenmesi", 7. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, TÜRKİYE, Eylül 2006
Keleşer S., Salt Y., Hasanoğlu A., Özkan S., Dinçer S., "Desorption of ethylacetate-water mixture by using crosslinked polydimethylsiloxane membrane", Euromembrane 2006, , Eylül 2006
Hasanoğlu A., Salt Y., Keleşer S., Özkan S., Dinçer S., "Çok Bileşenli Sıvı Karışımların Pervaporasyonla Ayrılması", XIX. Ulusal Kimya Kongresi, TÜRKİYE, Eylül 2005, ss.769-
Keleşer S., Salt Y., Hasanoğlu A., Özkan S., Dinçer S., "Etil Asetat-su Karışımının Çapraz Bağlı Poli(vinil alkol) Membranda Desorpsiyonunun İncelenmesi", XIX. Ulusal Kimya Kongresi, TÜRKİYE, Eylül 2005, ss.563-
Hasanoğlu A., Salt Y., Keleşer S., Özkan S., Dinçer S., "Pervaporation Separation of Ethylacetate-Water Binary Mixtures by PDMS Membrane", Euromembrane 2004, , Eylül 2004
Keleşer S., Hasanoğlu A., Salt Y., Özkan S., Dinçer S., "Etilasetat-Etanol-Asetik asit-Su Karışımının Pervaporasyonla Ayrılması", 6.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, TÜRKİYE, Eylül 2004
Hasanoğlu A., Keleşer S., Salt Y., Özkan S., Dinçer S., "Etilasetat-Su ve Etilasetat-Etanol Karışımlarının PDMS Membran ile Pervaporasyonu", XVII. Ulusal Kimya Kongresi, TÜRKİYE, Eylül 2003, ss.511-
Salt Y., Dinçer S., "Sorption Results of Cross-linked Polyvinylalcohol and Polydimethylsiloxane Membrane Prepared for the Separation of Aqueous-Organic Mixtures", Eastern Mediterranean Chemical Engineering Conference, , Mayıs 2001
Salt Y., Dinçer S., "Sorption and Pervaporation Results of Cross-linked Poly(vinyl alcohol) Membrane Prepared for Dehydration of Aqueous-Organic Mixtures (Ethyl Acetate or Ethyl Alcohol)", Euromembrane 2000, , Eylül 2000
Salt Y., Dinçer S., "Etilasetat-Su Karışımının Pervaporasyon Yöntemiyle Dehidrasyonuna Yönelik Yeni Tip Membranların Geliştirilmesi", IV. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, TÜRKİYE, Eylül 2000
Keyf S., Kılıç E., Salt Y., Saraç A., "Geliştirilmiş Model Denklemi Kullanılarak CO2-MEA ile CO2-DEA Sistemleri için Absorpsiyon Kolonu Yüksekliklerinin Karşılaştırılması", XIII. Ulusal Kimya Kongresi, TÜRKİYE, Eylül 1999, ss.492-
Salt Y., Dinçer S., Kuyulu A., "Etilasetat-Su Karışımının Ayrılmasında Kullanılabilecek Çapraz Bağlı PVA Membran ve Sorpsiyon Çalışmaları", XIII. Ulusal Kimya Kongresi, TÜRKİYE, Eylül 1999, ss.509-
Salt Y., Büyükkoca E., "Modelleme ve Optimizasyon Çalışmalarına Uygulanabilen Geometrik Programlama İçin Yeni Bir Yaklaşım", 2.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, TÜRKİYE, Eylül 1996, ss.638-643
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Salt Y., "Isı Aktarımı", Kimya Mühendisliğine Giriş, Selahattin Gültekin, Ed., Papatya Yayıncılık Eğitim, Cağaloğlu - İstanbul, ss.175-212, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi