Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Saraoğlu A.R., "Engelsizmir 2013 Engellilerin Kentsel Sorunları ve Çözümleri Kongresi(30 Ekim-3 Kasım 2013)", İzmir Büyukşehir Belediyesi, ,
Saraoğlu A.R., "Sosyal Devlet Bağlamında Çalışma Yaşamında Engellilerin Korunması", Hukuksal Düzenlemelerin İstihdam Politikaları Üzerindeki Etkileri Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, Oditoryum, 17 Kasım2008, TÜRKİYE,
Saraoğlu A.R., "Tarihi, Siyasi, Sosyal Gelişmelerin Işığında Türkiye Ekonomisi, Türkiye Ekonomisinin Sorunları Sempozyumu YTÜ İİBF İktisat Bölümü, 18-19 Mart 2010 Hünkar Salonu.", , TÜRKİYE,
Saraoğlu A.R., "İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Halleri ve İş Güvencesi", YTÜMED Cumartesi Toplantıları-21, TÜRKİYE, Mayıs 2011
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Saraoğlu A.R., "", Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Yıldız Sarayı Arabacılar Dairesi, Barbaros Bulvarı, 1996
Saraoğlu A.R., "", Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Yıldız Sarayı Arabacılar Dairesi, Barbaros Bulvarı, ss.509-513, 1996
DİĞER YAYINLAR
Saraoğlu A.R., "İşyerinde Psikolojik Taciz ve Hukuki Sonuçları", Diger, ss.,
Saraoğlu A.R., "• Yeni İş Yasasının Türk Çalışma yaşamına Etkileri", Diger, ss., 2004
Saraoğlu A.R., "• Tek Partili Cumhuriyet Döneminde İşçi-İşveren İlişkileri(1920-1946)", Diger, ss., 2003
Saraoğlu A.R., Akalin E., Aydoğdu H., "Bilim. Bilim Politikası ve Üniversiteler", Diger, ss., 1997
Saraoğlu A.R., "Çağdaşlaşma ve Halkevleri", Diger, ss., 1996
Saraoğlu A.R., "• Üniversiteler ile İlgili Mevzuatta Araştırma Görevlilerinin Statülerinin Tarihsel Gelişimi", Diger, ss., 1994
Saraoğlu A.R., "• “1921 Anayasasının Hazırlanması”", Diger, ss., 1992
Saraoğlu A.R., "• Çağdaşlaşmanın Bir Aracı Olarak Halkevleri", Diger, ss., 1990
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi