Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Opsiyon Fiyatlama Modellerinin Çeşitli Sonlu Fark Çözümleri", BAP Y.Lisans, 2016-01-03-YL01, Yönetici, 2017
"Akışkanlar Mekaniğindeki Temel Model Problemlerin Sonlu Fark Çözümleri", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 2010
"Sturm-Liouville Formundaki Sınır Değer Problemlerinin Diferansiyel Kuadratur Çözümleri", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2006
"Bir Yerleşim Birimindeki Gürültü Kirliliğinin Nümerik Modellemesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi