Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İnşaat Fakültesi, 2015 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İnşaat Fakültesi, 2012 - 2015
Arş.Gör.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İnşaat Fakültesi, 2011 - 2012
Arş.Gör., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İnşaat Fakültesi, 2005 - 2011
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Yönetim Kurulu Üyesi, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Fakültesi, , 01.04.2015 - Devam Ediyor
Çevre Mühendisi, COWI-SNS İş Geliştirme, , 01.07.2005 - 08.11.2005
Çevre Mühendisi, GOEMA-Istanbul , , 01.06.2004 - 01.08.2004
VERDİĞİ DERSLER
Hava Kirliliği Kontrolu, Lisans, 2016-2017
Hava Kirliliğinde Dispersiyon Modelleri, Yüksek Lisans, 2016-2017
Hava Kirliliği, Lisans, 2016-2017
Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolu, Lisans, 2016-2017
Sayısal Analiz, Lisans, 2016-2017
Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü, Lisans, 2015-2016
Hava Kirliliğinde Reseptör Modelleri, Doktora, 2015-2016
Hava Kirliliğinde Dispersiyon Modelleri, Yüksek Lisans, 2015-2016
Hava Kirliliği Kontrolu, Lisans, 2015-2016
Sayısal Analiz, Lisans, 2015-2016
Hava Kirliliği, Lisans, 2015-2016
Hava Kirliliğinde Dispersiyon Modelleri, Yüksek Lisans, 2014-2015
Hava Kirliliği, Lisans, 2014-2015
Sayısal Analiz, Lisans, 2014-2015
Hava Kirliliği Kontrolu, Lisans, 2014-2015
Hava Kirliliğinde Dispersiyon Modelleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Hava Kirliliği, Lisans, 2013-2014
Hava Kirliliği Kontrolu, Lisans, 2013-2014
Sayısal Analiz, Lisans, 2013-2014
Temel Bilgisayar Bilimleri, Lisans, 2013-2014
Hava Kirliliğinde Reseptör Modelleri, Doktora, 2012-2013
Hava Kirliliğinde Dispersiyon Modelleri, Yüksek Lisans, 2012-2013
Hava Kirliliği Kontrolu, Lisans, 2012-2013
Sayısal Analiz, Lisans, 2012-2013
Temel Bilgisayar Bilimleri, Lisans, 2012-2013
Sayısal Analiz, Lisans, 2011-2012
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, A.Karadeniz, "Siklonlarda Giriş Paletlerinin Performans Üzerindeki Etkilerinin Deneysel ve Nümerik Olarak İncelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, E.Atçı, "Farklı Filtrasyon Hızları ve Demir- Mangan Konsantrasyonlarının Filtre Verimine Etkisinin Araştırılması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, A.Karadeniz, "Siklon geometrisinin siklon performansı üzerine etkilerinin deneysel ve nümerik olarak belirlenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, N.Altinkum, "Meteorolojik Parametrelerin Atmosferik Uçucu Organik Bileşikleri Üzerine Etkisinin Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi