Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Farklı tasarımlara sahip giriş paletlerinin siklonlardaki akış özellikleri ve siklon performansı üzerindeki etkilerinin deneysel ve nümerik olarak incelenmesi", TÜBITAK Projesi, , Diğer, 2018
"Yavaş kum filtrelerinde organik madde birikimi ile demir ve mangan giderimi arasındaki ilişkinin araştırılması ", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2015
"Kentsel Atmosferde Poli Klorlu Bifenil (PCB) Konsantrasyonlarının Gaz ve Partiküllerde Fraksiyonel Değişimlerinin Belirlenmesi ile Beraber Uzun Mesafeli Taşınımların İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, , Araştırmacı, 2015
"Siklon Geometrisi ve Giriş-Çıkış Gaz Hızlarının Siklonlardaki Partikül Madde Toplama Verimi ve Basınç Kaybı Üzerindeki Etkilerinin Deneysel ve Nümerik Olarak İncelenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2014
"Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsünün hava kalitesinin çevredeki sanayi tesislerinden etkilenme potansiyelinin PM ve PM ile taşınabilen ağır metaller bazında araştırılması ve potansiyel radyoaktif kirliliğin incelenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2012
"İstanbul Atmosferinde Uçucu Organik Bileşik Kirliliğinin Kaynaklarının Belirlenmesi: Pilot Ölçekli Çalışma", TÜBITAK Projesi, , Araştırmacı, 2011
"İSTAÇ Odayeri katı atık düzenli depo sahasından kaynaklanan koku emisyonlarının çevreye etkilerinin araştırılması", , , Araştırmacı, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi