Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yağmur Ş., Öztürk L., "MODELLEME GÖSTERGELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ", JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.2018, 2018 (Link)
Yağmur Ş., Dokuzer Öztürk L., "Determination of the harshness– softness attribute of shadows", LIGHTING RESEARCH & TECHNOLOGY, vol.47, pp.993-1009, 2015 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yağmur Ş., Serefhanoglu Sozen M., "Visual Comfort Parameters for Classrooms and the Effect of Interior Surfaces", MEGARON, vol.11, pp.49-62, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Yağmur Ş., Öztürk L., "Lamba Işığı ile Aydınlatmada Gölge Özelliklerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Yaklaşım", Megaron Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi E-Dergisi, vol.10, pp.162-178, 2015 (Link)
Yağmur Ş., Öztürk L., "Mimari Aydınlatmada Kabul Edilebilir Gölge Özelliklerine İlişkin Öneriler", Ege Mimarlık, cilt.2015/3, ss.36-39, 2015 (Link)
Yağmur Ş., Ünver F.R., "Etkin Enerji Kullanımı Bağlamında Günışığı Sistemleri Işık Rafı Boyutlarına İlişkin Bir İnceleme", ege mimarlık dergisi, cilt.1, ss.14-17, 2015 (Link)
Yağmur Ş., Şrefhanoğlu Sözen M., "Aydınlatma Tekniği Bağlamında Çalışma Masalarının Niteliği", Professional Lighting Design Türkiye Dergisi, ss.28-32, 2012 (Link)
Öztürk L., Yağmur Ş., Tong T., "Akkor Ve Akkor Halojen Lambalar İçin Yapılan Yansıtıcı Tasarımları", 3E, Enerji, Elektrik, Elektronik Teknolojileri Dergisi, ss.144-150, 2008
Dokuzer Öztürk L., Tong T., Yağmur Ş., "Mimari Aydınlatmaya Yönelik Elipsoit Yansıtıcı Tasarımı", Megaron YTÜ Mim. Fak. E-Dergisi, cilt.3, ss.33-52, 2008 (Link)
Yağmur Ş., Dokuzer Öztürk L., "Hesaplama Yolu ile Genel Yansıtıcı Tasarımı", Megaron YTÜ Mim. Fak. E-Dergisi, cilt.1, ss.56-64, 2006 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yağmur Ş., "The Effect of Window Location and the Ratio of Window to Wall Surface Area on Interior Daylight Distribution", Balkan Light 2018, Sofya, BULGARISTAN, 4-8 Haziran 2018, pp.100-106
Duyan F., Yağmur Ş., Ünver F.R., "Environmental Effects Of Wall Colours In Offices And User  Preferences ", Lux Europa 2017, Ljubljana, SLOVENYA, , pp.268-272
Duyan F. , Yağmur Ş., Ünver F.R., "Ofislerde Duvar Renginin Çevresel Etkileri ve Kullanıcı Tercihleri", 11. Ulusal Aydınlatma Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-22 Eylül 2017, ss.20-20
Yağmur Ş., Öztürk L., "Gölgelerin Açıklık-Koyuluk Özelliği", 8. Ulusal Aydınlatma Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-18 Nisan 2015, ss.153-160
Yağmur Ş., Öztürk L., "An Approach for Evaluating the Lightness-Darkness Attribute of a Shadow", Yıldız Teknik Üniversitesi, , Eylül 2015, pp.47-52
Yağmur Ş., Ünver R., "An Assessment on the Effect of Light Shelves for Interior Daylight Availability", BulLight 2014, , Haziran 2014
Yağmur Ş., Dokuzer Öztürk L., "Gölgenin Açıklık-Koyuluk Özelliğinin Belirlenmesine İlişkin Bir Yaklaşım", 1. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi, TÜRKİYE, Mart 2014
Yağmur Ş., Dokuzer Öztürk L., "Gölgenin Sertlik-Yumuşaklık Özelliğinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Yaklaşım", 9. Ulusal Aydınlatma Kongresi, TÜRKİYE, Nisan 2013
Yağmur Ş., Dokuzer Öztürk L., "An Approach For Evaluation The Harshness-Softness Attribute Of Shadow", Lux Europa 2013, , Eylül 2013
Yağmur Ş., Şerefhanoğlu Sözen M., "An Investigation About Working Plane In Terms Of Visual Comfort", Balkan Light 2012, , Ekim 2012
Sakınç E., Yağmur Ş., Küçükkılıç Özcan E., Özçevik A., "Bahriye Üçok Yeşil Anaokulu Yapı Fiziği İncelemeleri", Çevre - Tasarım Kongresi, TÜRKİYE, Aralık 2011
Yağmur Ş., Şrefhanoğlu Sözen M., "Görsel Konfor Yönünden Çalışma Masaları", 8. Ulusal Aydınlatma Kongresi, TÜRKİYE, Nisan 2011
Yağmur Ş., Dokuzer Öztürk L., "Investigation of the Shadow Quality Occurred in Interiors Under Artificial Lighting", The 27th Sesssion Of The CIE, , Temmuz 2011
Yağmur Ş., Dokuzer Öztürk L., "Lamba Işığı İle Aydınlatmada Gölge Niteliğinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma", 8. Ulusal Aydınlatma Kongresi, TÜRKİYE, Nisan 2011
Yağmur Ş., Küçükkılıç Özcan E., Şerefhanoğlu Sözen M., "Kent Aydınlatma ve Sürdürülebilirlik", Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi, TÜRKİYE, Mart 2010
Yağmur Ş., Öztürk L., "Lamba Işığı İle Aydınlatmada Gölge Özelliklerini Belirlemeye Yönelik Yaklaşımların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi", Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-5 Mart 2010, ss.347-356
Öztürk L., Tong T., Yağmur Ş., "Yüksek Basınçlı Boşalmalı Lambalar İçin Yapılan Yansıtıcı Tasarımları", 7. Ulusal Aydınlatma Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-28 Kasım 2008, ss.89-96
Yağmur Ş., "Grafik Bütünleşme ile Genel Yansıtıcı Tasarımı", Kentsel Rehabilitasyon Sürecinde Yapı Fiziği ve Malzeme Sorunları 1. Bahar Semineri, TÜRKİYE, Haziran 2008
Öztürk L., Tong T., Yağmur Ş., "Düzgün Yayılmış Aydınlık İçin Yansıtıcı Tasarımı", 6. Ulusal Aydınlatma Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-24 Kasım 2006, ss.84-91
Dokuzer Öztürk L., Tong T., Yağmur Ş., "Entwurf von Symmetrischen Reflektoren für uniforme Beleuchtungsstarkeverteilung", Licht 2006, , Eylül 2006
Yağmur Ş., Öztürk L., "İstenen Aydınlatma Aygıtı Işık Yeğinlik Eğrisini Sağlayacak Yansıtıcı Biçiminin Belirlenmesi", 3. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu , ANKARA, TÜRKIYE, 23-25 Kasım 2005, ss.195-201
Yağmur Ş., Dokuzer Öztürk L., "İstenen Aydınlatma Aygıtı Işık Yeğinlik Eğrisini Sağlayacak Yansıtıcı Biçiminin Belirlenmesi", 3. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu ve Sergisi, TÜRKİYE, Kasım 2005
Yağmur Ş., Şrefhanoğlu Sözen M., "Işık Kaynaklarının Tarihsel Gelişim Süreci ve Etkin Enerji Kullanımı", 5. Ulusal Aydınlatma Kongresi ve Fuarı, TÜRKİYE, Ekim 2004
DİĞER YAYINLAR
Öztürk L., Tong T., Yağmur Ş., Yiğit O. , "Düzgün Yayılmış Aydınlık Sağlanmasına Yönelik Yansıtıcı Tasarımında Temel ilkeler ve Öneriler", Diger, ss.98-98, 2012
Yağmur Ş., "Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü, Kütüphane Binası Aydınlatmasının İncelenmesi Teknik Raporu", Diger, ss., 2010
Yağmur Ş., "Kadıköy Belediyesi Yeşil Anaokulu Projesi Yapı Fiziği 1. Teknik Raporu", Diger, ss., 2010
Yağmur Ş., "Demiralp Aygıtlarının Işıksal Özelliklerinin Belirlenmesi Teknik Raporu", Diger, ss., 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi