Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"YoncaMedicagosativaSüspansiyon Kültürlerinde Floresan İşaretli Polylacticcoglycolic Asit Nanopartiküllerinin Hücreye Alımı ve Dağılımının Araştırılması", BAP Doktora, FDK-2018-3237, Yönetici, Devam Ediyor
"Farklı sitokinin çeşitleri (BAP,TDZ ve Kinetin) ve konsantrasyonlarının lavander (Lavandula angustifolia Sevtopolis) sürgün rejenerasyonuna etkisi", TÜBITAK Projesi, 2209-A, Danışman, 2017
"Medicago sativa Yaprak ve Kallus Özütlerini Kullanarak Gümüş Nanopartikül Biyosentezi", BAP Arastırma Projesi, 2016-01-07-KAP01, Yönetici, Devam Ediyor
"Topolinlerin Aspir’de (Carthhamus tinctorius L.) in vitro çoğaltıma etkisi", BAP Arastırma Projesi, 2016-01-07-KAP02, Yönetici, Devam Ediyor
"Kritik endemik Centaurea lycaonica’nın Ex-situ Koruma Kapsamında İn vitro Hızlı Çoğaltımı ", TÜBITAK Projesi, TOVAG 112O492 , Araştırmacı, 2014
"Bazı Endemik Astragalus L. (Leguminosae) Türlerinin Korunması ve Tarımda Kullanımı Amacıyla Doku Kültürü ve Sitogenetik Çalışmalar", TÜBITAK Projesi, TOVAG 106 O136, Yönetici, 2009
"Medicago sativa L. da Embriyogenesis ile Etkili Adventif Sürgün Rejenerasyonu Üzerine Bir Araştırma", BAP Doktora, KÜ. Araş. Fonu 01-03-04-19, Araştırmacı, 2003
"Gen Teknolojisi ve Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Konularının Biyoloji ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerine Laboratuvar Destekli Olarak Öğretilmesinin Öğrenmeye Etkisinin Araştırılması ve Öğretmen Yetiştirmede Biyotekeğitim Yaklaşımının Geliştirilmesi için Altyapı Kurulması", Kalkınma Bakanlığı (DPT), DPT. 2003K 120470-14, Araştırmacı, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi