Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Altuntaş S., Dereli T., Kaya İ., "Monitoring patient dissatisfaction: a methodology based on SERVQUAL scale and Statistical process control charts", TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE, pp.-1-36, 2018
Altuntaş S., Çinar Ö., Kaynak S. , "Relationships among advanced manufacturing technology, innovation, export, and firm performance: Empirical evidence from Turkish manufacturing companies", KYBERNETES, vol.47, pp.1836-1856, 2018
Kaynak S. , Altuntaş S., Dereli T. , "Comparing the innovation performance of EU candidate countries: an entropy-based TOPSIS approach", EKONOMSKA ISTRAZİVANJA-ECONOMİC RESEARCH, vol.30, pp.31-54, 2017
Altuntaş S., "A novel approach based on utility mining for store layout: a case study in a supermarket", INDUSTRİAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS, vol.117, pp.304-319, 2017
Altuntaş S., Yılmaz M.K., "Fuzzy Dematel Method to Evaluate the Dimensions of Marketing Resources: An Application in SMEs", JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT, vol.17, pp.347-364, 2016
Altuntaş S., Davis J. , Dereli T., "Predicting the innovation capability of investment projects using the BIFPET algorithm A framework and case study", JOURNAL OF ENGINEERING RESEARCH, vol.4, pp.152-177, 2016
Altuntaş S., Dereli T., Kusiak A., "Assessment of corporate innovation capability with a data-mining approach: industrial case studies", COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING, vol.102, pp.58-68, 2016
Altuntaş S., Dereli T., Kusiak A., "Forecasting technology success based on patent data", Technological Forecasting and Social Change, vol.96, 2015 (Link)
Altuntaş S., Dereli T., Yılmaz M.K., "Evaluation of excavator technologies: application of data fusion based MULTIMOORA methods", Journal of Civil Engineering and Management, vol.21, pp.976-995, 2015 (Link)
Altuntaş S., Dereli T., "A novel approach based on DEMATEL method and Patent citation analysis to prioritize investment projects", Expert Systems with Applications, vol.42, pp.1003-1012, 2015 (Link)
Altuntaş S., Dereli T., Kusiak A., "Analysis of patent documents with weighted association rules", Technological Forecasting and Social Change, vol.92, 2015 (Link)
Altuntaş S., Selim H., Dereli T., "A fuzzy DEMATEL-based solution approach for facility layout problem: A case study", The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol.73, pp.749-771, 2014 (Link)
Altuntaş S., Dereli T., Yılmaz M.K., "Multi criteria decision making methods based weighted SERVQUAL scales to measure service quality in hospitals: A case study from Turkey", Total Quality Management & Business Excellence, vol.23, pp.1379-1395, 2012 (Link)
Altuntaş S., Dereli T., "An Evaluation Index System for Prediction of Technology Commercialization of Investment Projects", Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, vol.23, pp.327-343, 2012 (Link)
Altuntaş S., Selim H., "Facility Layout Using Weighted Association Rule-Based Data Mining Algorithms: Evaluation with Simulation", Expert Systems with Applications, vol.39, pp.3-13, 2012 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Altuntaş S., Dereli T., Yılmaz M.K., Ertürk B., Demirbaş A., "Havacılık Sektöründe Bakım Kolaylığı için Yaratıcı Problem Çözme Teorisi Uygulamaları", Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.19, ss.211-228, 2017
Mutlu N.G., Altuntaş S., "Türkiye’de 1974-2016 Yıllarında İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Profili", Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.7, pp.509-539, 2017
Altuntaş S., Dereli T., "Application of an Aggregation Technique to Facility Layout Design Selection", Journal of Thermal Engineering, vol.3, pp.1078-1088, 2017
Altuntaş S., Dereli T., "Savunma Sanayiinde Teknoloji Gelişimi Mühimmat ve Tahrip Teknolojileri Üzerine Bir Uygulama", Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, vol.5, pp.105-123, 2016
Altuntaş S., Dereli T., Selim H., "Fuzzy weighted association rule based solution approaches for facility layout problem in cellular manufacturing system", International Journal of Industrial and Systems Engineering, vol.15, pp.253-271, 2013 (Link)
Altuntaş S., Yener E., "An approach based on TRIZ methodology and SERVQUAL scale to improve the quality of health-care service: A case study", EGE ACADEMIC REVIEW, 2012 (Link)
Altuntaş S., İşlier A., "Birliktelik Kısıtları Altında Montaj Hattı Dengeleme Problemi İçin Bir Çözüm Yaklaşımı Önerisi Ve Bir İşletmede Uygulama", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.16, ss.29-44, 2010 (Link)
Aksaraylı M., Altuntaş S., "Malzeme Taşıma Odaklı Planlama İçin Üretim Sistemlerindeki Tezgâh Yerleşim Düzenlerinin Benzetim Analizi İle Karşılaştırılması", Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri dergisi, cilt.15, ss.203-214, 2009 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi