Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Tektonik (Paleotektonik, Neotektonik, Sismotektonik)
Jeoloji
Genel Jeoloji
Jeoloji Mühendisliği -> Diğer
Tsunami
doğa kaynaklı afetler
yapısal jeoloji
tarihsel jeoloji
jeomitoloji
jeoturizm
paleocografya
kıyı jeolojisi
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Mühendislik Temel Alanı
Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Genel Jeoloji
Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği
Afet Yönetimi
Uygulamalı Jeoloji
Jeomorfoloji
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Geology
Geosciences, Multidisciplinary
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi