Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İnşaat Fakültesi, 2001 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 1993 - 2001
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Merkez Müdürü, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ, -, 15.02.2002 - Devam Ediyor
İÜ YURTLAR MÜDÜRÜ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÜ YURTLARI, -, 15.02.1998 - 15.02.1999
İÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SPOR MÜDÜRÜ, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İÜ SPOR BİRLİĞİ, -, 15.04.1997 - 15.04.2000
Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, FAKÜLTE YÖNETİM KURULU, 15.04.1997 - 15.04.1999
Dekan Yardımcısı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, Jeoloji, 15.02.1997 - 15.02.1999
Fakülte Kurul Üyeliği, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, -, 15.02.1996 - 15.02.1999
VERDİĞİ DERSLER
Kıyı Alanları Jeolojisi, Yüksek Lisans, 2018-2019
Doğa Afetleri, Yüksek Lisans, 2018-2019
YER BİLİMİ, Lisans, 2017-2018
MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ, Lisans, 2017-2018
Yer Bilimi, Lisans, 2017-2018
Doğa Afetleri, Yüksek Lisans, 2017-2018
MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ, Lisans, 2017-2018
Kıyı Alanları Jeolojisi, Yüksek Lisans, 2016-2017
YER BİLİMİ, Lisans, 2016-2017
MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ, Lisans, 2016-2017
MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ, Lisans, 2015-2016
Yer Bilimi, Lisans, 2015-2016
Doğa Afetleri, Doktora, 2015-2016
MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ, Lisans, 2014-2015
Doğa Afetleri, Doktora, 2014-2015
Kıyı Alanları Jeolojisi, Yüksek Lisans, 2013-2014
MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ, Lisans, 2013-2014
Kıyı Alanları Jeolojisi, Yüksek Lisans, 2013-2014
MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ, Lisans, 2012-2013
Kıyı alanları jeolojisi, Yüksek Lisans, 2012-2013
MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ, Lisans, 2011-2012
Kıyı Alanları Jeolojisi, Yüksek Lisans, 2011-2012
Kıyı Alanları Jeolojisi, Yüksek Lisans, 2010-2011
MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ, Lisans, 2010-2011
Kıyı Alanları Jeolojisi, Yüksek Lisans, 2009-2010
MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ, Lisans, 2009-2010
Kıyı Alanları Jeolojisi, Yüksek Lisans, 2008-2009
MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ, Lisans, 2008-2009
MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ, Lisans, 2007-2008
Kıyı Alanları Jeolojisi, Yüksek Lisans, 2007-2008
MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ, Lisans, 2006-2007
Kıyı Alanları Jeolojisi, Yüksek Lisans, 2006-2007
MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ, Lisans, 2005-2006
Kıyı Alanları Jeolojisi, Yüksek Lisans, 2005-2006
MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ, Lisans, 2004-2005
MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ, Lisans, 2003-2004
Jeolojik Haritaların Yorumlanması, Lisans, 1999-2000
Yapısal Jeolojide İleri Konular, Yüksek Lisans, 1999-2000
Heleno-Torid Jeolojisi, Yüksek Lisans, 1999-2000
Jeolojik Haritaların Yorumlanması, Lisans, 1999-2000
Jeoloji, Lisans, 1996-1997
Jeoloji, Lisans, 1995-1996
Jeoloji, Lisans, 1994-1995
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, Ç.Coşkun, "Ağva (Şile, İstanbul) plajı'nın kıyı süreçleri açısından jeolojik evrimi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Chirstopher Bernt Doktora Tez Savunma, İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Nisan, 2019
Atama, Yardımcı Doçentlik Jüri Üyeliği, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Şubat, 2018
Doçentlik, YÖK Doçentlik Birimi Jüri Üyeliği, Üniversiteler Arası Kurul, Nisan, 2018
Doçentlik, Dr. Erman Özsayın doçentlik sınavı, Yüksek Öğretim Kurumu Üniversitelerarası Kurul, Ekim, 2017
Doçentlik, EZHER TAGLIASACCHI Doçentlik Jüri Üyeliği bilimsel Eser değerlendirme, Üniversiteler Arası Kurul, Aralık, 2017
Doçentlik, Dr. Abdullah Mete Özgüner, Üniversiteler Arası Kurul, Nisan, 2016
Tez Savunma, Servet Mert Kutsal, İTÜ Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü, Mayıs, 2016
Tez Savunma, Fırat Yiğit, İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Kasım, 2016
Doçentlik, Dr. Enver Vural Yavuz doçentlik sınavı, Yüksek Öğretim Kurumu Üniversitelerarası Kurul, Ekim, 2015
Tez Savunma, Murat Şahin, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Kasım, 2015
Tez Savunma, Seda Çelik, İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2013
Tez Savunma, Burak Aydoğan, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Nisan, 2011
Atama, Doç Dr Nilgün Okay, İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Müh Bl, Ocak, 2011
Tez Savunma, Bülent Doğan, İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Nisan, 2010
Tez Savunma, Fatih Poyraz Doktora tez Savunma Jüri Üyeliği, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2009
Atama, Doç Dr Ali Malik Gözübol, İÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Müh Böl. Uygulamalı Jeoloji ABD, Eylül, 2009
Atama, Doç Dr Halil Murat Özler, İÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Müh Böl. Uygulamalı Jeoloji ABD, Eylül, 2009
Atama, Doç Dr Azize Oya Algan, İÜ Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Şubat, 2008
Doçentlik, Dr Cengiz Okuyucu, Üniversiteler Arası Kurul, Eylül, 2008
Doçentlik, Dr İsmail Ömer Yılmaz, Üniversiteler Arası Kurul-, Eylül, 2008
Atama, Doç Dr Hayrettin Koral, İÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Müh Böl. Genel Jeoloji ABD, Ekim, 2008
Doçentlik, Dr Mehmet Ziya Kırmacı, Üniversiteler Arası Kurul, Mayıs, 2008
Doçentlik, Dr Cenk Yaltırak, Üniversiteler Arası Kurul, Mayıs, 2008
Tez Savunma, Cengiz Yıldırım Doktora Savunma Jüri Üyeliği, İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2008
Atama, Doç Dr Erkan Gökaşan, YTÜ TBMYO, Ekim, 2008
Tez Savunma, Pınar Gutsuz, İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Ağustos, 2008
Atama, Dr. Mustafa Sönmez, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mh, Aralık, 2007
Tez Savunma, Tolga Görüm, İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nisan, 2006
Ödül, Prof dr Dr hc Önder Öztunalı Bilim Ödülü , Kültür Üniversitesi, Nisan, 2006
Tez Savunma, Ufuk Tarı Doktora Sınavı-İTÜ, İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Aralık, 2006
Doçentlik, Dr Nuretdin Kaymakçı , Üniversiteler Arası Kurul, Mayıs, 2005
Doçentlik, Dr Mehmet Tekin Yürür, Üniversiteler Arası Kurul, Eylül, 2005
Doçentlik, Dr Hüseyin Yılmaz, Üniversiteler Arası Kurul, Eylül, 2005
Tez Savunma, Yasemin Polat Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyeliği, İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2005
Atama, Dr Erkan Gökaşan, YTÜ TBMYO, Nisan, 2004
Atama, Doç Dr Haluk Temiz, Cumhuriyet Üniversitesi Müh Fak jeoloji Müh Bl, Aralık, 2003
Atama, Doç Dr S. Oğuz selvi, YTÜ TBMYO, Nisan, 2002
Atama, Dr Ali Elmas, İÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Müh Böl. Genel Jeoloji ABD, Temmuz, 1998
Atama, Dr Mehmet Turgut, İÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Müh Böl. Genel Jeoloji ABD, Aralık, 1998
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi