Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Başarılar & Tanınırlık
ATIFLAR
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 0
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 2
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 2
ÖDÜLLER ve BURSLAR
Üçer S, "Best Graduate Student Paper Award (En İyi Doktora Öğrencisi Makalesi Ödülü), International Multidisciplinary Conference on FDI, Investment Promotion and Economic Development, October 25-26, 2018, Istanbul Technical University. İTÜ Ekonomi Bölümü, İTÜ Teknoloji Transfer Ofisi, TC Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Ekim 2018
Üçer S, "İkincilik - Telekomcular Derneği Ödüllü Makale Yarışması: Türk Telekom Özelleştirmesi ve Sonuçları, Telekomcular Derneği, Ekim 2017
Üçer S,Gönel, F. D., Kaplan, Z., Orhan, G. , "SOSBİLKO Ekonomi Araştırmaları Ödülü 2012, II. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı, Nisan 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi