Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, O.Ünlükahraman, "Web Tabanlı Eğitimde Web Madenciliği Uygulaması ile Öğrenci Davranışlarının Analizi", Fırat Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, K.Yilmaz, "AKRAN VE ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN UYGULANDIĞI WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM ORTAMLARINDA ARAŞTIRMAYA DAYALI ÖĞRENME TOPLULUĞUNUN GELİŞİMİ", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, Z.Cömert, "Web Madenciliği Entegre Edilmiş Semantik Web Tabanlı Öğrenme Ortamlarının Öğrenci Akademik Başarı ve Tutumları Üzerindeki Etkisi", Fırat Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, N.Bozkurt, "Yabancı Dil Eğitiminde Eğitsel Oyunlar Aracılığıyla Mobil Öğrenme", Fırat Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi