Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sevindik T., "In The Development of Cyber culture: Internet Journalism and Attitudes of Adults by Education Level", TECHNICS TECHNOLOGIES EDUCATION MANAGEMENT-TTEM, vol.7, pp.74-80, 2012
Gürol M., Başal A., Sevindik T., "ATTITUDES OF STUDENTS TOWARDS LEARNING OBJECTS IN WEB-BASED LANGUAGE LEARNING", Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE (ERIC INDEX), vol.13, pp.238-247, 2012 (Link)
Sevindik T., "Determining the attitudes of the preservice teachers about distance education applications", ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, vol.3, pp.527-534, 2011
Sevindik T., "Prediction of student academic performance by using an adaptive neuro-fuzzy inference system", ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, vol.3, pp.635-646, 2011
Sevindik T., Demirkeser N., "Digital mining applications in distance education environments", SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.5, pp.3213-3221, 2010
Sevindik T., "Future’s Learning Environments in Health Education: The Effects of Smart Classrooms on the Academic Achievements of the Students at Health College", Journal of Telematics and Informatic, vol.27, pp.314-322, 2010 (Link)
Sevindik T., Akpınar B., "The effects of the changes in postmodern pedagogical paradigms on engineering education in Turkey", European Journal of Engineering Education (ERIC Index), vol.32, pp.561-571, 2007 (Link)
Sevindik T., Gürol M., "Profile of Internet Cafe users in Turkey", Telematics and Informatics, Volume, vol.24, pp.59-68, 2007 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sevindik T., "Web Tabanlı Eğitimde Veri Madenciliği", Türk Bilgisayar Ve Matematik Eğitimi Dergisi, cilt.3, ss.183-193, 2012 (Link)
Sevindik T., "Comparison of Reflective Thinking Profiles of Individuals using Social Networks for Education in terms of Time Variable", The Online Journal of Distance Education and e-Learning, cilt.1, ss.26-32, 2012 (Link)
Köksalan B., Sevindik T., Olcay A., "Web Tabanlı Öğretim Yönteminin Turizm Eğitiminde Akademik Başarıya Etkisi", Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.10, 2011 (Link)
Sevindik T., Cömert Z., "The Semantic Web-Based Human-Computer Interaction for Classification of Learning Objects", E-Journal Of New World Science Academy, vol.6, pp.816-822, 2011 (Link)
Sevindik T., Cömert Z., "Using Algorithms for Evaluation in Web Based Distance Education", Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol.9, pp.1777-1780, 2010 (Link)
Sevindik T., Demirkeser N., Cömert Z., "Virtual Education Environments And Web Mining", Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.2, 2010 (Link)
Sevindik T., Kayışlı K., Ünlikahraman O., "Semantic Web and Its Reflections in Distance Education", Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol.2, pp.5109-5113, 2010 (Link)
Sevindik T., Gürol A., Kayışlı K., Başal A., "Hidden Programme and Application Development in Web-based Education", Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol.2, pp.5114-5119, 2010 (Link)
Sevindik T., "The Search Engines Optimization and General Use", E-Journal Of New World Science Academy, vol.4, pp.1136-1149, 2009 (Link)
Sevindik T., Yeşil G., Sevindik F., Açık Y., "The Relationship Between Self-Efficancy-Sufficiency And Self-Esteem Of The University Students", E-Journal Of New World Science Academy, vol.2, pp.13-21, 2007 (Link)
Yılmaz Ö., Akıncı T.Ç., Sevindik T., "Importance of Simulation Programs In Lighting Education", e-Journal of New World Sciences Academy, vol.2, pp.208-213, 2007 (Link)
Akıncı T.Ç., Sevindik T., "Application Of TINA Program in Electrics And Electronics Education", e-Journal of New World Sciences Academy, vol.2, pp.72-77, 2007 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Cömert Z., Sevindik T., Genç Z., "Semantik Web Tabanlı Öğrenme Yönetim Sisteminde Verilerin Görsel Sunumu İçin Google Chart Kullanımı", , , Eylül 2011, pp.329-22
Sevindik T., Kayıslı K., Genç Z., Basal A., "Uzaktan Eğitim Ve Sosyal Ağlar", , , Eylül 2011
Sevindik T., Genç Z., Kayıslı K., Cömert Z., "E-Devlet Uygulamalarında Eğitim Platformu", , , Eylül 2011
Sevindik T., "Development Of Web Based Educational Games By Constructivist Instructional Design Model,", , , Eylül 2010
Sevindik T., Bozkurt Yıldırım N., "Creating An Educational Game Based Mobile Learning Environment At Foreign Language Education", , , Eylül 2010
Sevindik T., "Sanal Ortamda Yer Alan Web Forum Sayfalarının Bilişim Etiği Açısından Değerlendirilmesi", X. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, , Nisan 2010
Sevindik T., "Development Of Web Based Educational Games By Constructivist Instructional Design Model", 4th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS2010), , Eylül 2010
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Sevindik T., "", Vize Yayıncılık, Ankara, ss.417-445, 2013 (Link)
Sevindik T., "", Anı Yayıncılık, Ankara, ss.127-162, 2012 (Link)
Sevindik T., "İnternet Tabanlı Programlama", , Data Yayıncılık, Ankara, 2010 (Link)
Sevindik T., "", Akış Yayıncılık, Ankara, ss.136-144, 2006
Sevindik T., "", Akış Yayıncılık, Ankara, ss.171-, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi