Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2013 - 2018
Yrd.Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2011 - 2013
Yrd.Doç.Dr., GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2008 - 2011
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi, 01.04.2019 - Devam Ediyor
UYGAR Merkezi Müdürü, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, , 19.07.2018 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, , 15.10.2017 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi, , 22.02.2017 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler ve Türkçe Eğitimi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, 03.10.2016 - Devam Ediyor
Daire Ba?kany, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Rektörlük, , 25.07.2016 - 19.10.2018
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi, 07.09.2015 - 20.05.2018
Bölüm Başkan Yardımcısı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İlköğretim, İlköğretim, 18.08.2011 - 18.08.2014
Yüksekokul Müdürü, GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, , 19.12.2010 - 15.06.2011
VERDİĞİ DERSLER
Osmanlı İmparatorluğunda Toplumsal Yapı ve Değişim, Doktora, 2018-2019
Osmanlı Kültür ve Medebniyeti, Yüksek Lisans, 2017-2018
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Fikir Hareketleri, Doktora, 2017-2018
Osmanlı İmparatorluğu Ekonomisi ve Maliyesi, Doktora, 2017-2018
Osmanlı Diplomatikası, Lisans, 2016-2017
Osmanlı Devleti'nin Siyasal Toplumsal Yapısı, Lisans, 2016-2017
Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı, Lisans, 2016-2017
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, S.Güven, "Demokrat Parti ve Basın Özgürlüğü (1950-1960)", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, N.Özkay, "Lozan Barış Antlaşması Sonrası Fener Rum Patrikhanesinin Statüsü", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, M.Aktaş, "Çin’in Orta Doğu Politikası ve Türkiye'nin Güvenlik Politikalarına Etkisi(1949-2018) ", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2019.
Yüksek Lisans, F.Tuğla, "Osmanlı Son Döneminde Popüler Bir Örnek Gülşen-i Maarif", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, A.Ün, "Türk Amerikan İlişkileri", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, H.Sattar, "Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Tarih Öğretimi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, M.Karakuş, "Sosyal Bilgiler Eğitiminde Kanıta Dayalı Öğretim", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, O.Usta, "Bosna Hersek'in Savaş Sonrası Yeniden İnşasında TİKA'nın Rolü", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, T.Türker, "XIX. yüzyıl Osmanlı Anadolusunda Frengi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi