Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Minik Eller Doğayi Oyuncağa Dönüştürüyor", TÜBITAK Projesi, TUBİTAK4004, Araştırmacı, Devam Ediyor
"XIX. Yüzyılın Sonları ve XX. Yüzyılın Başlarında Cebeli Lübnan ve Çevresinden Amerika Birleşik Devletlerine Yapılan Göçler ve Amerika'daki Lübnan Diasporası (1861-1915)", BAP Arastırma Projesi, SBA-2019-3563, Yönetici, Devam Ediyor
"XVIII. Yüzyıl Türk-Alman İlişkilerinde Macarların Durumu ve Bunların İskânı", BAP Diğer, BAP-2014-1, Yönetici, 2017
"Çok Kültürlü Çok İnançlı Toplumlarda Tarih Eğitimi", Bilimsel Araştırma Projesi, 2219, Yönetici, 2015
"Amerika Birleşik Devletleri Ders Kitaplarında Tarih Eğitimi", Bilimsel Araştırma Projesi, YOK Araştırma, Yönetici, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi