Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özkan S.H., "Arms Smuggling across Ottoman Borders in the Second Half of the 19th Century", JOURNAL OF BALKAN AND NEAR EASTERN STUDIES, vol.18, no.3, pp.297-312, 2016
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özkan S.H., "Şad Kaptanlığının Kuruluşu ve Basra’nın Stratejik Önemi", Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, pp.1-15, 2018 (Link)
Sağdiç M., Özkan S.H., "Erken Cumhuriyet Dönemi Coğrafya Ders Kitaplarında Türkiye’nin Komşuları", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, pp.159-174, 2018
Özkan S.H., "Seyyahların Piri Evliyâ Çelebi: Seyahat mı? Şefaat mı?", Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, cilt.3, no.4, ss.25-35, 2017 (Link)
Özkan S.H., "Balkanlar’da Bir Osmanlı Şehri: Sofya (1385-1878)", Avrasya Etüdleri, no.50, pp.279-314, 2016 (Link)
Özkan S.H., "Osmanlı Devletinden Gürcistan’a Ermeni Göçü ve Tiflis’te Ermeni Faaliyetleri(1878-1915)", Yeni Türkiye, no.62, ss.1800-1809, 2014 (Link)
Özkan S.H., "Hristiyan Birliği Projeleri ve Ermeniler(XVII ve XVIII. Yüzyıl)", Yeni Türkiye, no.61, ss.1313-1320, 2014 (Link)
Özkan S.H., "Sultan Kalavun ve Haçlıların Ortadoğu’dan Temizlenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.29, pp.503-526, 2013 (Link)
Özkan S.H., "Karlofça Antlaşması Sonrası Osmanlı – Avusturya İlişkilerinde Macarların Durumu", Avrasya Etüdleri, no.41, pp.283-295, 2012 (Link)
Özkan S.H., "XVI. Yüzyıl Kayıtlarına Göre Alâiye (Alanya) Sancağında Yer Adları Üzerine Bir İnceleme", (JASSS) The Journal of Academic Social Science Studies, vol.5, no.3, pp.169-182, 2012 (Link)
Özkan S.H., "XVIII. Yüzyılın Başlarında Kuzey Afrika", Avrasya Atüdleri, no.40, pp.287-300, 2011 (Link)
Özkan S.H., "XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Alaiye Sancağının İdari Yapısı ve Nüfus Durumu", Uluslararası Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi(TUBAR), no.29, pp.275-291, 2011 (Link)
Özkan S.H., "Gündoğmuş(Antalya) ve Köylerinde Anlatılan Geyik Efsanesi ve Bu Efsane Üzerine Bir Değerlendirme", Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Karadeniz Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.4, pp.47-55, 2011 (Link)
Özkan S.H., "XVI. Yüzyılda Alâiye Sancağında Dokuma ve Tekstil Sanayisinde Kullanılan Ürünlerin Üretimi", Arış, cilt.4, no.5, ss.50-60, 2011 (Link)
Özkan S.H., "Osmanlı İdaresinde Telafer", Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, no.184, pp.79-95, 2010 (Link)
Özkan S.H., "XVI. Yüzyılda Tomarza, Tomarza ve Kayseri Çevresinde Oğuzlar", History Studies, vol.2, no.3, pp.273-284, 2010 (Link)
Özkan S.H., "Osmanlı Devletinde Yabancı Dil Eğitimi", Turkish Studies-International Periodical For The Language, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.5/3, no.16, pp.1783-1800, 2010 (Link)
Özkan S.H., "Türk Tarihinin Kırılma Noktası: Zenta Faciası", Turkish Studies-International Periodical For The Language, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.4/3, no.16, pp.1779-1793, 2009 (Link)
Özkan S.H., "Telafer’in Stratejik Önemi ve Türkmenler", Avrasya Etüdleri Dergisi, no.36, pp.137-155, 2009 (Link)
Özkan S.H., "XVII. Yüzyılın Sonlarında Hristiyan Birliği Projesi ve Türk-Fransız İlişkileri", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.19, pp.61-72, 2009 (Link)
Özkan S.H., "XVIII. Yüzyılın Başlarında Basra'nın Güvenliği Meselesi ve Osmanlı Devleti'nin Bölgede Aldığı Tedbirler", Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, no.11, pp.137-147, 2008 (Link)
Özkan S.H., "XVII. Yüzyılın Sonları ile XVIII. Yüzyılın Başlarında Osmanlı-Rus İlişkileri ve Karadeniz'in Güvenliği Meselesi", Karadeniz Araştırmaları Dergisi, no.14, pp.47-62, 2007 (Link)
Özkan S.H., "II. Viyana Kuşatması Sonrası Türk-İngiliz İlişkileri", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.18, pp.189-203, 2007 (Link)
Özkan S.H., "II. Viyana Kuşatması, Karlofça Antlaşması ve Avrupa Birliği Üçgeninde Türkiye ve İngiltere", Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, no.71, ss.26-29, 2006 (Link)
Özkan S.H., "XV. ve XVI. Asırlarda Osmanlı Toplumunda İlmi Zihniyetin Kaynakları", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.4, pp.87-98, 1999 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Özkan S.H., "Reasons for the Migration of Lebanese Arabs from their Homeland at the End of the Nineteenth Century", Current Issues and Challenges of Mıgratıons and Intercultural Relatıons, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-27 Eylül 2018, pp.17-17
Özkan S.H., "Bitlis’ten Amerika’ya ermeni Göçü ve Amerika’da Ermeni Diasporası’nın Faaliyetleri", Uluslararası Bitlis Tarihi ve İdris-i Bitlisi Sempozyumu, BİTLİS, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2018, no.102, pp.102-103
Özkan S.H., "X. IBANESS Congress Series", History Education in Pluralistic Societies, Ohrid, MAKEDONYA, 27-28 Ekim 2018, pp.350-353
Özkan S.H., "Bir Ehl-i Sünnet Müdafii İmam-ı Birgivi ve Görüşlerinin Kadızadeliler Harekatına Tesiri", Balıkesirli Bir İslam Alimi İmam Birgivi Uluslararası Sempozyumu, BALIKESİR, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2018, pp.1-15
Özkan S.H., "İbn Haldundan Naima’ya Osmanlı Tarihciliği", Uluslararası Prof. Dr. Halil İnalcık – Tarih ve Tarihcilik Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 10-13 Nisan 2017, pp.1-13
Özkan S.H., "Osmanlıda Birlikte Yaşama Kültürü: Mardin Örneği", Uluslararası Geçmişten Günümüze Orta Doğu ve Mardin, MARDİN, TÜRKIYE, 27-28 Nisan 2017, pp.57-64
Özkan S.H., "Bir Medeniyet ve Kültür Merkezi Oalrak Şanlıurfa", Uluslararası Medeniyetler Beşiği Olarak Orta Doğu ve Şanlıurfa Sempozyumu, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 11-12 Mayıs 2017, pp.149-153
Özkan S.H., "Strategic Importance of Belgrade City", 6th International Balkan Annual Conference, Belgrad, SIRBISTAN, 1-3 Kasım 2016, pp.1-7
Özkan S.H., "Çok Kültürlü Çok İnançlı Toplumlarda Tarih Yazımı ve Tarih Eğitimi", 1.Uluslararası Sosyal Bilimler ve Müslümanlar Kongresi Hegemonya-Karşı Hegemonya, KONYA, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2016, pp.535-541
Özkan S.H., "Honey Production and Methods of Treatments with Honey at the Historical Documents", 13th Asian Apicultural Association Conference, Jeddah, SUUDI ARABISTAN, 24-26 Nisan 2016, pp.1-2
Özkan S.H., "Karlowitz Peace Under Guns and Turkish Diplomacy in Karlowitz", 1st International Conference on Studies in Turkology, Barcelona, ISPANYA, 14-16 Ekim 2016, pp.56-56
Özkan S.H., "Alaiye Beyliğinin Ortaya Çıkış Sürecinde Alaiye Üzerinde Osmanlı-Memluk ve Karamanoğullarının Egemenlik Mücadelesi", Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-II, KARAMAN, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2015, pp.126-137
Özkan S.H., "Biri İlim ve Kültür Şehri Sofya", II. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Podgorica, KARADAĞ, 1 Mayıs 2014 - 5 Mayıs 2015, pp.377-396
Özkan S.H., "Sultan Kalavun ve Hanedanı Dönemi Afrika'da Memlükler", Uluslararası Unutulan Kıta Afrika ve Türkler, Cubiti, CUBİTİ, 15-16 Kasım 2014, pp.1-15
Özkan S.H., "Bir Muhalefet Olarak Imam-i Birgivi ve Sosyal Hayata Etkileri", Uluslararası Balıkesir’e Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu, BALIKESİR, TÜRKIYE, 7-8 Kasım 2013, pp.381-387
Özkan S.H., "A Tradition of Living Together and the Ottoman Empire", International Conference on Education, Culture and Identity, Sarayova, BOSNA HERSEK, 6-8 Temmuz 2013, pp.52-52
Özkan S.H., "XIX. Yüzyılın Sonlarında Osmanlı Nehir ve Göllerinde Yapılan Silah Kaçakçılığı", Uluslararası Osmanlı Devletinde Nehirler ve Göller Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 2-3 Mayıs 2013, vol.1, pp.613-621
Özkan S.H., "Amcazade Hüseyin Paşa Dönemi Denizcilik Alanında Yapılan Faaliyetler", Uluslararası Pîrî Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-29 Eylül 2013, vol.3, pp.325-338
Özkan S.H., Oruc S., Gezer B., "Öğrencilerin İlgi ve Yetenek Alanlarına Göre Yönlendirilmesinde Gelecek Vizyonu Projesi", Uluslararası Şehirlerin Yapılandırılması Sempozyumu , İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2012, pp.1-10
Özkan S.H., "Tarihi Alanya - Bozkir Yolu ve Bu Yolun Tarihi Seruveni", XII. Alanya Tarih Kültür Sempozyumu , ANTALYA, TÜRKIYE, 4-6 Mayıs 2012, cilt.1, ss.292-296
Özkan S.H., "Türkler'de Mezar Kültü Ölü Gömme ve Mezartaşı Geleneği", Tarih ve Kültürümüzde Karaağaç Bilgi Şöleni, ISPARTA, TÜRKIYE, 14-15 Eylül 2012, ss.215-220
Özkan S.H., "Şarkikaraağaç'ta Cumbalı Evler ve Kapı Tokmakları Üzerine Bir İnceleme", Tarih ve Kültürümüzde Karaağaç Bilgi Şöleni, ISPARTA, TÜRKIYE, 14-15 Eylül 2012, ss.207-213
Özkan S.H., "Islahatçı Bir Devlet Adamı Olarak Amcazade Hüseyin Paşa", Nizâm-ı Cedid Başlangıcının 220. Yılı Münasebetiyle Tarih Boyunca Yenileşme Hareketleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-22 Mayıs 2012, ss.1-1
Özkan S.H., "Osmanli Burokrasisinde Gurunlu Memurlar (1879-1919)", Uluslararası Gürün Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE, 24-25 Eylül 2011, vol.1, pp.135-142
Özkan S.H., "Osmanlı Devletinden İran’a Ermeni Göçü ve Sonuçları (1878-1915)", XVI. Türk Tarih Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 20-24 Eylül 2010, vol.4/3, pp.1171-1184 (Link)
Özkan S.H., "Köprülü Sülalesi ve Köprülülerin Türk Siyasi Tarihindeki Yeri", Vezirköprü Sempozyumu, SAMSUN, TÜRKIYE, 9-10 Ekim 2010, ss.495-510
Özkan S.H., "Amcazade Hüseyin Paşa Kütüphanesi ve İstanbul Kütüphaneleri İçersindeki Önemi", 7. Uluslararası Türk Kültür Kongresi-Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul, ANKARA, TÜRKIYE, 6-10 Ekim 2009, vol.II, pp.2771-2784
Özkan S.H., "Osmanlı Devletinin Son Döneminde Merzifonlu Memurlar (1879-1909)", Geçmişten Günümüze Merzifon Sempozyumu, AMASYA, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2009, ss.539-553
Kopar M., Özkan S.H., "Gaziantep’te Osmanlı Döneminde Kurulup Günümüzde Varlığını Devam Ettiren Vakıflar", Halep ve Antep Vakıfları, Halep, SURİYE, 21-24 Aralık 2009, vol.1, pp.199-205
Özkan S.H., "II. Körfez Savaşı Sonrası Türkiye ve Ortadoğunun Güvenliği", Cumhuriyetin İlanının 85. Yılında Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2009, pp.452-459
Özkan S.H., Kodaman B., "Sadrazam Amcazade Hüseyin Paşa’nın Kırım’la İlgili Çalışmaları (1697-1702)", Uluslararası II. Türkoloji Kongresi, Simferopol(Akmesçit), UKRAYNA, 22-25 Mayıs 2008, pp.21-24
Özkan S.H., "1700 İstanbul Antlaşması Sonrası Karadenizde Türk - Rus Ticari İlişkileri ve Karadenizin Güvenliği", I. Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu, GİRESUN, TÜRKIYE, 9-11 Ekim 2008, vol.1, pp.281-291
Özkan S.H., "XVIII. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Toplumunda Bir Arada Yaşama ve Demokrasiye Örnek Uygulamalar", İslam Medeniyetinde Bir Arada Yaşama Tecrübesi Sempozyumu, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 19-20 Nisan 2008, ss.167-174
Özkan S.H., "XVII. Yüzyılın Sonlarında Hıristiyan Birliği Projesi ve Ermeniler", II. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 22-24 Mayıs 2008, vol.4, pp.81-96
Özkan S.H., "XVII. Yüzyılın Sonlarında Osmanlı Devletinde Şiddet ve Devletin Aldığı Tedbirler", Uluslararasi Turk Kulturunde Beden Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-4 Nisan 2007, pp.1-1
Özkan S.H., "Antalya Gundogmus'ta Anlatilan Alageyik Efsanesi ve Avcilar Uzerindeki Etkisi", Uluslararsi Turk Kulturunde Av Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-16 Kasım 2006, pp.1-1
Özkan S.H., "XVII. Yüzyılın Sonları İle XVIII. Yüzyıl Başlarında Denizli ve Çevresinde Eşkıyalık Hareketleri ve İç Güvenlik", Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKIYE, 6-8 Eylül 2006, vol.1, pp.395-398
Özkan S.H., "XVII. Yüzyılda Osmanlı Toplumunda Rüşvet", Uluslararasi Turk Kulturunde Hediye Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-17 Kasım 2005, pp.1-1
Özkan S.H., "Selçuklular ve Hamidoğulları Döneminde Isparta ve Kültürel Yapılar", Isparta’nın Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu-II, ISPARTA, TÜRKIYE, 16-17 Mayıs 1998, cilt.3, ss.279-282
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Özkan S.H., "Bir Ehl-i Sünnet Müdafii İmam-ı Birgivî ve Görüşlerinin Kadızadeliler Harekâtına Tesiri", Balıkesirli Bir İslam Âlimi İmam Birgivî, Mehmet Bayyiğit, Mehmet Özkan, Ahmet Ali Çanakc, Adem Hamdy Abdelghany, Ed., Balıkesir Belediyesi, Balıkesir, ss.689-709, 2019
Özkan S.H., Ed., "Yeni ve Yakın Çağ Tarihi", İdeal Kültür Yayıncılık, İSTANBUL, 2018 (Link)
Özkan S.H., "İslam Öncesi, İslami Döneme Geçiş, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı Kuruluş Dönemlerinde Eğitim", Kronolojik ve Tematik Türk Eğitim Tarihi, Mustafa Gündüz, Ed., İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss.1-24, 2018 (Link)
Özkan S.H., "Yeni Çağ’da Osmanlı-Batı İlişkileri ve Doğu Dünyası(1453-1789)", Yeni ve Yakın Çağ, Selim Hilmi Özkan, Ed., İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss.177-211, 2018 (Link)
Özkan S.H., "Startegic Importnce of Belgrade City", in: TURKEY AND SERBIA: Changing Political and Socio-Economic Dynamics in the Balkans, Metin Ünver, Eds., Eski Babil, İstanbul, pp.11-17, 2018
Özkan S.H., "Mustafa III", İslam Tarihi ve Medeniyeti, Mehmet Şeker, Ed., Siyer Yayınları, İstanbul, ss.79-86, 2018
İdris E., Harun T., Kasim H., Özkan S.H., Gündüz M., Baltaci M., et al., "Osmanlı Kütüphanelerinin İşleyişi", Canlı Kitap, Ümit Yüksel, Ed., Çamlıca, İstanbul, ss.132-135, 2017
Özkan S.H., Erdem H., Bayram M., Karagül M., Köse S., Hacıgökmen M.A., et al.,"Ahilik ve Meslek Ahlâkı", , KTO Karatay Üniversitesi Yayınları, 2016
Özkan S.H., "Orta Çağ Tarihi", , İdeal Kültür Yayıncılık, Istanbul, 2016
Özkan S.H., "Orta Çağ Tarihi", , İdeal Kültür Yayıncılık, Istanbul, 2016
Özkan S.H., "Köprülü Amcazade Hüseyin Paşa (1644-1702)", , Türkiye Âlim Kitapları Yayınları, Saarbrücken, 2015
Özkan S.H., "XIX. Yüzyılın Sonlarında Alâiye’li Memurları Sosyo-Ekonomik Durumları", Şehirlerin Sevdalısı İbrahim Hakkı Konyalı Armağanı, Hasan Bahar, Ed., Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları , Konya, ss.457-477, 2015
Özkan S.H., "Osmanlı Devleti ve Diplomasi", , İdeal Kültür Yayıncılık, 2015
Özkan S.H., "Sicill-i Ahvâl Defterlerine Göre Osmanlı Bürokrasisinde Alâiyeli Memurlar (1879-1909)", , ÖzHür Basımevi, Alsav, 2014
Özkan S.H., "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Gündoğmuş", Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, ANTALYA, 2011
Özkan S.H., "Osmanlıdan Cumhuriyet'e Gündoğmuş", , Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, Alanya, 2011
Özkan S.H., "Osmanlı Devleti’nin Ehl-i Sünnet Hassâsiyeti", in: Tarih Bizi Çağırıyor, Osman Doğan, Selman Kılınç, Eds., Çamlıca, Istanbul, pp.154-158, 2010
Özkan S.H., "XVII. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Devleti’nin Temiz Toplum Anlayışı", in: Temizlik Kitabı, Emine Gürsoy Naskalı, Salih Mehmet Arçın, Eds., Kitabevi, Istanbul, pp.159-167, 2009
Özkan S.H., "Haydi Başka Kızıl Elmalara", , Tuğra Ofset, 1999
Özkan S.H., "Tüm Yönleri İle Şarkikaraağaç Tarihi", , Özel, Isparta, 1999
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi