Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2003 - 2018
VERDİĞİ DERSLER
İLERİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ, Yüksek Lisans, 2016-2017
GEN MÜHENDİSLİĞİ, Lisans, 2016-2017
GENETİK 2, Lisans, 2016-2017
MOLEKÜLER BİYOTEKNOLOJİ, Lisans, 2016-2017
BİTKİ MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ, Lisans, 2016-2017
GENETİK 1, Lisans, 2016-2017
REKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİSİ VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ, Yüksek Lisans, 2016-2017
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, B.Çelik, "Çinko eksikliği durumunda farklı anlatım yapan arpa genlerinin izolasyonu için baskılayıcı çıkarım hibridizasyon kütüphanelerinin kurulması ve biyoinformatik analizleri", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, G.Çavuşoğlu, "Zeytin (Olea europaea L.) yaprağından ß-glukozidaz enzimini kodlayan genin klonlanması", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, N.Şimşek, "Organik ve konvansiyonel fasulye (Phaseolus vulgaris L.) yetiştiriciliğinde tuz stresi uygulamasında aktivasyonu artan DREB2A geninin ekspresyonunun karşılaştırılması", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, B.Işik, "Çinko eksik koşullarda yetiştirilmiş Hordeum spontaneum C. Koch gövdesinden kurulmuş baskılayıcı çıkarım hibridizasyon kütüphanesinden seçilen cDNA'ların moleküler ve biyoinformatik analizleri", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, Y.Emin, "HASSAS BUĞDAY (Triticum aestivum L.) SERİ82 ÇEŞİDİNDE SARI PAS (Puccinia striiformis f. sp. tritici) ENFEKSİYONU GELİŞİMİNDE ROL ALAN PROTEİNLERİN PROTEOMİK YAKLAŞIMLA İNCELENMESİ", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, B.Tacal, "Zeytin (Olea europaea L.) bitkisinde CBF/DREB transkripsiyon faktörlerini kodlayan gen homologlarının moleküler analizleri", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, G.Hacimuto, "Bitkilerde CBF/DREB transkripsiyon faktörlerini kodlayan gen homologlarının zeytin (Olea europaea) bitkisinden izolasyonları", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, İ.Çelik, "Hassas ve dayanıklı buğdaylarda sarı pas enfeksiyonu üzerine farklı anlatım yapan genlerin baskılayıcı çıkarım hibridizasyonu (SSH) yöntemi ile belirlenmesi", ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, A.Seda, "Arpada çinko yeterliliğinde rol alan genlerin tamamlama analizleriyle belirlenmesi", ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, M.Yurtsever, "Zeytin (Olea europaea) bitkisinden karbonik anhidraz enzimini kodlayan genin klonlanması", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi