Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Sellobiozdan Biyoetanol Üretimi İçin Pichia pastoris’in Kullanılma Potansiyelinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 2209B, Danışman, Devam Ediyor
""Zeytinden (Olea Europaea L.) CBF Transkripsiyon Faktörlerini Kodlayan Tam Uzunluktaki cDNA'nın Klonlanması" ", TÜBITAK Projesi, 2209A, Danışman, Devam Ediyor
"Yabani arpada(Hordeum spontaneum ) Çinko Taşıyıcı Protein Kodlayan Genin Tam Uzunluktaki cDNA'sının klonlanması"", TÜBITAK Projesi, 2209A, Danışman, Devam Ediyor
"ÇİNKO EKSİK KOŞULLARDA YETİŞTİRİLMİŞ Hordeum spontaneum GÖVDE SSH KÜTÜPHANESİNDEN SEÇİLEN cDNAların MOLEKÜLER V ANALİZLERİ", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2013
"ORGANİK KOŞULLARDA YETİŞTİRİLMİŞ FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) ANLATIMI ARTAN GENLERİN SSH YÖNTEMİYLE İZOLASYONLARI", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2014
"ZEYTİN (Olea europaea L.) EST KOLLEKSİYONUNDAN SEÇİLEN GLUKOZİDAZ GENİNİN MOLEKÜLER ANALİZİ VE Pichia pastoriste EKSPRESYONU", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2014
"ZEYTİNDE STRESE BAĞLI ANLATIM YAPAN GENLERİN BELİRLENMESİ VE MOLEKÜLER ANALİZLERİ.", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2012
"ÇİNKO EKSİKLİĞİ DURUMUNDA FARKLI ANLATIM YAPAN ARPA GENLERİNİN ANALİZİ", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2011
"Bitkilerde Abiyotik Strese Dayanıklılıktan Sorumlu CBF1 / DREB1 Transkripsiyon Faktörlerini Kodlayan Gen Homologlarının Zeytin (Olea Europa) Bitkisinden İzolasyonları ve Anlatımlarının Analizi", TÜBITAK Projesi, , Diğer,
"ZEYTİNDE CBF1/DREB1 TRANSKRİPSİYON FAKTÖRLERİNİ KODLAYAN GEN HOMOLOGLARININ STRESE BAĞLI ANLATIMLARININ ANALİZİ", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2011
"ÇİNKO EKSİKLİĞİ DURUMUNDA FARKLI ANLATIM YAPAN ARPA GENLERİNİN İZOLASYONU İÇİN BASKILAYICI ÇIKARIM HİBRİDİZASYON KÜTÜPHANELERİNİN KURULMASI", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2011
"Buğdayda Biyotik Strese Dayanıklılığı Belirleyen Mekanizmanın İşlevsel Genomiği Üzerine Bir Çalışma: Puccinia strriformis ile Enfekte Edilmiş Buğdaydan cDNA Kütüphanesi Kurulması", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2007
"Kariyer gelişimine kaynak teşkil edecek Olea europaea L. (Zeytin, cv gemlik) bitkisi için cDNA kütüphanesi oluşturmak ve Stearoyl-Acyl Carrier Protein Desaturase kodlayan gen için ESTs kütüphanelerinin oluşturulması", TÜBITAK Projesi, , Araştırmacı, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi