Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bekiroğlu K.N., Ağçal A., Özçira S., "Validation of Wireless Power Transfer by using 3D Representation of Magnetically Coupled Resonators Considering Peak Efficiency", JOURNAL OF MAGNETICS, no.1, pp.11-17, 2018 (Link)
Ayçiçek E., Bekiroğlu K.N., Özçira S., "An Experimental Analysis on Cogging Torque of Axial Flux Permanent Magnet Synchronous Machine", PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES INDIA SECTION A-PHYSICAL SCIENCES, no.1, pp.95-101, 2016 (Link)
Ağçal A., Bekiroğlu K.N., Özçira S., "Comparison of Magnetic Resonant Coupling Wireless Power Transfer Systems within Aligned and Unaligned Positions and Determining their Limits", JOURNAL OF MAGNETICS, no.4, pp.652-659, 2016 (Link)
Ağçal A., Bekiroğlu K.N., Özçira S., "Examination of Efficiency Based on Air Gap and Characteristic Impedance Variations for Magnetic Resonance Coupling Wireless Energy Transfer", JOURNAL OF MAGNETICS, no.1, pp.57-61, 2015 (Link)
Özçira S., Bekiroğlu K.N., Şenol İ., "Torque Ripple Reduction Analysis and Dynamic Performance Improvement of PMSM Drives Based on Direct Torque Control Strategy", INTERNATIONAL REVIEW OF ELECTRICAL ENGINEERING-IREE, no.2, pp.711-716, 2013 (Link)
Öner Y., Özçira S., Bekiroğlu K.N., Şenol İ., "A comparative analysis of wind power density prediction methods for Çanakkale, Intepe region, Turkey", RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, pp.491-502, 2013 (Link)
Bekiroğlu K.N., Özçira S., "Observerless Scheme for Sensorless Speed Control of PMSM Using Direct Torque Control Method with LP Filter", ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING, no.3, pp.78-83, 2010 (Link)
Öner Y., Bekiroğlu K.N., Özçira S., "Dynamic Analysis of Permanent Magnet Synchronous Generator with Power Electronics", ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING, no.2, pp.11-15, 2010 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özçira S., Bekiroğlu K.N., Şenol İ., Ayçiçek E., "Sürekli Mıknatıslı Senkron Motorlarda Doğrudan Moment Kontrolünün İncelenmesi ve Benzetim Çalışmasının Gerçekleştirilmesi", Elektrik Mühendisleri Odası Bilimsel Dergisi, no.3, ss.1-6, 2012 (Link)
Öner Y., Ayçiçek E., Özçira S., "Güneş Pilleri İçin Maksimum Güç Noktası Takibi", Endüstri Otomasyon Dergisi, ss.24-27, 2008
Özçira S., Bekiroğlu K.N., Ayçiçek E., "Elektrik Makinelerinde Kullanılan Kalıcı Mıknatıs Malzemeler", Endüstri Otomasyon Dergisi, ss.22-26, 2008
Ayçiçek E., Özçira S., "Labirentten Çıkış Yolunu Bulabilen Robot için Kontrol Kartı Tasarımı", Endüstri Otomasyon Dergisi, ss.16-19, 2008
Özçira S., Bekiroğlu K.N., Ayçiçek E., "Sabit Mıknatıslı Senkron Motorlarda Doğrudan Moment Kontrolü ", Endüstri Otomasyon Dergisi, ss.18-21, 2008
Ayçiçek E., Özçira S., "Üç Eksenli Hareket Yapabilen Robotun Seri Port ile Kontrolü ", Endüstri Otomasyon Dergisi, ss.16-20, 2008
Özçira S., Bekiroğlu K.N., Ayçiçek E., "Sabit Mıknatıslı Senkron Motor ve Doğrudan Moment Kontrolu İle Denetimi", Endüstri Otomasyon Dergisi, ss.24-28, 2007
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ağçal A., Bekiroğlu K.N., Özçira S., "Manyetik Rezonanslı Kuplaj ile Kablosuz Enerji Transferinde Hizalanmış ve Hizalanmamış Durumların Limitlerinin İncelenmesi", 1. Ulusal Elektrik Enerjisi Dönüşümü Kongresi, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 21-22 Eylül 2017, ss.211-216
Variş Ç., Bekiroğlu K.N., Özçira S., "Güneşi İzleyebilen 5,2 kW Gücünde Çift Eksenli Fotovoltaik Sistem Tasarımı ve Simülasyonu", V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi, İZMİR, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, ss.282-291 (Link)
Rao Vadlamudi S.D., Kumtepeli V., Özçira S., Tripathi A., "Hybrid Energy Storage Power Allocation and Motor Control for Electric Forklifts", ACEPT 2016, Asian Conference on Energy, Power and Transportation Electrification, Marina Bay Sands, SİNGAPUR, 25-27 Ekim 2016, pp.1-6 (Link)
Özçira S., Ağçal A., Bekiroğlu K.N., "Global and Domestic Energy Prospectives in the Terms of Geographic Location of Turkey", ENTECH 2014, Energy Technologies Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-24 Aralık 2014, pp.431-440
Özçira S., Bekiroğlu K.N., Ağçal A., "A Study on Feasibility of Wind Energy Production in Silivri Region by Using Laboratory Setup", ICRERA 2013, Proc., IEEE The International Conference on Renewable Energy Research and Applications, Madrid, ISPANYA, 20-23 Ekim 2013, no.1, pp.1175-1179 (Link)
Şenol İ., Bekiroğlu K.N., Özçira S., "Design and Application of A New Sensorless Induction Motor Drive Implemented by Using Field Oriented Vector Control Method", POWERENG 2013, Proc., IEEE International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-17 Mayıs 2013, vol.1, pp.1543-1547 (Link)
Özçira S., Bekiroğlu K.N., Şenol İ., "Dynamic Performance and Analysis of Direct Torque Control Method Based on DSP for PMSM Drives", ICRERA 2012, Proc., IEEE International Conference on Renewable Energy Research and Applications, Nagasaki, JAPONYA, 12-16 Kasım 2012, vol.1, pp.1-5 (Link)
Özçira S., Öner Y., Bekiroğlu K.N., "An Economical Aspect for Energy Focused SWOT Analysis of Ukraine", ICCEP 2009, Proc., 2nd IEEE International Conference on Clean Electrical Power, Capri, ITALYA, 9-11 Haziran 2009, vol.1, pp.569-573 (Link)
Önel İ.Y., Ayçiçek E., Özçira S., "Near Future Energy Crisis in Turkey and New Opportunities: Wind Energy", ICCEP 2009, Proc., IEEE 2nd International Conference on Clean Electrical Power, Capri, ITALYA, 9-11 Haziran 2009, vol.1, pp.514-519 (Link)
Öner Y., Özçira S., Bekiroğlu K.N., "Prediction Wind Energy Potential Using by Wind Data Analysis in Bababurnu-Turkey", ICCEP 2009, Proc., 2nd International Conference on Clean Electrical Power, Capri, ITALYA, 9-11 Haziran 2009, vol.1, pp.232-235 (Link)
Özçira S., Ayçiçek E., Önel İ.Y., "Features of Renewables in Energy Projection of Turkey in View of Energy Supply and Demand Scenarios", ICCEP 2009, Proc., IEEE 2nd International Conference on Clean Electrical Power, 9-11 June 2009, Capri, ITALYA, 9-11 Haziran 2009, vol.1, pp.492-495 (Link)
Öner Y., Özçira S., Bekiroğlu K.N., "Düşük Güçlü Uygulamalar için Konvansiyonel Senkron Generatörler ile Sürekli Mıknatıslı Senkron Generatörlerin Karşılaştırılması", ELECO 2008, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 26-30 Kasım 2008, ss.277-281 (Link)
Özçira S., Bekiroğlu K.N., Ayçiçek E., "Speed Control of Permanent Magnet Synchronous Motor Based on Direct Torque Control Method", SPEEDAM 2008, Proc., 19th IEEE International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, Ischia, ITALYA, 11-13 Haziran 2008, vol.1, pp.268-272 (Link)
Özçira S., Bekiroğlu K.N., Ayçiçek E., "Direct Torque Control of Permanent Magnet Synchronous Motor Using LP Filter", ICEM 2008, Proc., 18th IEEE International Conference on Electrical Machines,, Vilamoura, PORTEKIZ, 6-9 Eylül 2008, vol.1, pp.1-5 (Link)
Ayçiçek E., Özçira S., "Seri Porttan Kontrollü 3 Eksenli Hareket Kabiliyetine Sahip Robot Uygulaması", 2. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Kongresi ve Fuarı, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 14-18 Kasım 2007, cilt.1, ss.535-535 (Link)
Özçira S., Bekiroğlu K.N., Ayçiçek E., "Bir Fazlı Asenkron Motorların Karakteristiklerinin İncelenmesi, Karşılaştırılması ve Uygun Yol Verme Mekanizmasının Seçimi", 12. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Kongresi ve Fuarı, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 14-18 Kasım 2007, cilt.1, ss.431-436 (Link)
Özçira S., Bekiroğlu K.N., Ayçiçek E., "Simulation of Direct Torque Controlled Permanent Magnet Synchronous Motor Drive", ELECO 2007, Proc., 5th IEEE International Conference on Electrical and Electronics Engineering, BURSA, TÜRKIYE, 5-9 Aralık 2007, vol.7, pp.272-276 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Şenol İ., Bekiroğlu K.N., Zorlu Partal S., Aydeniz M.G., Ayçiçek E., Özçira S., et al., "Elektrik Makinaları Deneyleri", Birsen Yayınevi, İSTANBUL, 2016 (Link)
Ağçal A., Özçira S., Bekiroğlu K.N., "Wireless Power Transfer by Using Magnetically Coupled Resonators", in: Wireless Power Transfer - Fundamentals and Technologies, Coca E., Eds., INTECH, Rijeka, pp.49-66, 2016 (Link)
Özçira S., Bekiroğlu K.N., "Direct Torque Control of Permanent Magnet Synchronous Motors", in: Torque Control, Lamchich M.T, Eds., INTECH, Rijeka, pp.129-154, 2011 (Link)
Özçira S., "Elektrik Makinaları Deneyleri", , Birsen, İstanbul, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi