Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Kafeik Asit Fenetil Ester İçeren Nanopartiküler Sistemlerin Meme Kanser Hücre Soylarında Hücresel ve Moleküler Mekanizmalarının İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-3254, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Sinapik Asit Yüklü Polimerik Nanopartiküllerin Fibroblast ve GliomaHücre Soyları Üzerinde Sitotoksisite ve Genotoksisitenin İncelenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2018-3248, Araştırmacı, Devam Ediyor
"In Vitro Biyolojik Aktivite Çalışması: Sinapik Asit Yüklü Nanopartiküller", TÜBITAK Projesi, 117Z016, , Devam Ediyor
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi