Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Poyraz F.Ş., Mansuroğlu B., Bulut S. , Ersöz M., "Toxicity and Antioxidant Properties of Quercetin on 8305C Cells", 7th International Molecular Biology and Biotechnology Congress, KONYA, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2018, pp.17-17
Poyraz F.Ş., Akbaş G., Derman S., Duranoğlu Dinçer D., Arasoğlu T., Mansuroğlu B., "Production and Characterization of Sinapic Acid Loaded PLGA Nanoparticles", 4th Intenational Congress on Applied Biological Sciences , ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, ss.220-220
Poyraz F.Ş., Yurttaş Z. , Turgut S.N., Abaoğlu İ.Y. , Başat H.N., Mansuroğlu B., "Kitosan-Dekstran Sülfat Sodyum Bazlı Fiziksel Hidrojellerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Biyouyumluluğunun İncelenmesi", 4. Biyomalzeme Günleri, YALOVA, TÜRKIYE, 19-20 Ekim 2017, ss.30-30
Poyraz F.Ş., Ertürk C., Abacı E.E., Erişen S., Acar T., Derman S., et al., "2,4-Diklorofenoksiasetik Asit Yüklü PLGA Nanopartiküllerinin Karakterizasyonu, In Vitro Salınımı ve Yonca Hücre Süspansiyon Kültürlerinde Biyokütleye Etkisinin İncelenmesi", IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.1082-1084
Poyraz F.Ş., Derman S., Duranoğlu Dinçer D., Ersöz M., Arasoğlu T., Mansuroğlu B., "Sinapik Asit Yüklü Polimerik Nanopartiküller", 19. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 1-3 Aralık 2017, ss.119-119
DİĞER YAYINLAR
Poyraz F.Ş., Mansuroğlu B., ""Takayasu Arteriti", VI. Dünya Nadir Hastalıklar Günü Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE", Diger, ss.82-83, 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi