Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Çimento ve Beton Üretiminde Sanayi Atıklarının Değerlendirilmesi", BAP Diğer, 2014-07-01-KAP04, Araştırmacı, 2017
"GÜNEŞ İPLİĞİ (SOLAR FİBER)", TÜBITAK Projesi, 1120006, Araştırmacı, 2014
"Gözenekli Silisyum Yapılara Oksijen Difüzyonunun Araştırılması", BAP Diğer, 2013-01-01-GEP02, Araştırmacı, 2016
"Bakır İndiyum Disülfid (CuInS2), Kadmiyum Çinko Sülfür (CdZnS), CdTe Yarıiletkenlerinin Polimer Güneş Pillerinde Elektron Taşıyan Tabaka Olarak Kullanılması", TÜBITAK Projesi, 112-T-759, Araştırmacı, 2015
"CdS ve Metal (Zn,Cu,Ag,...) katkılı CdS filmlerin tersine çevrilmiş ITO/CdS/(CdS/Metal)/P3HT:PCBM/Ag güneş pillerinin kullanılması", BAP Diğer, 2012-01-01-GEP03, Yönetici, 2014
"Yeni Hybrid Güneş Pillerinde Kullanılan İnorganik Yarı İletken Filmlerin Üretim Yöntem ve Şartlarının Pillerin Verimine Etkisinin İncelenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 61, Araştırmacı, 2014
"“SOL-GEL Yöntemiyle Elde Edilen TiO2 Bazlı Fotoelektrokimyasal Yakıt Pili Üretimi", BAP Arastırma Projesi, 28-01-01-03, Araştırmacı, 2011
"Research and development of novel microelectronics gas sensor based on nanostructured porouslayers for environmental monitoring", Bilimsel Araştırma Projesi, 3819, Araştırmacı, 2009
PATENT, FAYDALI MODEL ve TESCİL BELGELERİ
Aydin Yüksel S,H.B. Giray, F. Ongül, S. Güneş, "Photovoltaic yarn and a production method", LÜKSEMBURG, Patent, 93246, Mart 2017
Aydin Yüksel S,Fatih Ongül, Serap Güneş, H. Berk Giray, "Bir fotovoltaik iplik ve üretim yöntemi.", TÜRKIYE, Patent, TR 2015 01257 B, Mayıs 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi