Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Enstitü Müdür Yardımcısı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan ve Toplum Bilimleri, 01.09.2011 - 01.02.2014
VERDİĞİ DERSLER
Kültürel Çalışmalar ve Kimlik, Lisans, 2015-2016
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, A.Akınlar, "TÜRKİYE'DE AZINLIK VE DEVLET LİSELERİNDE ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİM ANLAYIŞININ ARAŞTIRILMASI: ÇOKLU DURUM ÇALIŞMASI", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2018.
Yüksek Lisans, M.Emekci, "Türkiye’deki Üniversitelerin Misyon ve Vizyon İfadelerinin Tematik Olarak İncelenmesi", İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri, Nisan, 2019.
Yüksek Lisans, Z.Sarıkaya İlhan, "The Effects of Game-Based Teaching on Attitude and Academic Achievement in High School Mathematics ", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2019.
Yüksek Lisans, Ö.Uygur, "Cumhuriyet Dönemi Ahlak Eserlerinde Milli Ahlak Kavramının Analizi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2019.
Yüksek Lisans, H.Poyraz, "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Durumlarının İncelenmesi (İstanbul-Avcılar İlçesi Örneği)", İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri, Mayıs, 2019.
Yüksek Lisans, R.Kalkan, "Okul Yöneticileri ile Öğretmenlerin Stres Düzeylerinin Karşılaştırılması, ", İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri, Eylül, 2018.
Yüksek Lisans, P.Selman, " Devlet İlkokullarının Yöneticileri ile Özel İlkokulların Yöneticilerinin Stres Düzeylerinin Karşılaştırılması.", İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri, Eylül, 2018.
Yüksek Lisans, Y.Karaşahan, "Ziya Gökalp'in Ahlak Felsefesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, A.Özdemir, "Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin değişime karşı dirençleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki:(Bakırköy ilçesi örneği)", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, A.Sevgin, "LİSEDE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN ÖRĞÜTSEL BAĞLILIKLA İLE ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞİN KARŞILAŞTIRILMASI", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, N.Bayhan, "Örgütsel Bağlılık ile Örgütsel Duygusallığın Saptanması (İlim Yayma Cemiyeti Örneği)", İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Mart, 2015.
Yüksek Lisans, Z.Çelik, "İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE İÇİN ZARARLI AMBALAJ ATIKLARI HAKKINDA FARKINDALIĞI (İSTANBUL ÖRNEĞİ)", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, M.Karakuş, "Sokak Çocuklarının Sosyo-Kültürel Durumları ve Gelecek Beklentileri (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ)", ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji, Haziran, 2010.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Düşünme Profillerine Görü Görsel Tahmin Becerilerinin, Uzamsal Akım Yürütme Becerilerinin ve Problem Çözme Performanslarının İncelenmesi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Anabilim Dalı , Aralık, 2018
Tez Savunma, Yükseklisan Tez Jüri Üyeliği, Şubat 2017, Marmara Üniversitesi , Şubat, 2017
Tez Savunma, Yüksek Lisan Tez Savunması, Ağustos 2017, İstanbul Aydın Üniversitesi, Ağustos, 2017
Doktora Yeterlik, Doktora yeterlilik sınavı jüri üyeliği, Marmara Üniversitesi , Ekim, 2017
Doktora Yeterlik, Doktora tezi yeterlilik jüri üyeliği, Eylül 2017, Marmara Üniversitesi , Eylül, 2017
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği, Kasım 2015, İstanbul Aydın Üniversitesi, Kasım, 2015
Tez Savunma, Yüksek Lisan Tez Savunması, Ekim 2013, Marmara Üniversitesi , Ekim, 2013
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması Jurisi, Marmara Üniversitesi, Ekim 2012, Marmara Üniversitesi , Ekim, 2012
Tez Savunma, Yüksek Lisan Tezi Savunması Jüri Üyeliği, Haziran 2007, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Haziran, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi