Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Çeşitli Farmasötik Preparatlarda İlaç Etken ve Katkı Maddelerinin Birlikte Tayinleri için Yeni Sıvı Kromatografik Yöntemlerin Deneysel Tasarım Yaklaşımıyla Geliştirilmesi ve Bu Analitik Yöntemlerin Validasyonu", BAP Diğer, FAP-2017-3118, Yönetici, Devam Ediyor
"Bazı Polimerlerin ve Organik/İnorganik Hibrit Filmlerinin Sensör Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Doktora, 2011-01-02-DOP05, Araştırmacı, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi