Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2014 - Devam Ediyor
Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2011 - 2014
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, C.Macit, "Kendiliğinden alev geciktirici özellik gösteren polimerlerin sentezi, karakterizasyonu ve alev geciktirici özelliklerinin incelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Doktora, G.Kahraman, "Fosfo-karboran içeren polimerlerin sentezi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Doktora, A.Palantöken, "HALKA AÇILMA METATEZ POLİMERİZASYONU ESASLI ANTİMİKROBİYAL HİDROJEL KAPLAMA", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, E.Güz, "Yağlardan son grupları diol yapılı polyester eldesi ve bu ürünün poliüretan sentezinde kullanılması", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, E.Altay, "ROMP(RING OPENING METATHESIS POLYMERIZATION) METODU İLE KATYONİK POLİNORBORNEN TÜREVLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ANTİMİKROBİYAL ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, M.Dede, "Synthesis DOPO containing monomers and their usage in the formulation of polyester and polyurethane to investigate the flame retardancy behaviour", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, N.Ceren, "Fosfonyum grupları içeren polielektrolitlerin sentezi, karakterizasyonu ve antibakteriyel etkinliklerinin incelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, A.Aşçi, "fosfonat içeren polinorbornen türevlerinin ROMP (Ring Opening Metathesis Polymerization) metodu ile sentezi, karakterizasyonu ve alev geciktirici özelliklerinin incelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, E.Altay, "ROMP(RING OPENING METATHESIS POLYMERIZATION) METODU İLE KATYONİK POLİNORBORNEN TÜREVLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ANTİMİKROBİYAL ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jüriliği, Üniversiteler arası kurul, Ekim, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi