Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Biyosensör ve antibakteriyel özellik gösteren polimerlerin sentezi ve uygulaması", BAP Doktora, 3455, Yönetici, Devam Ediyor
"Doğal Antimikrobiyal Peptit Türevlerinin Sentetik Polimerler ile Çift Etki (Elektrostatik/Hidrofobik Etkileşme ve Lektin Proteinin Inhibasyonu) Sağlayarak Taklit Edilmesi", TÜBITAK Projesi, 217Z155, Yönetici, Devam Ediyor
"Doğadan Esinlenerek Antimikrobiyal Peptit ve Benzerlerinin Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 217S063, Yönetici, Devam Ediyor
"Vankomisin ile Antibakteriyel Polimerlerin Konjugasyonu ile Sinerjistik Antibakteriyel Etkinliğinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 215Z330, Yönetici, Devam Ediyor
"Antibakteriyel Doğal Peptitlerin ROMP Metotu ile Sentezlenen Polimerler ile Taklit edilmesi", BAP Arastırma Projesi, 2016-01-02-KAP03, Yönetici, 2018
"DOPO İçeren Monomerlerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Poliester, Poliüretan Formülasyonunda Kullanılarak Alev Geciktirici Özelliklerinin İnceIenmesi", BAP Y.Lisans, 2016-01-02-YL02, Yönetici, 2016
"Kendiliğinden yanmazlık özelliğine sahip polimerlerin sentezi, karakterizasyonu ve boya/vernik formulasyonlarına uygulanması", TÜBITAK Projesi, 5150035, Yönetici, Devam Ediyor
"Fosfonyum grupları İçeren ROMP polimerlerinin sentezi, karakterizasyonu ve antibakteriyel etkinliklerinin incelenmesi", BAP Y.Lisans, 2015-01-02-YL12, Yönetici, 2015
"Fosfor grupları içeren polimerlerin sentezi ve alev geciktirici özelliklerinin araştırılması", TÜBITAK Projesi, 114Z666, Yönetici, 2017
"Fosfonyum grupları içeren polielektrolitlerin sentezi, karakterizasyonu ve antibakteriyel etkinliklerinin incelenmesi", TÜBITAK Projesi, 113S355, Yönetici, 2017
"Aromatik organofosfonik asit köprü ligandlar kullanılarak hidrotermal koşullarda geçiş metal içeren organik/inorganik hibrit materyallerin sentezi, karakterizasyonu ve küçük molekül depolama özelliklerinin araştırılması", TÜBITAK Projesi, , Danışman, 2015
"Alev geciktirici polimerler", BAP Arastırma Projesi, 2012-01-02-KAP01, Yönetici, 2015
"Özel tasarlanmış morfolojiye sahip bor nitrür nano yapılarını içeren yeni polimer kompozitlerinin geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 211T046, Yönetici, 2014
"Polimer esaslı antimikrobiyal yüzeyler", BAP Arastırma Projesi, 2011-01-02-KAP01, Yönetici, 2014
"Karboran esaslı polimerlerin sentezi ve karakterizasyonu", , , Danışman, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi