Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Müzik Algısı Ölçme-Değerlendirme Sınavlarında Ses İşleme Araçlarının Kullanılabilirliği", TÜBITAK Projesi, 215K017, Danışman, 2018
"Müziksel Yetenek Testlerinin Dijital Ortamda Gerçekleştirilebilirliğinin Araştırılması", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2016
"Yıldız Teknik Üniversitesi Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, , Diğer, 2016
"Üç Boyutlu Farkındalık", , , Danışman, 2015
"Türk Bilgeleri Yolu", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2014
"Malatya Türküleri Albümü II", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2014
"Türk Bilgeleri I", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2014
"Özel Yetenek Sınavına Giren Adayların Öğrenme Stilleri ve Bilişsel Esneklik Düzeyleriyle Sınav Başarısı Arasındaki İlişki ", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2014
"Adıİşbirlikli Öğrenme Yöntemine Dayalı Çoksesli SolfejUygulamalarının Müziksel İşitme-Okuma-Yazma ve Koro Ders Başarılarına Etkisi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2014
"Olağanüstü bir Öğrenme Kapasitesi ve Biricik Yetenekleri ile Her Çocuk Keşfedilmeyi Beklemektedir ", TÜBITAK Projesi, , Araştırmacı, 2012
"Değerler Eğitiminin Okul Şarkıları Yoluyla Öğretilmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2013
"İmge Kullanımının Okul Şarkıları Üzerindeki Başarıya Etkisi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2012
"Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı", TÜBITAK Projesi, , , 2011
"İnönü Üniversitesi Ses Kayıt Stüdyosunun Kurulması", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2012
"İnönü Üniversitesi Konser Salonlarının Alt Yapılarının Güçlendirilmesi” ", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2011
"İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve Güzel Sanatlar Fakültesinde Bulunan Kayıt Stüdyolarının Alt Yapılarının Güçlendirilmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2010
"Technology Assisted Comparative Music Education", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi