Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sağer T., Gürpinar E., Zahal O., "İşbirlikli Öğrenme Yöntemine Dayalı Uygulamaların Çoksesli Solfej Alan Başarısına Etkisi", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.30, pp.195-212, 2015 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sağer T., Yilma Şakalar G., "AN INVESTIGATION ON A COMPUTER-ASSISTED DIGITALMUSICAL TEACHING MATERIAL FOR THE SPECIAL EDUCATIONOF EDUCABLE MENTALLY RETARDED CHILDREN IN TURKEY", TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION, vol.8, pp.583-594, 2018 (Link)
Sağer T., Yılma Şakalar G. , "An Investigation on a Computer-Assisted Digital Musical Teaching Material for the Special Education of Educable Mentally Retarded Children in Turkey ", The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, vol.8, pp.583-594, 2018 (Link)
İnanici M.K., Sağer T., "ERZURUM YÖRESİNE AİT SÖZSÜZ ESERLERİN EZGİ ANALİZİ", TURAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ, vol.9, pp.340-348, 2017 (Link)
Sağer T., Yilma Şakalar G., Uçan B., "computer aided animation techniques for educable mentally retarded children", international journal of electronics, mechanical and mechatronics engineering, vol.1, pp.1107-1116, 2016 (Link)
Açikgöz M.G., Sağer T., "MODERN VE POSTMODERN DÖNEMİN MÜZİĞE YANSIMALARI", Sanat Yazıları, ss.307-322, 2016 (Link)
Sağer T., Zahal O., Gürpinar E., "Özel Yetenek Sınavına Giren Adayların Bilişsel Esneklik Düzeyleri ile Sınav Başarıları Arasındaki İlişki", JASS Studies, vol.41, pp.1-25, 2015 (Link)
Sağer T., Zahal O., Gürpinar E., "Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavlarında OBP İle Alan Puanları ve Sınav Başarı Durumları Arasındaki İlişkiler", The Journal of Academic Social Sciences Studies, no.24, pp.33-46, 2014 (Link)
Sağer T., İmik Ü., Demirkol P., "TELEVİZYON ÇOCUK PROGRAMI MÜZİKLERİNİN İLKÖĞRETİM MÜZİK DERSİNE KATKILARINA YÖNELİK GÖRÜŞLER", Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, 2014 (Link)
Sağer T., Zahal O., Gürpınar E., "Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavlarına Giren Adayların, Alan Puanları ve Sınav Başarı Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi" .", Akademik Bakış Dergisi. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 2014 (Link)
Sağer T., Eroy O., "TU¨RK MU¨ZI·GˆI· MAKAM DI·ZI·LERI·NI·N MODERN ARMONI·YLE C¸OK SESLENDI·RI·LMESI·", I·NO¨NU¨ U¨NI·VERSI·TESI· SANAT VE TASARIM DERGI·SI·, vol.4, pp.81-91, 2014 (Link)
Sağer T., Eroy O., "TÜRK MÜZİĞİ MAKAM DİZİLERİNİN MODERN ARMONİYLE ÇOK SESLENDİRİLEREK PİYANO EĞİTİMİNDE KULLANILMASI", Akademik Sosyal Aras¸tırmalar Dergisi,, vol.2, pp.409-420, 2014 (Link)
Sağer T., Eden A., Şalliel O., "MU¨ZI·K EGˆI·TI·MI·NDE UZAKTAN EGˆI·TI·M VE ORKESTRA UYGULAMALARI", I·NO¨NU¨ U¨NI·VERSI·TESI· SANAT VE TASARIM DERGI·SI·, vol.4, pp.69-79, 2014 (Link)
Sağer T., Eroy O., "TEKI·RDAGˆ BO¨LGESI· C¸I·NGENELERI·N KENDI· MU¨ZI·KLERI·NDE KULLANDIKLARI EZGI· YAPILARININ I·NCELENMESI·", I·no¨nu¨ U¨niversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, pp.141-156, 2013 (Link)
Sağer T., Zahal O., Gürpınar E., "Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavlarına Giren Adayların, Alan Puanları ve Sınav Başarı Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi" .", JASS, pp.33-46, 2013 (Link)
Sağer T., Çakır S., "Müzik Öğretmenliği Programı Armoni Eğitiminde Başlangıç Kaynaklarının Analizi ve Değerlendirilmesi"", İnönü University International Journal of Social Sciences. E- Journalwith International Referee. INIJOSS., pp.23-48, 2013 (Link)
Sağer T., Zahal O., Gürpınar E., "Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Müzikte Modernleşme Hareketleri ve Müzik Politikaları (1923-1952)", İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, pp.71-89, 2013 (Link)
Sağer T., Zahal O., Gürpınar E., "Müziksel İşitme Okuma Yazma Dersi ile Diğer Alan Dersleri Arasındaki İlişkilerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", E -Journal of New World Sciences Academy (NWSA), 2013 (Link)
Sağer T., Zahal O., Gürpınar E., "Müzik öğretmenliği programı özel yetenek sınavlarında YGS puanları ile müzik alanı puanları arasındaki ilişkilerin incelenmesi", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.10, 2013 (Link)
Sağer T., "Hareketli Do Solfej Metodu ile Geleneksel Türk Sanat Müziği Solfej Çalışmaları Arasındaki İlişkilerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, cilt.3, ss.155-164, 2013 (Link)
Sağer T., Ayhan A., "Müzik Eğitiminde İmgelerin Kullanımı", İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Dergisi, cilt.2, ss.305-321, 2012 (Link)
Sağer T., Mustan Dönmez B., "Batı-Dışı Müzik Eğitimi Yöntemleri Müzik Eğitimi Disiplinine Ne Kazandırabilir? “Roman Müzik Eğitim Örnek Durumu" Üzerine Kültürel ve Pedagojik Bir Analiz", Akademik Bakış Uluslararası Sosyal Bilimler E-Dergisi,, vol.33, pp.1-14, 2012 (Link)
Sağer T., Öner A., "Öğrencilerin Kültürel ve Müzikal Profilleri ile Çalgı Öğretim Süreçlerine Yönelik Bir Araştırma", İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, cilt.1, ss.339-353, 2011 (Link)
Sağer T., Sevgi A., "Klasik Armoni Çözümlerinde Kullanılan Bas Şifreleme Yöntemleri ve Derece İsimlendirmeleri", İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, cilt.1, ss.23-36, 2011 (Link)
Sağer T., "“İstiklal Marşı Besteleri”,", Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:3, Sayı:5. ISSN:. Adıyaman,, vol.3, 2010 (Link)
Sağer T., "Klasik Armoni Eğitiminde Kullanılan Birinci Çevrim (6’lı) Akorlarda Ses Katlaması", Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, pp.231-249, 2010 (Link)
Sağer T., İmik Ü., "müziksel beğenide sosyal statünün rolü", Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.273-291, 2008 (Link)
Sağer T., "Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümü ile Diğer Liselerden Mezun Öğrencilerin Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Giriş Sınavındaki Başarı Durumlarının İncelenmesi", Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss. - , 2007
Sağer T., "Müzik Öğretmenliği Bilim Dallarında Çalışılan Lisansüstü Tezlerin Enstitü Farklılıkları Açısından Değerlendirilmesi", Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt. , ss. - , 2005
Sağer T., "Müzik Eğitimi Bilim Dallarındaki Lisansüstü Çalışmalara Genel Bir Bakış", Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.-, ss. - , 2005
Sağer T., "Çukurova Bölgesindeki Çingene Müzisyenler ve Ülkemizin Müziksel Yaşantısına Katkıları", Folklor Halkbilim Dergisi, cilt. , ss. - , 2004
Sağer T., "Cumhuriyet Dönemi Müzik Politikaları", Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümü Dergisi, cilt. , ss. - , 2003
Sağer T., "Müzik Eğitiminde Toplam Kalite Uygulamaları", Gazi Eğitim Dergisi, cilt. , ss. - , 2002
Sağer T., "Okul Müziğinde Geleneksel Türk Sanat Müziği Makam Dizileri", Çağdaş Eğitim Dergisi, cilt. , ss. - , 2002
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Sağer T., Berki T., "Türkiye Üniversitelerinde Müzik Eğitimi Yüksek Lisans Ders Programları Üzerine Bir İnceleme", XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., - , pp. -
Sağer T., Zahal O., Özhan U., Gürpinar E., "Özel Yetenek Sınavına Giren Adayların Öğrenme Yolları İle Sınav Başarısı Ve Yerleştirmeye Esas Olan Puanları Arasındaki İlişkiler", VI. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB), ANKARA, TÜRKIYE, - , pp.635-
Sağer T., Kaya Z., İmik Ü., "Sosyo kültürel Değişimlerin Müzik Beğenisine Etkisi", 18. EAS Congress, BOLU, TÜRKIYE, - , pp. -
Sağer T., Ayhan A., "Müzik Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Üniversitelere ve Müziğin Alt Alanlarına Göre Dağılımı", Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , ss. -
Sağer T., "Müzik Eğitimi Bilim Dallarındaki Lisansüstü Çalışmalara Genel Bir Bakış", Eğitimde Bilime Katkı: Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, - , ss. -
Sağer T., "Müzik Öğretmenliği Lisansüstü Programların Enstitü Farklılıkları Açısından Değerlendirilmesi", Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, İZMİR, TÜRKIYE, - , ss. -
Sağer T., Ayhan A., "Avrupa Birliği Sürecinde Müzik Öğretmeni Yetiştirme Süreci", Müzik Sanatımız ve AB Süreci Sempozyumu, Sevda Cenap And Müzik Vakfı, ANKARA, TÜRKIYE, - , ss. -
Sağer T., İmik Ü., "Müzik ve Barış", 13. World Conferance in Education, ANTALYA, TÜRKIYE, - , pp. -
Sağer T., "Kaliteli Müzik Eğitimi İlişkisi ve Kaliteli Müzik Eğitimi", Gazi Üniversitesi, ANKARA, TÜRKIYE, - , ss.275-
Sağer T., "Okul Müzik Eğitiminde Türk Müziğinin Kullanılması", İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuar Mezunları Derneği, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , ss. -
Sağer T., Yurga C. , "Türkiye de Müzik Öğretmeni Yetiştirme", 6. İstanbul Türk Müziği Günleri, İTÜ, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , ss. -
Sağer T., Kiliç I. , "Müzik Sanatında Kadın Müzik Eğitimcileri", Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın Sempozyumu, MALATYA, TÜRKIYE, - , pp. -
Sağer T., İmik Ü., "Kadın Dinleyicilerde Müzik Beğenisi", 3. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, - , pp. -
Sağer T., Karagöz B., "Üstün Yeteneklilerin Eğitimi ve Müzikte İki Üstün Yetenek İdil BİRET ve Suna KAN", Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın Sempozyumu, MALATYA, TÜRKIYE, - , pp. -
Sağer T., Acim S., "TÜRKİYE’DE MÜZİK EĞİTİMİ VEREN KURUMLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KONUSUNDA BİR TASARIM ÖNERİSİ", 1.ULUSLARARASI TÜRK DİLİ KONUŞULAN COĞRAFYALARDA KÜLTÜR-SANAT VE SANAT EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, ,
Sağer T., Eden A., İmik O.H., "Davul Derilerinden Alınan Ses Örneklerinin Tınısal İçeriklerinin Görselleştirilmesi ve Analizine Yönelik Yöntemler", 1. Uluslararası Güzel Sanatlar ve Eğitim Sempozyumu, ,
Sağer T., Baysal O. , Doğrusöz N., Bozkurt B., "Towards A Hybrid Assessment Model For Music Conservatory Entrance Exams", DAKAM EDUCATION STUDIES 2018, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-28 Nisan 2018, pp.0-0
Sağer T., "MİLLİ KÜLTÜR POLİTİKALARI DOĞRULTUSUNDA MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME", iSTANBUL tÜRK mÜZİĞİ gÜNLERİ, ,
Sağer T., Şakalar A., "tÜRKİYE DEKİ şAN öĞRETİMİNDE mODERNİZM vE yERELLİK", 3.ULUSLARARASI, ,
Sağer T., "TÜRKİYEDE MÜZİK KURUMLARI VE İSTİHDAM SORUNLARI", 3. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ, MUĞLA, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2017, ss. -
Sağer T., Yüceer E.M., "Harmonic Degree Variety of Selected Bach Chorales That Are Using the Same Original Chorale Melody", EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART AND CULTURE, PRAG, CEK CUM., , pp.16-26
Sağer T., Korkmaz O., "Piyano Eğitimine Başlanğıçta Kullanılan Etüdlerin Teknik Düzeyi Açışından İncelenmesi", Ecsac European Comference On Science, Arts Culture, ,
Sağer T., Ünlü L., "Müziksel İşitmenin Geliştirilmesi için Hazırlanmış Bilgisayar Destekli Programların İncelenmesi", 3. ULUSLARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ, Marmaris, TÜRKIYE,
Sağer T., Yilma G., Şakalar A. , "Zihinsel Yetersizliğe Sahip Bireylere Yönelik Dijital Ortam Uygulamaları", VIII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2017, pp.426-434
Sağer T., İmik O.H., "Duyum Testi Otomasyonu Müzik Okullarına Giriş Sınavlarında Veri Toplama ve Raporlama", III. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri Sempozyumu, ,
Sağer T., İmik O.H., "Duyum Testi Otomasyonu Müzik Okullarına Giriş Sınavlarında Veri Toplama ve Raporlama", III. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE, 8-10 Nisan 2016, pp. -
Sağer T., "Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Alanı Kapsamında Piyano Eğitiminde Kullanılmakta Olan Ders Kitaplarının İçerik Yönünden İncelenmesi", 23. İstanbul Türk Müziği Günleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-31 Mayıs 2016, ss. -
Sağer T., "MEB Güzel Sanatlar Liseleri Gitar Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Analizi 2009 2016 ", III. YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-23 Aralık 2016, ss. -
Sağer T., "Türkiye de Müzik Eğitimi Kurumları nın Tarihsel Gelişimi", Müzik ve Dans Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 26 Eylül 2106 - 28 Eylül 2016, pp. -
Sağer T., "Açılış Konuşması", Müzik Teknolojisinde Türk Müziğine Özgü Tasarımlar, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-16 Şubat 2016, ss. -
Sağer T., "Müzik Teknolojisi Uygulamaları Konservatuar giriş sınavlarında veri toplama ve raporlama", Müzik Teknolojisinde Türk Müziğine Özgü Tasarımlar, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-16 Şubat 2016, ss. -
Sağer T., Karagöz B., "Müzik Öğretmeni Adaylarının Müzik Beğenisinde Sosyal İletişim Araçlarının Etkisi", 23. İstanbul Türk Müziği Günleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-31 Mayıs 2016, pp. -
Sağer T., Ünlü L., "Erzincan Yöresi Sözlü Kırık Hava Türkülerinini Makamsal ve Ritmik Yönlerden İncelenmesi", Uluslararası Erzincan Sepozyumu, ,
Sağer T., "Güzel Sanatlar Fakülteleri'nde Sanat Eğitimi Müzik ", 1. Erciyes Sanat Günleri, KAYSERİ, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2016, pp. -
Sağer T., "Erzurum Yöresi Sözlü Oyun Havalarının Geleneksel Türk Sanat Müziği Kuramına Göre Ezgisel Analizi", Müzik ve Dans Kongresi, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 6-8 Mayıs 2015, pp. -
Sağer T., Akincioğlu Z., "Erzurum Yöresi Sözlü Oyun Havalarının Geleneksel Türk Sanat MüziğiKuramına Göre Ezgisel Analizi", 1. Uluslararası Dans ve Müzik Kongresi, , 0 2015
Sağer T., Ünlü L., "Erzincan Yöresinde Davul-Zurna Eşliğinde Oynanan Halk Oyunları Müziklerinin Analizi", 1. Uluslararası Dans ve Müzik Kongresi, , 0 2015
Sağer T., İnanici M.K., Gerçek İ.H., "Erzurum Yöresine Ait Sözsüz Eserlerin Ezgi Analizi", 1. Uluslararası Dans ve Müzik Kongresi, , 0 2015
Sağer T., Gürpinar E., Zahal O., "İşbirlikli Öğrenme Yöntemine Dayalı Çoksesli Solfej Uygulamalarının Müziksel İşitme Yazma Alan Başarılarına Etkisi", İpek Yolu'nda Müzik Kültürü ve & Eğitimi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-19 Nisan 2014, pp. -
Sağer T., Gürpinar E., "Müzik Öğretmeninin Mesleki Becerisi Açısından Armoni Eğitiminin Önemi", 9. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2012, ss. -
Sağer T., Karagöz B., "İlköğretim Müzik Dersi Öğretmen Kılavuzlarının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi", 10. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, NİĞDE, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2011, ss. -
Sağer T., Karagöz B., "Değerler Eğitiminde Müzik Eğitiminin Yeri ve Önemi", Değerler Eğitimi Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2011, ss. -
Sağer T., Karagöz B., "Malatya da Sanat Eğitiminin Değerlendirilmesi", Bilgi Çağında Eğitim ve Malatya Sempozyumu, MALATYA, TÜRKIYE, 15-16 Mayıs 2010, ss. -
Sağer T., "Türk Müzik Kültüründe Kırıkkale'nin Yeri", II. Kırıkkale Sempozyumu, KIRIKKALE, TÜRKIYE, 13-14 Mart 2009, ss. -
Sağer T., "Teknoloji Destekli Karşılaştırılmalı Kulak Eğitimi", İzmir Müzik Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 5-6 Kasım 2009, ss. -
Sağer T., "Bilgisayar Destekli Kulak Eğitimi", Eğitim Bilimleri Kongresi,İnönü Üniversitesi, MALATYA, TÜRKIYE, 6-9 Temmuz 2004, ss. -
Sağer T., "Çukurova Bölgesi ndeki Çingene Müzisyenler ve Ülkemizin Müziksel Yaşantısına Katkıları", 10. İstanbul Türk Müziği Günleri “Müzik Araştırmaları ve Folklor Derlemeleri Sempozyumu", İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Nisan 2004, ss. -
Sağer T., "Okul Şarkılarının Konularına Açısından Değerlendirilmesi ", Cumhuriyetten Günümüze Müzik Öğretmenliği Sempozyumu, BURDUR, TÜRKIYE, 7-9 Nisan 2004, ss. -
Sağer T., Berki T., "Türkiye Üniversitelerinde Müzik Eğitimi Doktora Ders Programları Üzerine Bir İnceleme", Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu, İnönü Üniversitesi, MALATYA, TÜRKIYE, 30-31 Ekim 2003, ss. -
Sağer T., "Müzik Öğretmenlerinin Çalgısı ve Mesleksel Yaşama Etkisi", Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu, İnönü Üniversitesi, MALATYA, TÜRKIYE, 30-31 Ekim 2003, ss. -
Sağer T., Çevik S. , Cafoğlu Z., "Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yöneticilerinin Yaşamlarında Müziğin Etkiler", 21. yy Başında Türkiye'de Müzik Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 15-16 Mart 2002, ss. -
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Sağer T., "Temel Müzik Teorisi", , Bemol Yayınları,
Sağer T., "Makamsal Viyola Eğitimi", , İnönü Ün.,
Sağer T., "Okul Bandosu", , Cangöz Yayınları,
Sağer T., Acim S., "Müzik Öğrencileri İçin Temel Armoni Öğretileri", , Gece Kitaplığı,
Sağer T., Acim S., "Müzik Öğrencileri İçin Temel Kadans Öğretileri", , Gece Kitaplığı,
Sağer T., "Cumhuriyetten Günümüze Okul Şarkılarına Yön Verenler", , Evrensel,
Sağer T., Yilma Şakalar G., Şakalar G.Y., "", HASAN ARAPGİRLİOĞLU, ATİLLA ATİK, ROBERT L. ELLIOTT, EDWARD TURGEON, Eds., GECE KİTAPLİĞİ, ANKARA, pp.2924-2928, 2017
Sağer T., Nacakçı Z., Canbay A. , Ece A.S., Karabulut B., Temiz E., et al., "Müzik Teorisi", Müzik Kültürü, Canbay A., Nacakçı Z., Ed., Pegem Akademi Yayınları, Ankara, ss.305-329, 2015
Sağer T., "Temel Kadans Öğretisi", Gece Kitaplığı, 2014
Sağer T., "Temel Armoni Öğretisi", Gece Kitaplığı, 2012
Sağer T., Albuz A., "Eğitim Müziği Besteleme Teknikleri ", Maya Akademi Yayınları, ANKARA, 2007
Sağer T., "Okul Bandosu İçin Ezgi ve Ritm Çalışmaları", Cangöz Müzik Yayınları, İSTANBUL, 2004
Sağer T., "Kontrpuan Çeviri ", Bemol Yayınları, İSTANBUL, 2004
Sağer T., "Temel Müzik Teorisi", Bemol Yayınları, İSTANBUL, 2004
Sağer T., "Makamsal Viyola Eğitimi", İnönü Üniversitesi Basım Evi, MALATYA, 2003
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Sağer T., "Music Education For Disabled Individuals in Turkey", Researches on Science and Art in21st Century Turkey,Gece Kitaplığı,, vol.2, pp.2924-2930, 2017 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Sağer T., "Cumhuriyetten Günümüze Okul ŞArkıları Üzerine Bir İnceleme", Diger, ss., 2002
Sağer T., "Okul Müziği Çerçevesinde Geleneksel Türk Sanat Müziği Makam Sistemi Üzerine Bir İnceleme", Diger, ss., 1998
SANATSAL ETKİNLİKLER
Sağer T, "Bin Yılın Ozanları ", Şeflik Performansı, Diğer, Ocak-2018.
Sağer T, "Bin Yılın Ozanları Aşık Mahsuni Şerif", Şeflik Performansı, Diğer, Mart-2018.
Sağer T, "Bin Yılın Ozanları Zaralı Halil", Şeflik Performansı, Diğer, Şubat-2018.
Sağer T, "Tarab Konseri", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Mayıs-2017.
Sağer T, "15 Temmuz Şehitlerini Anma Konseri", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Temmuz-2017.
Sağer T, "16.ULUSLARARASI Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Aralık-2017.
Sağer T, "Doğunun Başkentinden Batılı Sesler", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Kasım-2017.
Sağer T, "Kemençe Çevresi VII "100. Yılının Anısına Tanburi Cemil Bey Söyleşileri"", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Mayıs-2016.
Sağer T, "Ytu Oda Müziği Topluluğu Konseri", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Nisan-2016.
Sağer T, "Osmanlı İmparaorluğu'nda Avrupa Müziği", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Mayıs-2016.
Sağer T, "Üniversite Açılış Konseri", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Kasım-2016.
Sağer T, "15 Temmuz Şehitlerini Anma Konseri", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Kasım-2016.
Sağer T, "Yaratıcı Endüstriler Sempozyumu Düzenleme", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Haziran-2016.
Sağer T, "Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Yıl Sonu Konseri", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Mayıs-2015.
Sağer T, "İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Elemanları Konseri", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Mayıs-2015.
Sağer T, "Katar-Türkiye Yılı Kutlamaları", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Mart-2015.
Sağer T, "Afyon Jazz Festivali", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Haziran-2015.
Sağer T, "Yıldız Teknik Üniversitesi Oda Müziği Konseri", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Aralık-2015.
Sağer T, "THM Konseri", Türk Halk Müziği, Çalgı Resitali, Kasım-2015.
Sağer T, "İnönü Üniversitesi Oda Orkestrası", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Mayıs-2014.
Sağer T, "Malatya Fahri Kayahan Orkestrası Konseri", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Aralık-2013.
Sağer T, "İnönü Üniversitesi Çocuk Korosu Konseri", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Mayıs-2013.
Sağer T, "Arguvan Türkü Günleri-5", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Nisan-2013.
Sağer T, "İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Elemanları Konseri", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Kasım-2012.
Sağer T, "İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Elemanları Konseri", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Mart-2012.
Sağer T, "Kırıkkale Üniversitesi Oda Orkestrası", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Nisan-2008.
Sağer T, "Kırıkkale Ün. Oda Orkestrası", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Nisan-2008.
Sağer T, "SDO and Podium Twente Enschede, Modern Halk Müziği", Diğer, Diğer, Şubat-2005.
Sağer T, "Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu, Açılış Konseri", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Mayıs-2004.
Sağer T, "Akademik Oda Orkestrası Konseri", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Mayıs-2004.
Sağer T, "Yıl sonu Konseri, Orkestra-Koro", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Haziran-2003.
Sağer T, "Türkiye Müzik Öğretmenliği Programları Birleşik Orkestrası Konseri", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Aralık-2003.
Sağer T, "Sempozyum Açılış Konseri", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Ekim-2003.
Sağer T, "Türkiye Müzik Öğretmenliği Programları Birleşik Orkestrası Konseri", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Ekim-2003.
Sağer T, "Bölüm Konseri, THM, Koro Orkestra", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Haziran-2003.
Sağer T, "Bahar Konseri, Çoksesli Koro ve Orkestra", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Mayıs-2003.
Sağer T, "Gazi Üniversitesi Gençlik Şöleni Açılış Konseri", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Mayıs-2002.
Sağer T, "Kapanış Konseri, Çoksesli Koro ve Orkestra Konseri", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Temmuz-2002.
Sağer T, "İnönü Üniversitesi, 2002-2003 Yılı Açılış Konseri", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Eylül-2002.
Sağer T, "Cumhuriyet Konseri", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Mayıs-2002.
Sağer T, "10 Kasım Atatürk’ü anma Konseri", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Kasım-2002.
Sağer T, "Uluslararası Akdeniz Üniversitesi Gençlik Şenliği", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Mayıs-1999.
Sağer T, "Jazz Konseri", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Aralık-1999.
Sağer T, "1. Uluslararası Akdeniz Üniversitesi Gençlik Şenliği, Açılış Konseri", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Nisan-1999.
Sağer T, "2. Uluslararası Akdeniz Üniversitesi Gençlik Şenliği", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Nisan-1999.
Sağer T, "Okul Çalgıları Orkestrası", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Nisan-1997.
Sağer T, "Melodi Müzik Topluluğu Konseri", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Mayıs-1996.
Sağer T, "I.Sınıflar Koro Konseri", Diğer, Diğer, Mayıs-1996.
Sağer T, "Atatürk’ü Anma Konseri", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Şubat-1996.
Sağer T, "Atatürk’ü Anma Konseri", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Kasım-1996.
Sağer T, "Türk Sanat Müziği Konseri (Ud Çalıcılığı)", Çalgı Performansı, Diğer, Mayıs-1996.
Sağer T, "Müzik Bölümü Pop Grubu Konseri", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Ekim-1996.
Sağer T, "Oda Müziği Konseri", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Ekim-1996.
Sağer T, "Orkestra Koro Konseri", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Mayıs-1996.
Sağer T, "Koro Orkestra Konseri", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Mayıs-1996.
Sağer T, "Orkestra Koro Konseri", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Mayıs-1996.
Sağer T, "Grup Metropol Konseri", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Haziran-1995.
Sağer T, "Kuartet Konseri", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Şubat-1995.
Sağer T, "Atatürk’ü Anma Konseri", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Kasım-1995.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi