Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Diğer, Massachusetts Institute of Technology, School of Engineering, 2017 - Devam Ediyor
Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Makina , 2016 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Makina , 2012 - 2016
Diğer, Katholieke Universiteit Leuven, Department of Mechanical Engineering, 2010 - 2011
Arş.Gör.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Makina , 2008 - 2012
Arş.Gör., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Makina , 2001 - 2008
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, D.Minhaaj Khan , "Enhancing Sales and Operations Planning Performance with Analytics", --Seçiniz-- School of Engineering Center for Transportation and Logistics, A.B.D., Mayıs, 2018.
Yüksek Lisans, S.Al Shaqsi , "Combinatorial Reverse Auctions in Construction Procurement", --Seçiniz-- School of Engineering Center for Transportation and Logistics, A.B.D., Mayıs, 2018.
Yüksek Lisans, M.Vicky Chan , "Forecasting Footwear Demand Using Machine Learning", Massachusetts Institute of Technology School of Engineering Center for Transportation and Logistics, A.B.D., Mayıs, 2018.
Yüksek Lisans, D.Joaquin Ortiz , "Dynamic Customer Service Levels: Evolving Safety Stock Requirements for Changing Business Needs", Massachusetts Institute of Technology School of Engineering Center for Transportation and Logistics, A.B.D., Mayıs, 2018.
Yüksek Lisans, M.Özden , "Türkiye’deki Sağlık Hizmetleri Etkinliğinin Bölgesel Olarak Değerlendirilmesine Yönelik Bütünleşik Bir Model Tasarımı ", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Yüksek Lisans, Ö.Eminler, "Havacılık Sektöründe Talep Tahmininin Önemi: Yolcu Talebi Üzerine Bir Tahmin Modeli", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, İ.Sağlam, "An Integrated Methodology with Data Mining Techniques for Retail Industry", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, S.Jovic, "Determining Supply Chain Risk Factors In Food Industry", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi