Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Tuna Taygun G., Darçın P., S.M.V., "Evaluation of LEED “Innovation in Design Process” and “Location&Linkages” Case Study: Diyarbakır Turkey", Open House International, vol.40, pp.84-93, 2015 (Link)
Tuna Taygun G., Balanlı A., "Analysis of the Models for Life Cycle Assesssment of the Building and Building Products", Environmental engineering and Management Journal, pp.59-64, 2007 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Tuna Taygun G., "Kentsel Dönüşümde Asbest Meselesi", XXI Mimarlık, Tasarım ve Mekan dergisi, 2018
Salgin B., Tuna Taygun G., Balanli A., "Esnek Tasarımın Yapısal Atıkların Önlenmesine/Azaltılmasına Katkısı: Kayseri’de Bir Eğitim Yapısı Örneği", Megaron Dergisi, cilt.13, ss.277-285, 2018
Tuna Taygun G., "Kentsel Dönüşümde Asbest Riski", mimarlık, ss.78-81, 2016 (Link)
Salgin B., Balanli A., Tuna Taygun G., "Yapının Kullanım Sürecinde Oluşacak Yapısal Atıkları Tasarım Sürecinde Önlemeye Azaltmaya Yönelik Yaklaşımlar", Sigma J Eng & Nat Sci, cilt.6, ss.79-89, 2015 (Link)
Tuna Taygun G., "Yapı Ürünlerinin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi", Mimarlık Dergisi, ss.72-75, 2011 (Link)
Tuna Taygun G., "Yapı Ürünlerinin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi", Mimarlık, ss.72-75, 2011 (Link)
Balanli A., Tuna Taygun G., "Yapı-Sağlık İlişkisi ve Yapı Ürünlerinden Kaynaklanan Yapı İçi Hava Kirliliği", Mimarlıkta Malzeme, ss.28-31, 2010 (Link)
Tuna Taygun G., "Yapı-Sağlık İlişkisi ve Yapı Ürünlerinden Kaynaklanan Yapı İçi Hava Kirliliği", Mimarlıkta Malzeme Dergisi, ss.28-31, 2010
Tuna Taygun G., Vural S.M., "Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Kullanım Sürecinde Ürün Kaynaklı Riskler", Yapı Dergisi, ss.118-121, 2008
Balanli A., Tuna Taygun G., "Yapı Biyolojisi ve Asbest", Mimarist, ss.107-110, 2005 (Link)
Tuna Taygun G., Balanli A., "Yaşam Döngüsü Süreçlerinde Yapı Ürünü – Çevre Etkileşimi", Megaron Dergisi, cilt.1, ss.40-50, 2005 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Tuna Taygun G., "", , ,
Özdemir M., Tuna Taygun G., "INVESTIGATION OF GREEN HOSPITAL DESIGN PARAMETERS AND PROPOSALS FOR IMPROVING DESIGN", Universitat Politècnica de Catalunya-UPC SYMPOSIUM ARQUITECTONICS MIND, LAND AND SOCIETY 2018, Barcelona, ISPANYA, , pp.83-83
Ölmez C., Tuna Taygun G., "YEŞİL YAPI SERTİFİKA SİSTEMLERİNİN GÜNIŞIĞI ÖLÇÜTÜ BAĞLAMINDA İRDELENMESİ", 1. Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Kongresi, İstanbul, TÜRKIYE, , pp.5-12
Özdemir M., Tuna Taygun G., "YEŞİL HASTANELERDE BİR TASARIM ARACI OLARAK SERTİFİKA SİSTEMLERİ", IV. Ulusal Sağlık Kuruluşları Çevre Yönetimi Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE,
Akin N., Tuna Taygun G., "Yapı Ürünlerinin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesinin Tuğla ile Örneklenmesi", 4. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, TÜRKIYE, , ss.387-405
Açikel D., Tuna Taygun G., "PLATİN LEED NC 2009 SERTİFİKASI ALMIŞ ENDÜSTRİYEL YAPILARIN İÇ ORTAM KALİTESİKREDİLERİ BAĞLAMINDA İRDELENMESİ", 1. Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Kongresi, İstanbul, TÜRKIYE, , pp.66-76
Özdemir M., Sev A., Tuna Taygun G., "ÇOK KATLI SAĞLIK YAPILARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ", INTERNATIONAL CONGRESS on ENGINEERING and ARCHITECTURE (ENAR– 2018), Antalya, TÜRKIYE, , pp.1-1
Tuna Taygun G., Tuna Taygun G., "EKOLOJİK YAPI ÜRÜNÜ SEÇİMİNE YÖNELİK ÇEVRE ETİKETLERİNİN İNCELENMESİ", ULUSLARARASI MİMARLIK VE TASARIM SEMPOZYUMU, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-2 Aralık 2017, vol.1, no.1, pp.83-85
Darçin P., Tuna Taygun G., Vural S.M., "Evaluation of LEED ‘Water Efficiency’ Case Study: Diyarbakır Turkey", 11th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Lisbon, PORTEKIZ, 4-9 Eylül 2016, pp.210-1-210-12
Serter N., Tuna Taygun G., "Envıronmental Product Declarations EPD and Comparing EPD s Through A Building Product", International Conference on Sustainable Built Environment SBE16, istanbul, TÜRKIYE, , pp.612-626
Tuna Taygun G., "Yapı Ürünlerinin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ve Değerlendirmeye İlişkin Araçlar", SEEB-TR Sürdürülebilir Enerji Etkin Binalar Sempozyumu, TÜRKİYE, Ocak 2014
Tuna Taygun G., "Yapı Ürünlerinin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ve Değerlendirmeye İlişkin Araçlar", SEEB-TR Sürdürülebilir Enerji Etkin Binalar Sempozyumu, İstanbul, TÜRKIYE,
Tuna Taygun G., "Sağlık Yapıları ve LEED Sertifikasyonu", Sağlıkta Sağlık Yapıları Paneli, TÜRKİYE, Kasım 2013
Tuna Taygun G., Balanlı A., "Çevreci Tasarım ve C2C Yaklaşımı", Çevre-Tasarım Kongresi 2013, TÜRKİYE, Aralık 2013
Tuna Taygun G., "Sağlıklı Sağlık Yapıları ve LEED Sertifikasyonu", Sağlıkta Sağlık Yapıları Paneli, İstanbul, TÜRKIYE,
Ciravoğlu Demirdizen A., Tuna Taygun G., "Evaluation of the LCA Approaches for the Assessment of Embodied Energy of Building Products", Sustainability in Energy and Buildings SEB’xx12, Stockholm, ISVEÇ, , pp.61-61
Limoncu S., Tuna Taygun G., "On the Road to Establish a Disaster Debris Management Plan for Turkey", , , Kasım 2012, pp.319-327
Balanlı A., Vural S.M., Tuna Taygun G., "Yapı Ürünlerinin Yanması Sırasında Çıkan Duman ve Gazın Yapı Biyolojisi Açısından İrdelenmesi", 5. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, TÜRKİYE, Kasım 2010
Vural S.M., Polatoğlu Ç., Urfalioğlu N., Tuna Taygun G., Ciravoğlu Demirdizen A., "A Project On The Contrubition Of The Architectural Schools To Istanbul European Cultural Capital", Symposium of International Cooperation Experiences in Higher Education – SICEHE, valencia, ISPANYA, 13-14 Haziran 2008, pp.1-1
Balanli A., Vural S.M., Tuna Taygun G., "Yapı Ürünlerindeki Formaldehitin Yapı Biyolojisi Açısından İrdelenmesi", 3.Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, istanbul, TÜRKIYE, , ss.430-438
Akdemir M.Z., Ekşi Akbulut D., Limoncu S., Vural S.M., Tuna Taygun G., "The Effects of Adobe Material on Architectural Forms of Anatolian Vernacular Houses West Black Sea Region", Living in Earthen Cities – Kerpiç'05, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-7 Temmuz 2005, pp.277-283
Balanli A., Tuna Taygun G., "Türkiye’ de Çevre Sorunu Olarak Asbest ve Erionit", Eko Teknolojiler ve Ekolojik Yerleşimler, İstanbul, TÜRKIYE, , ss.99-106
Balanli A., Vural S.M., Tuna Taygun G., "Building Biology", International Seminar on Environmental Planning and Architecture Seminar, İstanbul, TÜRKIYE,
Tuna Taygun G., "Functional Quality in New Settlements (YTÜ FBE Mimarlık Anabilim Dalı Yapı Programı YL Grubu öğrencileri ile bilikte)", the Habitat II NGO Forum’96, İstanbul, TÜRKIYE,
Tuna Taygun G., "Healthy Living Conditions in New Settletements and Consumer Rights (YTÜ FBE Mimarlık Anabilim Dalı Yapı Programı YL Grubu öğrencileri ile bilikte), 04.06.1996", the Habitat II NGO Forum’96, İstanbul, TÜRKIYE,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Tuna Taygun G., Vural S.M., Darçın P., Aykal D., "Geleneksel Yapıların Yaşam Döngüsü Açısından İrdelenmesi: Diyarbakır Evlerinin LEED Değerlendirmesi", , YTÜ Basım Yayın Merkezi, 2016
Tuna Taygun G., Vural S.M., Darçin P., Aykal D. , "Geleneksel Yapıların Yaşam Döngüsü Açısından İrdelenmesi: Diyarbakır Evleri’nin LEED Değerlendirmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , İSTANBUL, 2016
Ciravoğlu A., Tuna Taygun G., "Evaluation of the LCA Approaches for the Assessment of Embodied Energy of Building Products", in: Smart Innovation, Systems and Technologies 22, Sustainability in Energy and Buildings vol.2, Håkansson, A., Höjer, M., Howlett, R. J. Jain, L. C., Eds., Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013, berlin , pp.299-312, 2013 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi