Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Dört Rotorlu İnsansız Hava Araçları için Askıda Kalma ve Agresif Manevra Kabiliyetleri için Optimal Yörünge Oluşturulması, Kontrolcü Tasarımı ve Gerçek Zamanlı Uygulanması", TÜBITAK Projesi, 118M709, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Doğrusal Ve Doğrusal Olmayan Ayrık Zamanlı Çift-Modelli Sistemler İçin Kararlılık Ve Kararlı Kılınabilme Şartlarının Ortaya Konulması, Kontrolcü Tasarımı Ve Uygulaması", TÜBITAK Projesi, 117E188, Yönetici, Devam Ediyor
"Güç Elektroniği Dönüştürücüleri İçin Yeni Bir Akım Kontrol Yönteminin Geliştirilmesi Ve Uygulanması", TÜBITAK Projesi, 115E951, Araştırmacı, 2018
"Fırçasız Doğru Akım Motorlarında Komütasyon Moment Dalgalanmasının İndirgenmesi İçin Doğrusal Olmayan Dayanıklı Kontrolcü Tasarımı ve Uygulaması", TÜBITAK Projesi, 115E790, Yönetici, 2017
"Hız kestirimi için gözleyici tasarımı ve çıkış geri beslemeli denetleyici tasarımı ve uygulamaları", BAP Arastırma Projesi, 2012-04-04-KAP01, Araştırmacı, 2013
"Yetersiz Eyleyici Mekanik Sistemler için Lineer Olmayan Kontrolcü Tasarımı ve Uygulaması", BAP Arastırma Projesi, 2010-04-02-KAP01, Araştırmacı, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi