Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Gümrük ve Ticaret Merkezi Fizibilite Raporu Hazırlanması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 52.1, Koordinatör, 2019
"TCDD Taşımacılık A.Ş.nin Kurumsal Yapısının Güçlendirilmesi Kapsamında Kurumsal ve Sektörel Analiz Yapılması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, *, Koordinatör, 2018
"MALATYA İLİ LOJİSTİK MERKEZ FİZİBİLİTE RAPORU", Kalkınma Bakanlığı (DPT), ?, Yönetici, 2017
"İstanbul Lojistik Ana Planı Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, ?, Koordinatör, 2019
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi